Mainonta

🔍 Ympäristöväittämistä tuli myyntivaltti, ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto joutuu yhä useammin puuttumaan niihin – tästä syystä Arla sai huomautuksen

14.2.2022 7:15
Iina Kansonen
Kilpailu- ja kuluttajavirastossa valitaan valvonnan kohteita muun muassa kuluttajien ilmoitusten perusteella. ”Ilmoitukset ovat vain jäävuoren huippu kaikesta, mitä markkinoilla tapahtuu”, asiantuntija sanoo.


🔍 Suurennuslasilla merkityt jutut ovat pidempiä, taustoittavia ja päivittäisestä uutisoinnista poikkeavia artikkeleita.

Erilaiset huijaukset ja tilausansat ovat markkinointiin liittyvä kestoaihe, joista Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) saa yhteydenottoja tasaiseen tahtiin, kertoo KKV:n asiantuntija Satu Wideen.

KKV:lle tulevissa valituksissa näkyvät myös markkinoinnin trendit. Viime vuosina virastossa on kiinnitetty huomiota erityisesti vaikuttajamarkkinointiin ja markkinoinnin ympäristöväittämiin, jotka ovat yhä useammalle yritykselle merkittävä myyntivaltti.

– Kuluttajat eivät ilmoita ympäristöväittämistä yhtä paljon kuin vaikkapa huijauksista ja tilausansoista, mutta nousua on nähtävissä, Wideen kertoo.

Hän työskentelee KKV:ssa kuluttaja-asioiden vastuualueella ja tekee kuluttaja-asiamiehen valvontatyötä. Wideen valvoo muun muassa kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia.

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta saavat vuosittain kymmeniätuhansia yhteydenottoja. Niistä kaikki käydään läpi, Wideen kertoo. Ilmoitusten perusteella kuluttaja-asiamies valitsee, mitä kohteita alkaa tutkia ja valvoa.

Ikäihmiset huijausten kohteena

Markkinointiin liittyvien huijauksien ja tilausansojen kohteeksi voi joutua kuka tahansa, mutta varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä on erityinen riski joutua huijausyritsten kohteeksi, on Satu Wideen työssään huomannut.

– Kuluttaja on esimerkiksi tilannut ilmaisen tuotenäytteen tai osallistunut arvontaan, ja sitten hänelle aletaan lähettää yllättäen tuotteita, joista pitäisikin maksaa.

Wideenin mukaan kyse on useimmiten tilanteesta, jossa asia on muotoiltu kuluttajalle niin, että tämä luulee tilanneensa pelkän tutustumispakkauksen, vaikka kyse onkin jatkuvasta tilauksesta.

Arlan väittämän todettiin olevan ongelmallinen siksi, ettei ilmastovaikutuksen käsitteellä ole vakiintunutta merkitystä.

Toinen yhteydenotoissa toistuva aihe on puhelinmarkkinointi ja kotimyyntitilanteet, Wideen kertoo. Monesti niissäkin on kyse siitä, että kuluttajalle on annettu puutteelliset tiedot myyntitilanteessa.

– Yritysten kanssa me näitä sitten selvitämme. Mietimme yhdessä heidän prosessiaan ja ohjeistuksiaan niin, että ne noudattavat kuluttajansuojalakia ja että puhelun aikana kerrotaan kaikki tarpeellinen tieto sopimuksesta ja mainonnan tunnistamisesta.

Wideen muistuttaa, että kuluttajansuojalaissa on tarkat säännöt siitä, mitä kaikkia tietoja myyjän tulee kotimyyntitilanteessa antaa. Esimerkiksi 14 vuorokauden peruuttamisoikeus on sääntö, josta ei voida noin vain poiketa.

Ympäristöväittämien oltava täsmällisiä

KKV:lle tulevissa valituksissa on nähtävissä kestoaiheiden lisäksi myös trendejä. Sellaisia ovat tällä hetkellä muun muassa ympäristöväitteet markkinoinnissa.

Viime vuonna kuluttaja-asiamies selvitti muun muassa Arlan ja Atrian väitteitä tuotepakkausten ympäristöystävällisyydestä. Atria Suomi Oy sai puhtaat paperit: sen printtimainoksen väite siitä, että uuden pakkauksen hiilijalanjälki on 30 prosenttia pienempi kuin rasiapakkauksen, todettiin totuudenmukaiseksi.

Arlan Oy:n KESO-raejuustopakkauksen väitteen siitä, että uuden kartonkisen pakkauksen ilmastovaikutus on 60 prosenttia vanhaa muovista pakkausta pienempi, todettiin puolestaan olevan liian yleistävä.

Arlan väittämän todettiin olevan ongelmallinen siksi, ettei ilmastovaikutuksen käsitteellä ole vakiintunutta merkitystä. Sillä voidaan viitata kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, raaka-aineiden tuotantoon tai energiankäyttöön.

