Digitaalisuus

Tutkimus: Vastuullisuus vaikuttaa verkkokauppojen asiakkaiden valintoihin, mutta monet verkkokauppiaat eivät ole vakuuttuneita asiakkaiden valmiudesta maksaa vastuullisuudesta

24.8.2021 11:20
Toni Rajamäki
Jopa 83 prosenttia kuluttajista on valmiita maksamaan hiilijalanjäljen kompensoinnista.

Verkkokaupankäynnin asiantuntijayritys Crasman Oy selvitti kesän aikana, miten kuluttajat suhtautuvat vastuullisuuteen asioidessaan verkkokaupoissa ja mitä verkkokauppiaat pitävät suurimpana haasteena liittyen vastuullisuuteen.

Vastuullinen verkkokauppa -tutkimukseen osallistui 202 henkilöä, joista 144 on verkkokauppojen asiakkaita ja 58 verkkokauppiaita.

Tutkimus osoittaa, että asiakkaat ovat tänä päivänä hyvin valveutuneita ja kiinnittävät laajalti huomiota vastuullisuuteen. Jopa 84 prosenttia vastaajista kertoo vastuullisuuden vaikuttavan valintoihin verkkokaupoissa shoppaillessa. Liki 30 prosenttia sanoo vastuullisuuden vaikuttavan merkittävästi ja noin 55 prosenttia jonkin verran.

Reilut 83 prosenttia vastaajista sanoo olevansa valmis maksamaan hiilijalanjäljen kompensoinnista, mutta lähes puolet haluaa, että kompensointimaksu sisältyy tuotteen hintaan. Vain vajaat 17 prosenttia kertoo, ettei he ole valmiita maksamaan senttiäkään kompensoidakseen hiilijalanjälkeä.

Monet verkkokauppiaat eivät ole kuitenkaan vakuuttuneita siitä, että kuluttajat olisivat valmiita maksamaan vastuullisuudesta. Kauppiaista 41 prosenttia sanoo näin. Muita esiin nousseita haasteita ovat tietämättömyys ja osaaminen sekä ajanpuute. Yli kolmannes kauppiaista sanoo, että tietämys ja osaaminen vastuullisuudesta ei ole riittävällä tasolla.

Vastuullisuudesta huolehditaan kuitenkin monissa verkkokaupoissa. Yleisin vastuullisuusteko on, että sähköpostimarkkinointi on GDPR-käytäntöjen mukaista. 83 prosenttia kauppiasta kertoo tämän asian olevan kunnossa. Toiseksi yleisin on hankintaketjujen tunteminen, mutta prosenttiosuus on vain 58 prosenttia. 55 prosenttia sanoo olevansa vastuullinen verkkomainonnan kohdennuksen ja läpinäkyvyyden suhteen. Reilu kolmannes kauppiaista sanoo, että vastuullisuus on merkittävässä roolissa tuotevalikoimaa suunnitellessa.

Kuluttajilta kysyttiin myös verkkokauppojen kohdennettuun mainontaan suhtautumisesta. Yllättävintä on, että yli puolet kuluttajista kokee kohdennetun mainonnan jonkin verran tai merkittävästi häiritseväksi. Heistä kuitenkin vain noin 10 prosenttia koki mainonnan merkittävästi häiritseväksi. Kaikista vastaajista lähes joka viidennes kokee kohdennetun mainonnan hyödylliseksi.

Katso tutkimustulokset tästä.