Ilmiöt

MMA:n tutkimus: Markkinointialan miesten kuukausiansiot lähes tonnin suurempia kuin naisten

14.3.2023 12:00
Mikko Perttunen
Työnantajat palkitsevat hyvästä tuloksesta herkemmin myyjiä kuin markkinoijia.

Markkinoinnin alan ammattilaisten mediaanipalkka oli viime vuonna 3884 euroa, kertoo Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuore palkkatutkimus.

Sukupuolella vaikuttaa olevan valtava merkitys myynnin ja markkinoinnin alalla työskentelevien palkkaan. Naiset olivat vastaajajoukossa useimmiten miehiä nuorempia ja markkinointipainotteisempia, mutta kun tutkimuksen eri muuttujat vakioitiin, huomattiin, että pelkästään miessukupuoli nostaa kuukausiansioita noin 1000 eurolla.

Sukupuolten palkkaero näkyi selkeästi sekä myynnin että markkinoinnin tehtävissä.

Miesten mediaanipalkka oli 4640 euroa, kun se naisilla oli 3749 euroa.

Markkinointipainotteisissa tehtävissä miesten mediaanipalkka oli 4640 euroa, kun se naisilla oli 3749 euroa. Myyntipainotteisissa tehtävissä miesten ansioiden mediaani oli 5840 euroa ja naisilla 5000 euroa. Jos tehtävät painottuivat kumpaankin osa-alueeseen, oli miesten mediaanipalkka 6080 euroa ja naisilla yli 1400 euroa vähemmän.

Grafiikka: MMA

Markkinointiala bonuksissa auttamatta myynnin perässä

Myynnin puolella mediaanipalkka oli vastausten perusteella noin 1800 euroa suurempi kuin markkinoinnissa. Pelkästään tehtävän myyntipainotteisuus selittää noin 500 euroa korkeamman kuukausipalkan markkinointipainotteisiin tehtäviin nähden, kun palkkaan vaikuttavat muut tekijät on vakioitu. Myyjien ansiotaso on myös kasvanut markkinoijia nopeammin parin viime vuoden aikana.

Erilaiset kannustimet, kuten tulospalkkiot ja provisiot, nostivat vastaajien kuukausiansioita reilusti yli 1000 euroa pelkkää kiinteää palkkaa saaviin verrattuna. Myynnin tehtävissä bonusten mediaani oli yli 400 euroa korkeampi kuin markkinoinnin tehtävissä.

Grafiikka: MMA

Tutkimukseen vastanneista markkinoinnin ammattilaisista 69 prosentilla oli pelkkä kiinteä kuukausipalkka. Luku on hyvin linjassa myös MarkkinointiUutisten tekemän kyselyn kanssa, jonka vastaajista 63 prosenttia kertoi, ettei ole saanut tulospalkkiota markkinointialan työstään.

Lue myös: ”Voi meitä!” Lähes kaksi kolmesta markkinoijasta ei ole saanut tulospalkkiota työstään, paljastaa MarkkinointiUutisten kysely

Sen sijaan myyjistä vain 24 prosentilla oli kiinteä palkka, ja tyypillisesti myyjien ansiot koostuivatkin erilaisista kiinteän palkan, bonusten ja provisioiden yhdistelmistä.

94 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että palkan muodostumiseen pitäisi vaikuttaa etenkin henkilökohtainen suoriutuminen – myös markkinoinnissa.

Lue myös: MMA:n palkkatutkimus: Markkinointipainotteisissa tehtävissä työskentelevien mediaanipalkka kasvoi viime vuonna yli 10 prosentilla

MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Aula Research Oy sähköisellä kyselyllä 10.1.−25.1.2023. Siihen vastasi yhteensä 1 978 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, joista 1 704 työskenteli koko vuoden 2022 täyspäiväisesti toisen palveluksessa. Palkkatutkimuksella tutkittiin bruttoansioita sisältäen kannustimet ja edut. Vastaajista 67 prosenttia tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta. Tutkimukseen osallistui myös MarkkinointiKollektiivin ja Marketing Finlandin jäseniä.