Growtika / Unsplash
Digitaalisuus

EK:n kysely: Yrityksistä 36 prosenttia näkee tekoälyn käyttökohteena myynnin ja markkinoinnin kehittämisen

14.11.2023 8:31
Mikko Perttunen
Vastaajayrityksistä 42 prosentissa suunnitellaan lähitulevaisuudessa tekoälyinvestointeja.

Hieman alle puolet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä hyödyntää tällä hetkellä tekoälyä. EK:n kyselyyn vastasi yli 450 yritystä.

Tulokset ovat jossain määrin eriäviä Solitan Iro Researchilla aiemmin kesällä teettämään kyselyyn nähden. Sen mukaan suomalaisista suuryrityksistä vain 17 prosenttia hyödyntää tällä hetkellä generatiivista tekoälyä.

Lue myös: Tutkimus: Johtajista 60 prosenttia arvioi generatiivisen tekoälyn tehostavan myyntiä ja markkinointia omassa yrityksessä

EK:n kysely toteutettiin syyskuussa. Valtaosa EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä näkee tekoälyn ja koneoppimisen merkittävimpänä kasvuvoimana liiketoiminnalle. Mitä suurempi yritys, sen vahvemmaksi tekoälyn ja digitalisaation merkitys liiketoiminnan kehittämisessä muodostuu.

Yleisimmät tekoälyn käyttökohteet ovat tiedon analysointi, jonka mainitsi 40 prosenttia vastanneista yrityksistä, asiakaspalvelutyön parantaminen (39 %) sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen (36 %). Vastanneista 42 prosenttia suunnittelee investointeja tekoälyratkaisuihin.

"Tekoälyn hyödyntäminen ja uusien mahdollisuuksien hahmottaminen liiketoiminnassa on lyönyt läpi kaikissa yrityskokoluokissa."
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Vastanneista yrityksistä ChatGPT:tä tai vastaavia tekoälysovelluksia hyödyntää noin 40 prosenttia. Tämän lisäksi hieman alle puolet vastanneista selvittää parhaillaan tekoälyn mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

– Tekoälyn hyödyntäminen ja uusien mahdollisuuksien hahmottaminen liiketoiminnassa on lyönyt läpi kaikissa yrityskokoluokissa. Nyt olisi huolehdittava siitä, että yrityksissä riittää näkemystä ja rohkeutta tekoälyn kokeiluun ja käyttöön, EK:n johtava asiantuntija Mika Tuuliainen toteaa tiedotteessa.

Tämän hetken digikehitys painottuu omien liiketoimintaprosessien tehostamiseen ja uusien työtapojen kehittämiseen. Lähes 80 prosenttia vastaajista näkeekin tekoälyn potentiaalin prosessien optimoinnissa, kustannussäästöissä ja laadun parantamisessa.

Tekoälyn tuoman kilpailuedun merkitys kasvaa yrityskoon mukaan. Mitä suurempi yritys, sitä voimakkaammin tekoälypohjaisten ratkaisujen mahdollistama kilpailuetu korostuu. Tuotekehitykseen tekoälyä hyödyntää noin joka kymmenes yritys.

Yritysten tarve lisäosaamiselle kasvaa kyselyn perusteella lähivuosina. Osaamistarpeet kohdistuvat niin tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämiseen kuin datan laaja-alaiseen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä.

– Tärkeimmät tavat kehittää digi- ja teknologiaosaamista ovat työssä oppiminen, nykyisten työntekijöiden kouluttaminen, kokeilut ja testaaminen sekä yhteistyö toisten yritysten kanssa. Vastanneista ainoastaan noin viidennes koki tutkimus- ja oppilaitosyhteistyön mielekkäimmäksi osaamisen kehittämisen tavaksi. Oppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen onkin tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa työssä tarvittavien taitojen uudistamisessa, Tuuliainen kertoo.