Santtu Perkiö / Unsplash
Ilmiöt

Suomalaiset pikemminkin lisäävät kuin vähentävät kulutustaan matkailuun tänä kesänä – mainonnalla on vaikutusta kohteen valintaan

15.6.2023 8:35
Mikko Perttunen
MarkkinointiUutiset ja Iro Research selvittivät suomalaisten alkaneen kesän matkailusuunnitelmia ja kustannusten nousun vaikutusta niihin.

Noin joka neljäs suomalainen aikoo tänä kesänä kuluttaa viime kesää enemmän koti- ja ulkomaanmatkailuun, selviää MarkkinointiUutisten ja tutkimustoimisto Iro Researchin kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä tuhat ihmistä. Kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo kuluttavansa matkailuun selvästi aiempaan enemmän. Toisaalta 19 prosenttia kertoo vähentävänsä matkailuun laittamaansa rahaa, ja joka kymmenes vastaaja kuluttaa selvästi vähemmän kuin viime kesänä.

Tulotaso odotetusti vaikuttaa matkailuun kohdistuvaan kulutukseen. Alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevista 25 prosenttia kertoo vähentävänsä ja 18 prosenttia lisäävänsä matkailuun käyttämäänsä rahaa viime vuoteen nähden. Toisaalta yli 70 000 euroa vuodessa tienaavista noin joka kolmas tulee käyttämään matkailuun nyt rahaa vähintään hieman aiempaa enemmän.

Yli 55-vuotiaiden matkustukseen kustannusten nousu vaikuttaa kyselyn perusteella vähemmän kuin tätä nuorempien.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Suurista maakunnista Pirkanmaa erottuu selvästi. Kyselyyn vastanneista pirkanmaalaisista 36 prosenttia kertoo kuluttavansa tänä kesänä viime kesää enemmän matkailuun. Varsinaissuomalaisista tämä osuus on puolestaan vain 17 prosenttia.

Monien tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat nousseet merkittävästi, ja 15 prosenttia vastaajista kertoo, että kustannusten nousulla on henkilökohtaisella tasolla suuri vaikutus tämän kesän matkailuun. Toisaalta 43 prosenttia kertoo, ettei sillä ole juurikaan vaikutusta. Yli 55-vuotiaiden matkustukseen kustannusten nousu vaikuttaa kyselyn perusteella vähemmän kuin tätä nuorempien.

Enintään 30 000 euroa vuodessa ansaitsevista joka neljäs kertoo, että kustannusten nousulla on suuri merkitys tulevan kesän matkailuun.

Kesällä matkaillaan kotimaassa

Tänä kesänä 40 prosenttia kyselyyn vastanneista aikoo tehdä kotimaan kaupunkimatkailua ja 31 prosenttia luontoretkeilyä muualla kuin kotikulmilla. Ulkomaan ranta- tai kaupunkilomalle kertoo suuntaavansa 28 prosenttia vastaajista. 16 prosenttia ei aio matkustaa kesällä lainkaan.

Vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta vastauksissa nousivat esiin ennen kaikkea kotimaan mökkilomat joko omalla, vuokratulla tai tuttavien mökillä, golfmatkat, koti- ja ulkomaan automatkat, moottoripyörämatkailu, risteilyt ja veneily.

Naiset suuntaavat miehiä useammin muun muassa kotimaan teema- ja huvipuistoihin, festivaaleille, ja kotimaan kaupunkilomalle. Miehistä joka viides ei aio matkustaa kesällä lainkaan. Huvipuistot ja teemapuistot sekä festarit houkuttelevat myös nuorimpia ikäryhmiä vanhempia enemmän.

Vain perusasteen koulutuksen omaavista 29 prosenttia kertoo, ettei aio matkustaa kesällä lainkaan. Ne, jotka matkustavat, kertovat suuntaavansa ensisijaisesti kotimaan kaupunkilomalle tai luontoretkeilyn pariin.

Mainonnalla usein jonkinlainen vaikutus kohteen valintaan

60 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, ettei matkatoimistojen, huvipuistojen, festivaalien tai eri alueiden ja kuntien mainonnalla ole juurikaan vaikutusta matkakohteen valintaan. Toisaalta siis kuitenkin 40 prosenttia kertoo sillä olevan jonkin tasoinen vaikutus. 19 prosenttia vastaajista kertoo mainonnan vaikuttavan jopa paljon tai jonkin verran matkakohteen valintaan.

Naiset ja nuoret kokevat miehiä ja vanhempia ikäluokkia useammin mainonnalla olevan vaikutusta heidän valintoihinsa.

Tuloluokista sekä enintään 30 000 euroa tienaavat että vähintään 70 000 ansaitsevat kertovat mainonnan vaikuttavan enemmän, kuin mitä 30 000–70 000 euroa ansaitsevat arvioivat omalla kohdallaan.

Tutkimus toteutettiin Iro Research Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tiedonkeruuaika oli 10.–18. toukokuuta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.