MMA
Ilmiöt

MMA:n palkkatutkimus: Markkinointipainotteisissa tehtävissä työskentelevien mediaanipalkka kasvoi viime vuonna yli 10 prosentilla

25.2.2022 10:20
Toni Rajamäki
Naisten ja miesten välinen palkkakuilu kapeni. Naisten mediaanipalkat kasvoivat 13,2 prosenttia, miesten 6,8 prosenttia.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n teettämä palkkatutkimus kertoo, että talouden elpyminen on saanut myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkat rajuun kasvuun. Viime vuoden mediaanipalkkojen ero vuoteen 2020 on merkittävä, ja viime vuonna ylitettiin myös koronaa edeltäneen ajan palkkataso.

Viime vuonna alan palkkamediaani oli 5360 euroa kuukaudessa. Kasvua vuoteen 2020 nähtiin 7,2 prosenttia. Markkinointipainotteisissa tehtävissä mediaani oli 4212 euroa, ja kasvua edellisvuoteen tapahtui jopa 10,8 prosenttia. Myyntipainotteisissa tehtävissä mediaani oli 5600 euroa, 7,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Myynti- ja markkinointialan palkkojen nopea kasvu kertoo selkeästi, että myös talous on Suomessa elpymässä. Toisaalta tämä on osoitus myös alan ammattilaisten vahvasta tekemisestä sekä ammattitaidon ylläpidosta nopeasti muuttuvassa työympäristössä, iloitsee MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki tiedotteessa.

MMA:n päätoimialoista kovin nousu oli vähittäiskaupassa työskentelevien myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkassa, joka parani vuodessa 4200 eurosta 4800 euroon (14,3 prosenttia). Pienin kasvu nähtiin tukkukaupassa (3,5 prosenttia).

Teknologia-alalla työskentelevien myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka kasvoi jopa 16,4 prosenttia. Alan mediaanipalkka nousi 5600 eurosta 6520 euroon. Vahvaa kasvua näkyi myös kemian alan ja lääketeollisuuden (15,3 prosenttia) sekä ICT-alan (10,3 prosenttia) mediaanipalkoissa.

Grafiikka: MMA

Viime vuoden tutkimus kertoi, että miesten ja naisten palkoissa on merkittäviä eroja, mutta kuilu kapeni viime vuonna.

Naisten mediaanipalkka kasvoi 13,2 prosenttia. Vuonna 2021 naisvastaajien mediaanipalkka oli 4640 euroa kuukaudessa, kun vuotta aiemmin summa oli 4100 euroa. Miesten mediaanipalkka nousi 5380 eurosta 5 745 euroon, eli nousua oli 6,8 prosenttia.

− Tämä on hyvä suuntaus, vaikka meillä on vielä työsarkaa palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Edelleen tutkimuksessamme näkyi selkeästi, että naisten palkat jäivät miehiä jälkeen kaikissa palkkaluokissa riippumatta asematasosta ja työkokemuksesta tai siitä, työskentelivätkö vastaajat myynnissä vai markkinoinnissa, huomauttaa Hovinmäki.

Kaikista tutkimukseen vastanneista 75 prosenttia oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä sekä palkkakehitykseensä että luontoisetuihinsa.

− Rohkaisisin naisia ottamaan palkan reippaasti puheeksi töissä. Alalle kannattaa hakeutua, sillä mielenkiintoisen ja monipuolisen työn lisäksi näissä tehtävissä on mahdollisuus hyviin ansioihin, kannustaa Hovinmäki.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)