Imelda / Unsplash
Ilmiöt

Erikoiskaupan liitto: Joka kolmas suomalainen aikoo vähentää kulutustaan tulevan vuoden aikana

10.10.2023 15:15
Mikko Perttunen
Vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota, mutta siitä ei olla useinkaan valmiita maksamaan kovin paljoa.

Erikoiskaupan liitto Etu ry:n elokuussa tekemään kuluttajatutkimukseen osallistuneista 44 prosenttia kertoo ostovoimansa heikentyneen. Vain kahdeksalla prosentilla vastaajista ostovoima on kasvanut ja 45 prosentilla pysynyt samalla tasolla viimeisen vuoden aikana.

Erityisesti työttömät, eläkeläiset ja yksin asuvat kokivat ostovoimansa heikentyneen.

Taustalla ovat kohonneet elinkustannukset. Eniten vastaajien mukaan tilanteeseen on vaikuttanut ruoan hinta, jonka mainitsi 84 prosenttia vastaajista. Myös energian hinta sekä asumiskulut ovat heikentäneet ostovoimaa yli puolella vastaajista.

Yli kolmannes vastaajista aikoo vähentää kulutustaan seuraavan puolen vuoden aikana. Samalla vain kolme prosenttia aikoo lisätä kulutustaan. Naiset aikoivat vähentää kulutusta miehiä enemmän. Eniten kuluttajat ajattelevat vähentävänsä ulkona syömisestä, vaatteista ja kengistä sekä matkustamisesta ja lomista.

47 prosenttia vastaajista aikoo vähentää kulutustaan elintarvikkeista ja ruuasta. Viime vuoden vastaavassa kuluttajatutkimuksessa ainoastaan kuusi prosenttia kertoi vähentävänsä elintarvikkeista.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Yksi sadasta valmis maksamaan vastuullisuudesta 50 prosenttia enemmän

Kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät vastuullisuuden tärkeänä tekijänä ostopäätöstä tehdessä. Tutkimukseen vastanneista 34 prosenttia kiinnittää ostopäätöksen yhteydessä huomiota vastuullisuuteen usein tai aina. Vastaajista 40 prosenttia kiinnittää huomiota vastuullisuuteen joskus ja vain kahdeksan prosenttia vastasi, ettei ikinä kiinnitä asiaan huomiota.

Tutkimuksen perusteella 33 prosenttia kuluttajista on valmiita myös maksamaan korkeampaa hintaa tuotteesta, mikäli se on vastuullisesti tuotettu.

Selvä enemmistö eli 70 prosenttia niistä vastaajista, jotka olisivat valmiita maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista, olisi valmis maksamaan korkeintaan 10 prosenttia korkeampaa hintaa. Hieman yli neljännes olisi valmiita maksamaan jopa 30 prosenttia enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista. Vain kolme prosenttia heistä olisi valmis maksamaan vastuullisista tuotteista jopa 50 prosenttia enemmän.

Tutkimuksen mukaan vastuullisuuden tärkeimpinä kriteereinä kuluttajat näkevät tuotteen pitkän käyttöiän, kotimaisuuden sekä ympäristöystävälliset materiaalit. Kotimaisuuden merkitys korostuu voimakkaasti yli 55-vuotiailla, kun taas alle 35-vuotiaat pitivät tuotteen valmistuksen hiilijalanjälkeä tärkeänä tekijänä.

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n ja Innolinkin tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelikyselynä 9.8.–18.8.2023 välisenä aikana. Vastauksia kertyi yhteensä 3 009.