Kuva luotu Midjourney-tekoälyllä
Digitaalisuus

Pohjoismainen tutkimus huolestuttaa: Ovatko tytöt jäämässä jälkeen tekoälykehityksessä?

14.8.2023 12:30
Mikko Perttunen
Suomalaisnuorten asenne tekoälyä kohtaan on skeptisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Pojille tekoäly- ja metaversumimaailma on huomattavasti tutumpi kuin tytöille.

Yli neljännes 16–25-vuotiaista suomalaisista käyttää erilaisia tekoälytyökaluja vähintään viikoittain, kertoo Samsungin ja Fryshuset-säätiön teettämä Solve for Tomorrow 2023 -raportti.

Raportti perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi alkuvuonna yli 4000 suomalais-, ruotsalais-, norjalais- ja tanskalaisnuorta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten näkemyksiä teknologiseen kehitykseen sekä tekoäly- ja metaversumitrendeihin.

Kyselyyn vastanneista suomalaisnuorista 27 prosenttia kertoo käyttävänsä tekoälytyökaluja päivittäin tai muutaman kerran viikossa. Pojista aktiivisia tekoälyn hyödyntäjiä on 34 prosenttia, tytöistä 19 prosenttia.

Myös metaversumi on pojille tutumpi kuin tytöille. Kyselyyn vastanneista suomalaispojista 29 prosenttia kertoo tuntevansa metaversumin käsitteen hyvin tai melko hyvin ja 13 prosenttia on käynyt metaversumissa. Suomalaistytöistä metaversumin käsitteen tuntee 13 prosenttia ja 7 prosenttia on käynyt metaversumissa.

Suomalaisnuorten vastauksissa näkyy kautta linjan pohjoismaisia ikätovereita skeptisempi asenne tekoälyä ja sen vaikutuksia kohtaan.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Suomalaisnuorten vastauksissa näkyy kautta linjan pohjoismaisia ikätovereita skeptisempi asenne tekoälyä ja sen vaikutuksia kohtaan. Kaikkein aktiivisimmin tekoälyä hyödyntävät ruotsalaisnuoret (45 %). Pojat ovat kyselyn perusteella etumatkalla myös muissa Pohjoismaissa: 52 prosenttia kaikista miespuolisista vastaajista käyttää tekoälytyökaluja vähintään muutaman kerran viikossa, kun tytöistä näin tekee 32 prosenttia.

–Raportin tulokset antavat osviittaa huolestuttavasta kehityksestä teknologisen tasa-arvon näkökulmasta. Meidän on tärkeää ymmärtää, miksi tytöt eivät ole tekoälyratkaisujen piirissä yhtä paljon kuin pojat ja pyrkiä varmistamaan nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus tutustua tekoälyyn ja sen luomiin mahdollisuuksiin. On myös olennaista, että tekoälystä puhutaan kannustavasti, sanoo Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom tiedotteessa.

Alle kolmannes suomalaisnuorista uskoo tekoälyn vaikuttavan positiivisesti työmarkkinamahdollisuuksiin

Suomalaisten varautuneempi asenne näkyy myös kouluun ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi 44 prosenttia ruotsalaisvastaajista uskoo oppivansa enemmän ja 39 prosenttia voivansa paremmin, jos he kävisivät koulua metaversumissa. Suomalaisvastaajista näin kokee vain 27 prosenttia ja 24 prosenttia.

Kaikista vastaajista 36 prosenttia uskoo, että tekoäly tulee vaikuttamaan heidän mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla enemmän positiivisesti kuin negatiivisesti. Suomalaisista tätä väittämää kannattaa 31 prosenttia. 40 prosenttia kaikista vastaajista ja 32 prosenttia suomalaisvastaajista uskoo, että tekoäly johtaa hauskempaan työntekoon. Kaikista vastaajista 32 prosenttia kertoo olevansa kiinnostunut työskentelemään itse uuden teknologian ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisen parissa. Suomalaisista vastaajista näin kokee 22 prosenttia.

Nuorilta kysyttiin myös, millaisissa rooleissa he voisivat nähdä tekoälyn omassa elämässään. Suomalaisnuorista opettajana tekoälyn voisi nähdä 32 prosenttia, kaverina 17 prosenttia, lääkärinä 14 prosenttia ja kumppanina 6 prosenttia. 49 prosenttia ei voisi ajatella mitään näistä vaihtoehdoista.

Suomalaisnuorista opettajana tekoälyn voisi nähdä 32 prosenttia.

46 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista katsoo, että vastuu siitä, että teknologinen ja digitaalinen kehitys menee oikeaan suuntaan, on uutta teknologiaa kehittävillä yrityksillä. Seuraavaksi useimmin odotukset kohdistuvat poliitikkoihin (14 %), yrityksiin (11 %), kouluihin (5 %), yksilöihin itseensä (5 %) ja vanhempiin (3 %).

–Nuoret tarvitsevat nykyistä enemmän tukea ja tietoa ollakseen valmiita vastaamaan teknologisen kehityksen vaatimuksiin tulevaisuudessa. Lähes kaikki meistä tulevat olemaan säännöllisesti tekemisissä tekoälyn kanssa töissä, koulussa ja vapaa-ajalla, Engblom toteaa.

Solve For Tomorrow Report 2023 on Fryshuset-säätiön ja Samsung Electronics Nordicin yhteistyönä laadittu raportti. Raportin tarkoituksena on antaa pohjoismaisille nuorille ääni ja mahdollisuus kuvata omia huoliaan, vaikuttaa, motivoitua osallistumaan, nähdä teknologian mahdollisuudet sekä tuoda esiin, keitä he pitävät vastuussa erilaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Fryshuset on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii nuorten kanssa ja nuorten hyväksi.

Kyselytutkimuksen teki tutkimusyritys Demoskop Samsungin ja Fryshuset-säätiön toimeksiannosta. Se toteutettiin 24.2.-9.3.2023, ja siihen vastasi yhteensä 4015 pohjoismaalaista 16–25-vuotiasta nuorta, joista 1001 oli suomalaisia.