Kuluttaja-asiamiehen huomion kiinnitti viime vuonna myös JVG-yhtyeen ja rahapeliyhtiö Unibetin yhteistyö, josta ei kerrottu kuluttajille riittävän selkeästi.

Arla tarkoitti ilmastovaikutuksella kasvihuonepäästöjen yhteismäärää. Keskivertokuluttaja ei kuitenkaan voinut ymmärtää sitä pakkausta tarkastelemalla – tieto löytyi vasta Arlan verkkosivustolta.

– On tärkeää kiinnittää huomio siihen, minkälainen kokonaiskuva markkinoinnista kuluttajille syntyy. Sen kuvan täytyy olla totuudenmukainen ja selkeä, jotta kuluttajat osaavat tehdä valintoja, jotka eivät perustu esimerkiksi viherpesuun, Wideen sanoo.

Kuluttaja-asiamies pyysi Arlaa täsmentämään heti ympäristöväittämien yhteydessä, mitä niillä tarkalleen tarkoitetaan. Arla sitoutui muuttamaan viestiään kuluttaja-asiamiehen pyynnön mukaisesti.

Vaikuttajamarkkinointi merkittävä selkeästi

Vaikuttajamarkkinointi on tällä hetkellä yksi suosituimmista markkinointitavoista. Kuluttaja-asiamiehellä on erillinen linjaus sen periaatteista, Satu Wideen kertoo.

– Vaikuttajamarkkinoinnissa kaupallisesta tarkoitusperästä pitää aina kertoa heti sisällön alussa oli kyseessä mikä tahansa toteutustapa tai mainontaväline, hän muistuttaa.

KKV:lle tulevissa vaikuttajamarkkinointiin liittyvissä yhteydenotoissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, ettei mainosta ole merkitty mainokseksi tarpeeksi selvästi. Viime vuonna kuluttaja-asiamies kiinnitti erityistä huomiota muun muassa Puhdistamo – Real Foods Oy:n vaikuttajamarkkinointiin.

Osa Puhdistamon kanssa kaupallista yhteistyötä tehneistä vaikuttajista oli Puhdistamon tuotteita esitellessään jättänyt kertomatta selkeästi, että kyseessä on mainos.

Kuluttaja-asiamies huomautti Puhdistamoa asiasta. Selvityksessä ilmeni, että Puhdistamo edellyttää ja ohjeistaa vaikuttajia kaupallisen yhteistyön merkitsemiseen. Kuluttaja-asiamies katsoi, että ohjeistus oli kuitenkin yleisluonteista ja vajavaista.

"Jos neuvottelu ei auta eikä sitoumuksia noudateta, siirrymme tehokkaampiin keinoihin."

Kuluttaja-asiamiehen huomion kiinnitti viime vuonna myös JVG-yhtyeen ja rahapeliyhtiö Unibetin yhteistyö, josta ei kerrottu kuluttajille riittävän selkeästi JVG:n Instagram-kanavalla ja Frisbee-musiikkivideolla. Videolla artistit pukevat ylleen kilpa-autoilijan varusteet, joissa näkyy vain Unibetin logoja. Video julkaistiin alun perin Unibet Finlandin kanavalla, joten kuluttaja-asiamies piti selvänä, että kyseessä oli JVG:n ja Unibetin välinen kaupallinen yhteistyö.

Yhteistyössä oli muitakin ongelmia. Veikkaus Oy:llä on Suomessa yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen ja markkinointiin. Siksi Poliisihallitus totesi, että markkinointi oli arpajaislain vastaista. Se todettiin kuluttajansuojalain mukaan myös hyvän tavan vastaiseksi.

Kuluttajien ilmoitukset tärkeitä

Jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto havaitsee lainvastaisuuksia, se ottaa asian vireille. Yritykseen, jonka markkinoinnissa on havaittu ongelmia, otetaan yhteyttä. Sen kanssa pyritään aina ensin neuvottelemaan. Tavallisesti yritys sitoutuu tekemään muutoksia kuluttaja-asiamiehen ehdotusten mukaisesti. Tällöin kuluttaja-asiamies valvoo sitoumusten noudattamista.

– Jos neuvottelu ei auta eikä sitoumuksia noudateta, siirrymme tehokkaampiin keinoihin. Voimme antaa kuluttaja-asiamiehen kiellon eli kiellämme toimimasta lainvastaisesti, Satu Wideen kertoo.

Jos sekään ei auta, voidaan asia viedä markkinaoikeuteen.

Wideenin mukaan kuluttajien ilmoituksen ovat KKV:lle tärkeitä. Niiden perusteella valitaan valvonnan kohteita, mutta KKV:ssa seurataan mainontaa ja markkinointia myös oma-aloitteisesti.

– Meille tulevat ilmoitukset ovat vain jäävuoren huippu kaikesta, mitä markkinoilla tapahtuu.

Lue myös: 🔍 Kotimaisiksi naamioituvat verkkokaupat piinaavat kuluttajia – ”Takit olivat halpoja Kiina-kopioita”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)