Mainonta

Iso osa suomalaisista seuraa nyt tarjousmainontaa aiempaa aktiivisemmin

MarkkinointiUutisten ja Iro Researchin kyselytutkimus kertoo, että reilusti yli puolet suomalaisista valikoi ostospaikkansa tarjousten perusteella.
Kuva:
Markus Spiske / Unsplash
Iso osa suomalaisista seuraa nyt tarjousmainontaa aiempaa aktiivisemmin

MarkkinointiUutiset ja tutkimustoimisto Iro Research selvittivät, miten heikentynyt taloustilanne on saanut ihmiset suhtautumaan tarjouksiin. Tutkimukseen vastasi yhteensä tuhat ihmistä.

42 prosenttia suomalaisista myöntää, että heikentynyt taloustilanne on saanut heidät seuraamaan tarjousmainontaa aiempaa enemmän. Naisiin taloustilanne on vaikuttanut miehiä selvästi enemmän. Heistä 51 prosenttia kertoo kyselyssä seuraavansa tarjousmainontaa nyt aiempaa aktiivisemmin. Miesten kohdalla osuus on vain 32 prosenttia.

Alle 35-vuotiaiden keskuudessa tarjousmainonnan seuraaminen on lisääntynyt eniten.

Kaikista ikäryhmistä vähiten taloudellinen tilanne näyttää vaikuttaneen 45–54-vuotiaiden tarjousmainosten seuraamiseen. Alle 35-vuotiaiden keskuudessa tarjousmainonnan seuraaminen on lisääntynyt eniten. Tässä ikäryhmässä osuus on 46 prosenttia. Yli 65-vuotiaista 43 prosenttia ilmoittaa seuraavansa tarjousmainontaa nyt aiempaa enemmän.

Tulotaso vaikuttaa korreloivan sen suhteen, kuinka paljon enemmän tarjousmainontaan kiinnitetään nyt huomiota. Kaikkein eniten tarjousmainonnan seuraaminen on kasvanut pienituloisimpien keskuudessa.

Pääkaupunkiseudulla tarjousmainonnan seuraaminen on lisääntynyt vähiten. Vain 37 prosenttia kertoo taloudellisen tilanteen lisänneen tarjousmainonnan seuraamista. Maakunnista vähiten taloudellinen tilanne näyttää vaikuttaneen tarjousten seurantaan Satakunnassa, jossa vain 28 prosenttia vastaajista kertoo seuraavansa nyt tarjousmainontaa enemmän kuin ennen.

Nuoret valikoivat myymälän helposti tarjousten perusteella

 

Kyselyssä 58 prosenttia vastaajista kertoo tarjousten vaikuttavan paljon tai jonkin verran siihen, mihin myymälään he päätyvät asioimaan. Jälleen miesten käyttäytymiseen tarjoukset eivät vaikuttaneet aivan niin paljon kuin naisiin.

Eniten tarjousten perässä liikkuvat 18–24-vuotiaat, joista 70 prosenttia kertoo tarjousten vaikuttavan paljon tai jonkin verran omaan myymälän valintaan.

Talouden tulot vaikuttavat tarjousmainonnan seuraamisen lisäksi myös siihen, kuinka hanakasti ostospaikka valikoituu tarjousten perusteella. Puolet sellaisista vastaajista, joiden talouden vuositulot ovat yli 70 000 euroa, kertoo, etteivät tarjoukset vaikuta lainkaan siihen, missä myymälässä he asioivat.

Pikkutarjous ei vielä liikuta ihmisiä

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 40 prosenttia kertoo kiinnostuvansa vasta 30 prosentin tai sitä suuremmista tarjouksista. Joka kolmas 18–24-vuotias ilmoittaa, että jo 20 prosentin alennus saa heidät kiinnostumaan.

14 prosenttia kertoo, että tarjousprosentilla ei ole mitään vaikutusta.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa