Media

Asiaa viestintäkanavista, kuten lehdistöstä, mediataloista ja sosiaalisesta mediasta.
A-lehdet osti osuuden verkkokauppa Weekendbeestä, jolla on “kansainvälistä potentiaalia”
Toni Rajamäki

Uusimmat