Kuvaaja:
ThisisEngineering RAEng / Unsplash
Ilmiöt

Kysely: Noin 60 prosenttia mainos-, markkinointi- ja viestintäalalla työskentelevistä uskoo kuuluvansa työelämän voittajiin teknologiamullistuksen alla

13.12.2023 11:58
Mikko Perttunen
Eläkeikä pelastaa yli 65-vuotiaat.

YTK kysyi jäseniltään, kokevatko he kuuluvansa työelämän voittajiin vai häviäjiin uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, automatisaation ja sosiaalisen median muuttaessa työelämää. Lähes 17 000 vastaajasta 58 prosenttia uskoo kuuluvansa työelämän muutoksen voittajiin.

Luottavaisimmin tulevaan suhtauduttiin IT-alalla, jossa 80 prosenttia vastaajista uskoo kuuluvansa työelämän voittajiin. Finanssialalla ja tutkimus-, kehittämis-, ja konsultointipalveluissa työskentelevistä lähes kolme neljästä kokee kuuluvansa voittajiin. Myös mainos-, markkinointi- ja viestintäalalla sekä opetusalalla oltiin suhteellisen luottavaisia tulevaan. Näillä aloilla luottavaisia on noin 60 prosenttia vastaajista.

Toimialakohtaisesti pessimistisimpiä tulevaisuutensa suhteen oltiin kuljetus-, varastointi-, ja liikennealalla, jossa 52 prosenttia kokee kuuluvansa häviäjiin.

Kyselyn perusteella korkea ammattiasema ja koulutus lisäävät luottamusta omaan tulevaisuuteen.

Johtavassa asemassa olevista vastaajista kolme neljästä uskoi kuuluvansa tulevaisuuden voittajiin. Asiantuntijoista tähän uskoi lähes yhtä moni.

Myös koulutustason vaikutus oli varsin suoraviivainen.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Myös koulutustason vaikutus oli varsin suoraviivainen. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista voittajaksi itsensä kokee kolme neljästä vastaajasta. Alemman korkeakoulutuksen suorittaneista 65 prosenttia ja toisen asteen tutkinnon suorittaneista 53 prosenttia uskoo kuuluvansa voittajien joukkoon. Peruskoulupohjalta työelämässä olevista vain 41 prosenttia uskoi kuuluvansa työelämän voittajiin.  

Nuoret uskoivat omaan tulevaisuuteen ja teknologioiden mahdollisuuksiin muita enemmän. 18–24-vuotiaista 77 prosenttia uskoo olevansa teknologian kehityksen matkassa työelämän voittajia, 55–64-vuotiaista enää alle puolet kokee näin.

Yli 65-vuotiaista vastaajista peräti 62 prosenttia uskoo kuuluvansa työelämän voittajiin. Monelle heistä syynä oli kuitenkin se, ettei enää tarvitse pysyä kyydissä.

Kysely lähetettiin sähköpostilla kaikille YTK:n jäsenille ja vastauksia saatiin 16 570. Kysely toteutettiin 5.10.–12.10.2023.