Unsplash
Ilmiöt

Nämä sosiaalisen vastuullisuuden teemat ovat tärkeimpiä suomalaisille

30.11.2022 9:00
Toni Rajamäki
MarkkinointiUutisten ja tutkimustoimisto IROResearchin tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista toivoo yrityksiltä konkreettisia tekoja sosiaalisen vastuullisuuden eteen.

MarkkinointiUutisten ja tutkimustoimisto IROResearchin tutkimuksen mukaan suomalaiset odottavat yrityksiltä konkreettisia tekoja sosiaalisen vastuullisuuden eteen, ja tekoja odotetaan monella eri saralla.

Tutkimuksessa tiedusteltiin, mihin sosiaalisen vastuullisuuden teemoihin yritysten toivotaan ottavan kantaa, ja suosituimmiksi vaihtoehdoiksi nousivat kiusaamisen ehkäiseminen ja kotimainen tuotanto. Molemmat saivat ääniä yli puolelta vastaajista (53 prosenttia). 

Seuraavaksi eniten suomalaiset haluavat brändien tarttuvan tasa-arvoon ja köyhyyteen. Viidenneksi tärkeimpänä esiin nousee yksinäisyyden kitkeminen.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Vastaajista 10 prosenttia ei osannut sanoa mitään, kolme prosenttia valitsi vaihtoehdon "jokin muu" ja neljä prosenttia ei toivo brändien ottavan kantaa mihinkään teemaan.

Teemavaihtoehdoista vähiten ääniä keräsi humanitäärinen auttaminen.

Näihin sosiaalisen vastuullisuuden teemoihin suomalaiset toivovat brändien ottavan kantaa:

1. Kiusaamisen ehkäiseminen ja kotimainen tuotanto (53 prosenttia valitsi teemat tärkeimpien joukkoon)

2. Tasa-arvo ja köyhyys (44 prosenttia)

3. Yksinäisyys (38 prosenttia)

4. Rasisminvastainen työ (36 prosenttia)

5. Yritysten taloudellinen vastuu (32 prosenttia)

6. Tietoturva (30 prosenttia)

7. Humanitäärinen työ (28 prosenttia)

Sukupuolten välisessä vertailussa nähdään pieniä eroja. Naisilla tärkein teema on kiusaamisen ehkäiseminen ja miehillä kotimainen tuotanto.

Naisten prosenttilukemat ovat jokaisessa teemassa suurempia kuin miesten. Suurimmat prosentuaaliset erot ovat kiusaamisen ehkäisemisessä (naisilla 59 prosenttia, miehillä 46), yksinäisyydessä (44-32) ja köyhyydessä (50-39).

Ikäluokittain erot ovat mielenkiintoisia. Esimerkiksi 18–24-vuotiaiden mielestä tärkein teema on köyhyys (60 prosenttia), kun taas 25–44-vuotiaissa lukema on reilut 40 prosenttia. 25–44-vuotiaiden mielestä tärkein teema on kotimainen tuotanto, joka jakaa ykkössijan myös 55–64-vuotiaissa.

Tärkeimmät sosiaalisen vastuullisuuden teemat ikäluokittain:

18–24-vuotiaat: köyhyys (60 prosenttia)

25–34-vuotiaat: kotimainen tuotanto (55 prosenttia)

35–44-vuotiaat: kotimainen tuotanto (56 prosenttia)

45–54-vuotiaat: kiusaamisen ehkäiseminen (54 prosenttia)

55–64-vuotiaat: kotimainen tuotanto ja kiusaamisen ehkäiseminen (molemmat 54 prosenttia)

Yli 65-vuotiaat: kiusaamisen ehkäiseminen (61 prosenttia)

Myös palkkaluokittain nähdään selkeitä eroja. Pienituloisissa talouksissa köyhyys nousee tärkeimmäksi teemaksi ja suurituloisimmissa kotimainen tuotanto ja kiusaamisen ehkäiseminen. 

Kiusaamisen ehkäiseminen nousee jokaisessa palkkaluokassa tärkeimpien teemojen joukkoon.

Tärkeimmät sosiaalisen vastuullisuuden teemat palkkaluokittain:

Alle 30 001 euroa tienaavat taloudet: köyhyys (58 prosenttia)

30 001–50 000 euroa tienaavat taloudet: kiusaamisen ehkäiseminen (54 prosenttia)

50 001–70 000 euroa tienaavat taloudet: kiusaamisen ehkäiseminen (54 prosenttia)

Yli 70 000 euroa tienaavat taloudet: kotimainen tuotanto ja kiusaamisen ehkäiseminen (57 prosenttia)

Vain harvan mielestä yritykset tekevät tarpeeksi

IROResearchin toteuttaman kyselyn mukaan vain pieni osa suomalaisista sanoo, että yritykset tekevät tarpeeksi sosiaalisen vastuullisuuden eteen. Tosin huomioitavaa on, että monilla ei ole tietoa siitä, mitä yritykset oikeasti tekevät.

18 prosenttia vastaajista sanoo yritysten tekevän riittävästi konkreettisia tekoja sosiaalisen vastuullisuuden eteen. 43 prosenttia puolestaan sanoo, etteivät yritykset tee riittävästi. 39 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen.

Valtaosa suomalaisista sanoo, että yritysten pitää tehdä konkreettisia tekoja eikä pelkästään viestiä sosiaalisesta vastuullisuudestaan. Kaikkiaan 70 prosenttia haluaa nähdä konkreettisia tekoja viestinnän rinnalla.

Yritysten sosiaalisella vastuullisuudella on luonnollisesti merkitystä kuluttajien käyttäytymiseen. Reilu viidennes, 22 prosenttia, sanoo, ettei yrityksen sosiaalisella vastuullisuudella ole vaikutusta ostopäätöksen tekemiseen, kun taas 58 prosenttia sanoo, että sillä on merkitystä jonkin verran. Vain 13 prosenttia sanoo, että sosiaalisella vastuullisuudella on suuri merkitys ostopäätöksen tekemiseen.

Tutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa, osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tiedonkeruuaika oli 8.–16.11.2022. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.