Unsplash / Alexander Shatov
Brändit

Markkinoinnissa on syytä välttää sanoja ilmastoystävällinen, kestävä, vihreä ja hiilineutraali, sanoo uusi suositus

16.1.2023 7:20
Iina Kansonen
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan mukaan ympäristöväittämiä käytetään markkinoinnissa huolimattomasti.

Ympäristöväittämien käyttäminen markkinoinnissa on lisääntynyt, sillä kuluttajat ovat entistä enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta. Väittämiä käytetään markkinoinnissa kuitenkin huolimattomasti, sanoo Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta.

Ympäristöväittämällä tarkoitetaan väittämää, jossa suoraan tai epäsuorasti viitataan tuotteen ympäristövaikutuksiin tai esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviin seikkoihin.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

– Totuudenmukaistenkin ilmaisujen käyttäminen saattaa olla harhaanjohtavaa, jos kokonaisuuden kannalta olennaisia tietoja ei kerrota tai jos ne esitetään epäselvästi, sanoo liiketapalautakunnan puheenjohtaja ja varatuomari Marja-Leena Mansala tiedotteessa.

Väittämät tulee näyttää toteen

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on julkaissut suosituksen ympäristöväittämien käyttämisestä. Siinä suositellaan muun muassa, että ympäristöväittämien käyttämistä harkitseva yritys perehtyy Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjen ympäristöväittämiä koskeviin pelisääntöihin.

Liiketapalautakunta suosittelee, että yritykset välttävät markkinoinnissaan sellaisia yleisiä, yksilöimättömiä ja moniselitteisiä ympäristöväittämiä tai ilmaisuja kuin vihreä, hiilineutraali, fossiilivapaa, kestävä, ilmastoystävällinen ja ympäristöystävällinen. Lautakunta huomauttaa myös, että värien, kuvien, äänten, merkintöjen ja taiton on annettava totuudenmukainen kuva ympäristövaikutuksista.

Jos yritys käyttää markkinoinnissaan ympäristöväittämiä, tulee ne myös näyttää toteen.

– Väittämien sallittavuutta arvioidaan sen mukaan, millä tavoin keskimääräisen kuluttajan voidaan olettaa ymmärtävän väittämän sisältö. Markkinointia arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon kokonaisvaikutelma, Mansala sanoo.