Kenny Eliason / Unsplash
Toimistot

Miten mainostoimisto voi reagoida hybridiuhkien aiheuttamiin häiriötilanteisiin? Lue vinkit varautumiseen

16.10.2023 15:56
Mikko Perttunen
Ennakoiva johtaminen kenties kaikkein tärkein työkalu.

Suomen ja Viron välillä kulkevaan Balticconnector-kaasuputken ja merenalaisen tietoliikennekaapelin luultavasti tarkoituksella aiheutetut vauriot toivat julkiseen keskusteluun pinnalle jälleen varautumisen mahdolliseen sabotaasiin tai hybridiuhkiin.

Tällaiset tapahtumat voivat romahduttaa myös yrityksen toimintakyvyn – ainakin hetkellisesti.

Hankejohtaja Panu Vesterinen muistuttaa Keskuskauppakamarin tiedotteessa, että vaikka pienillä yrityksillä harvemmin on tarvetta tai resursseja hankkia esimerkiksi generaattoria varavirran tuottamiseen, on niilläkin monia keinoja varautua kriisitilanteisiin.

– Varautumistavoiksi jää tällöin pienten varavirtalähteiden hankkiminen. Ladattuina ne antavat virtaa puhelimille ja tietokoneille useamman tunnin ajaksi. Vaikka tietoliikenneyhteydet katkeaisivat, varavirtalähteiden avulla voi jatkaa digitaalista työskentelyä ja saattaa loppuun kesken olevia töitä, Vesterinen neuvoo.

Myös tietoliikenneyhteydet voivat katketa yksittäiseen teleoperaattorin kohdistuvan vian tai häirinnän vuoksi. Ongelma voi olla valtakunnallinen tai kohdistua maantieteellisesti rajattuun asiakaskuntaan.

– Yrityksille suosittelen tietoliikenneyhteyksien toiminnan varmistamiseksi useamman teleoperaattorin käyttöä. Mahdollisen katkon koskiessa yksittäistä teleoperaattoria on todennäköistä, että toisen operaattorin palvelu toimii. Oli syynä vahinko, vika, myrsky tai haitanteko, kahden operaattorin käyttäminen turvaa ainakin hetken aikaa työnteon jatkumisen, Vesterinen sanoo.

Vesterinen muistuttaa tiedon käytettävyyden olevan keskeinen tekijä digitaalisen liiketoiminnan jatkamiseksi.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Sama pätee myös pankkiyhteyksiin. Pankkipalveluiden katkeamisen aiheuttama haitta voidaan mahdollisesti välttää käyttämällä kahta tai useampaa pankkia.

Vesterinen muistuttaa tiedon käytettävyyden olevan keskeinen tekijä digitaalisen liiketoiminnan jatkamiseksi. Jos tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla, yritys ei voi jatkaa liiketoimintansa, vaikka kaikista muista varautumisen keinoista olisi pidetty huolta.

– Yksinkertaisia tapoja varmistaa tiedon käytettävyys on varmuuskopiointi ja pilvipalvelujen käyttö. Niitä käytettäessä on kuitenkin hyvä varmistaa ja selvittää, miten palveluntarjoaja on varmistanut jatkuvuutensa. Jos tieto on vain pilvipalvelun palvelimilla ja niistä katkeaa sähkö tai jokin muu vahinko kohdistuu konesaliin, voi olla, ettei tietoon pääsekään käsiksi ja liiketoiminta estyy itse yrityksestä riippumattomista syistä, Vesterinen sanoo.

Kaikkein tärkeimpänä varautumiskeinona Vesterinen pitää kuitenkin ennakoivaa johtamista. Häiriötilanteissa johdon on kyettävä antamaan toimintaohjeet, mutta siihen voi olla aikaa todella vähän. Siksi yritysten tulisi varautua etukäteen siihen, mitä ne tekevät ja miten niitä johdetaan liiketoiminnan jatkumisen vaarantuessa.

– Erilaiset muistilistat ja etukäteen käydyt keskustelut auttavat valmistautuessa. Työntekijöiden tietäessä miten toimia, ei välttämättä tarvita puhelinyhteyksiä tai muita viestintäyhteyksiä toiminnan jatkamiseksi tai sovitun toimintamallin toteuttamiseksi. Maailman tapahtumia pienet toimijat eivät voi estää. Siksi katse on pidettävä horisontissa ja omassa tekemisessä, Vesterinen painottaa.