Kuvaaja:
Steve Johnson / Unsplash
Mainonta

MU:n selvitys: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemainen markkinointi vaikuttaa ostopäätöksiin – nämä brändit ovat jääneet vastaajien mieleen

26.6.2023 16:07
Mikko Perttunen
MarkkinointiUutiset ja tutkimustoimisto Iro Research selvittivät suomalaisten suhtautumista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoja sisältävään mainontaan.

Noin puolet suomalaisista kokee melko tai erittäin merkitykselliseksi sen, jos brändi korostaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoja viestinnässään tai markkinoinnissaan, kertoo MarkkinointiUutisten ja Iro Researchin kysely.

Naiset kokevat teemat selvästi miehiä tärkeämmiksi, sillä naisista 63 prosenttia, mutta miehistä vain 39 prosenttia kokee ne vähintään melko merkityksellisiksi.

Ikäluokista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemat ovat merkityksellisimpiä nuorimmille ikäluokille. 18–24-vuotiaista joka neljäs kokee nämä asiat brändien markkinoinnissa erittäin tärkeiksi. Kaikkein vähiten näillä teemoilla on kyselyn mukaan merkitystä 45–54-vuotiaille.

Toisaalta joka kymmenes 45–54-vuotias kertoo, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemaisella markkinoinnilla on suuri vaikutus ostopäätöksiin. Suunnilleen yhtä suuri osuus 18–24-vuotiaista vastaajista tuntee samoin. Toisaalta kyselyssä ei kysytty erikseen, vaikuttaako tällainen markkinointi positiivisesti vai negatiivisesti.

Naisiin se vaikuttaa kyselyn perusteella enemmän kuin miehiin.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Kaiken kaikkiaan noin 40 prosenttia vastaajista kertoo, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemaisella markkinoinnilla on vähintään jonkin verran vaikutusta omiin ostopäätöksiin. Naisiin se vaikuttaa kyselyn perusteella enemmän kuin miehiin.

Pride-teemaiseen markkinointiin kertoo törmänneensä erittäin tai melko usein joka viides vastaaja. Joka kolmas kertoo kohdanneensa tällaista markkinointia toisinaan. Seitsemän prosenttia vastaajista ei tunnistanut koko termiä.

Nuoret joko törmäävät useammin tai tunnistavat helpommin pride-teemaisen markkinoinnin, sillä 18–24-vuotiaista 58 prosenttia kertoi törmänneensä siihen melko tai erittäin usein.

Avoimissa vastauksissa nousee esille myös se, että monet ihmiset ovat kyllästyneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemoihin yritysten markkinoinnissa. Monet näkevät brändien korostavan näitä asioita esimerkiksi yhteiskunnallisen paineen vuoksi, ja tunnistavat, että osa brändeistä harrastaa niin sanottua sateenkaaripesua.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemaisesta markkinoinnista vastaajien mieleen on jäänyt muun muassa seuraavia brändejä:

Dove, Coca-cola, K-ryhmä, Helsingin Sanomat, Finlayson, Happy Joe, Hesburger, H&M, Ikea, Lindex, Marimekko, McDonald’s, The other danish guy,

Tutkimus toteutettiin Iro Research Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tiedonkeruuaika oli 7.–20. kesäkuuta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.