Andrew Dawes / Unsplash
Ilmiöt

22 prosenttia suomalaisista elää yli varojensa – keskimäärin 226 eurolla kuukaudessa

20.11.2023 9:19
Mikko Perttunen
Kaksi kolmesta kertoo etsivänsä halvimman mahdollisen tuotteen tai palvelun aiempaa todennäköisemmin.

75 prosenttia kuluttajista sanoo kuluttavansa kuukaudessa joko yhtä paljon kuin saa tuloja tai elävänsä yli varojensa. Niillä 22 prosentilla vastaajista, joiden menot ylittävät tulot, ylitys on keskimäärin 226 euroa. Peräti 31 prosentilla kuluttajista ei ole lainkaan säästöpuskuria odottamattomien kulujen varalle, kertoo Intrumin raportti.

Kuluttajista 65 prosenttia aikoo leikata päivittäisiä tarpeettomia kulujaan ja 75 prosenttia kertoo etsivänsä halvimman mahdollisen tuotteen tai palvelun nyt todennäköisemmin kuin 12 kuukautta sitten.

– On selvää, että kuluttajiin kohdistuu nyt vakavia taloudellisia paineita ja kotitalouksissa joudutaan tekemään päivittäin vaikeita päätöksiä siitä, mihin rahaa käytetään, Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari kertoo tiedotteessa.

Monilla kuluttajista ei ole minkäänlaista säästöpuskuria odottamattomien kulujen varalta. Peräti 31 prosentilla kuluttajista ei ole lainkaan säästöjä hätätilanteiden varalle, mikä on huomattavasti useammalla kuin Euroopassa keskimäärin, jossa luku on 20 prosenttia. Keskimäärin 16 prosentilla suomalaisista on vähemmän kuin yhden kuukauden tulojen verran säästössä.

Raportin perusteella suomalaiset ovat heikommin varautuneita odottamattomiin menoihin kuin eurooppalaiset keskimäärin, mutta tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. 40 prosentilla kuluttajista on säästöjä pahan päivän varalle vähintään kahden kuukauden palkan verran.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Intrumin eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2023 on tutkimus, jolla kerätään tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 20 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 19. heinäkuuta ja 1. syyskuuta 2023 välisenä aikana.