Canva Pty Ltd
Ilmiöt

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä työelämässä – Helsinkimissio, Alko ja Frendie yhdessä yksinäisyyttä vastaan

30.5.2024 9:43
Mitra Vasara
Työterveyslaitoksen asiantuntijan mukaan on aika siirtyä autonomian korostamisesta jälleen yhteisöllisyyteen.

Tuoreen Työelämän yksinäisyys -barometrin 2024 mukaan joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä työelämässä. Barometriin vastanneista seitsemän prosenttia koki itsensä melko usein tai jatkuvasti itsensä yksinäiseksi töissä. Joka kymmenes kärsii ulkopuolisuuden tunteesta työelämässä. Ulkopuolisuuden tunne korostui alle 30-vuotiailla.

Frendie, Helsinkimissio ja Alko tarjoavat uudenlaista palveluohjausta, jonka tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen Suomessa. Tavoitteena on luoda pitkäjänteinen ja vaikuttava toimintamalli, joka vähentää työikäisten yksinäisyyttä ja parantaa työssä koettua hyvinvointia.

– Yksinäisyys koskettaa myös työelämässä olevia ihmisiä, ja meidän on yhdistettävä voimamme tarjotaksemme kattavaa tukea ja löytääksemme toimivia ratkaisuja tähän ongelmaan, sanoo Helsinkimission toiminnanjohtaja Tuula Colliander tiedotteessa.

Yhteistyön myötä digitaalisen Frendie-palvelun kautta voi jatkossa löytää ja hyödyntää Helsinkimission Yksinäisyystyön keskuksen palveluita, kuten keskusteluapua ja omahoito-ohjelmaa. 

– Teemme yksinäisyyttä näkyväksi ja haluamme ennaltaehkäistä yksinäisyydestä aiheutuvia alkoholihaittoja, toteaa Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho tiedotteessa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Työelämän yksinäisyyden lukuja

Työelämän yksinäisyyttä koetaan tällä hetkellä vähemmän verrattuna edellisen barometrin tuloksiin vuodelta 2022. Niiden osuus, jotka eivät koe yksinäisyyttä koskaan tai hyvin harvoin on nyt 52 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 2022 oli 44 prosenttia.

Tilastokeskuksen elinolotilaston mukaan suomalaisista yli 16-vuotiaista lähes 30 prosenttia kokee yksinäisyyttä joko suurimman osan ajasta, koko ajan tai joskus. Työelämän yksinäisyys -barometrissa vastaava luku on 19 prosenttia. Tämän perusteella barometrin tuloksissa päätellään, että työelämässä oleminen suojaa yksinäisyydeltä.

Barometrin mukaan joka kymmenes kokee ulkopuolisuuden tunnetta työyhteisössä jatkuvasti, ja kolmannes kokee ulkopuolisuutta silloin tällöin. Toisaalta Työterveyslaitoksen toteuttaman tuoreen Miten Suomi voi? -tutkimuksen mukaan työssäkäyvistä noin 70 prosenttia kokee yhteisöllisyyttä työssä. Noin joka neljännen kohdalla yhteisöllisyys on vahvalla tasolla.

Miten Suomi voi? -tutkimuksen tulosten mukaan yhteisöllisyyden kokemukseen vaikuttavat erityisesti reilu kohtelu ja palveleva johtaminen, kun taas työssä koettu eettinen stressi ja roolikonfliktit ovat suurimpia riskejä yhteisöllisyydelle.

– Samalla kun selkeästi suurempi osa kokee työssään pikemminkin yhteisöllisyyttä kuin sen puutetta, missään tutkituissa ryhmissä ei havaittu yhteisöllisyyden vahvistumista, toteaa erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kommentoi tiedotteessa autonomiavaatimusten vaikutusta yhteisöllisyyteen:

– Työelämän kehittämisessä on viime vuodet puhuttu autonomiasta ja itseohjautuvuudesta. On korkea aika kiinnittää yhtä lailla huomiota yhteisöllisyyteen ja sitä lisääviin sosiaalisiin voimavaroihin työssä.

Ratkaisuja tuloillaan?

Helsinkimissio on luonut yhteistyössä Alkon kanssa uuden ohjelman nimeltä Work to Belong. Hanke on erillinen Frendien kanssa toteutetusta yhteishankkeesta. Kyseessä on tiedotteen mukaan maailman ensimmäinen ohjelma ja sertifikaatti, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä työyhteisöissä. 

Työelämän yksinäisyyttä vähennetään ohjelman mukaan huomioimalla työyhteisön rakenteet, johtamiskulttuuri, ilmapiiri ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat. Ohjelma tarjoaa myös erillisiä koulutuksia työelämän yksinäisyydestä.