Hakattua ikimetsää Romanian Karpaateilla. Greenpeace
Ilmiöt

Uusi selvitys väittää: Ikea hankkii puuta Romanian Karpaattien ikimetsistä

11.4.2024 9:20
Mitra Vasara
Selvityksen mukaan myös suojelukohteista hakattu puu voi olla FSC-sertifioitu.

Greenpeacen uudessa selvityksessä väitetään, että Ikean tuotteita valmistavat yritykset käyttävät tuotteisiinsa puuta, joka on hakattu Karpaattien vuoriston ikimetsistä Romaniasta, myös Natura-suojelualueilta. Ikimetsien puuta käyttävien valmistajien tekemiä tuotteita löytyi Greenpeacen mukaan myös Vantaan Ikea-tavaratalosta.

Ikimetsien hakkuisiin sekaantuneiden seitsemän huonekaluvalmistajan tuotteita löytyi selvityksen mukaan Ikea-tavarataloista 13 eri maassa, jotka olivat Suomi, Ruotsi, Puola, Italia, Ranska, Saksa, Itävalta, Belgia, Tšekki, Unkari, Israel, Sveitsi ja Iso-Britannia.

Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto julkaisi englanninkielisen selvityksen eilen. Tutkijat selvittivät puuhankinnan koko toimitusketjun ikimetsien hakkuista huonekaluvalmistajiin, ja lopulta Ikean hyllyille. Usean valmistajan havaittiin hankkivan puuta suojeluarvoltaan arvokkaista metsistä. 

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Ikea on useimpien valmistajien valmistamien puutuotteiden suurin ostaja, mikä viittaa siihen, että ikimetsistä hakattu puu päätyy Ikea-huonekaluihin. Tutkimuksen mukaan tämä on varmaa ainakin Plimob-huonekaluvalmistajan tapauksessa, sillä se valmistaa huonekaluja ainoastaan Ikealle.

Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimisto antoi Ikealle mahdollisuuden kommentoida selvitystä. Ikea ei kiistänyt tietoja.

– Ikimetsien päätyminen huonekaluiksi kertoo paitsi Ikean epäonnistumisesta vastuullisuuden takaamisessa myös metsäalan sertifikaattien epäluotettavuudesta. Kaikki tämä puu on myyty FSC-sertifioituna. On selvää, että metsäalan on nyt muutettava toimintaansa, jotta luonnonmetsät onnistutaan suojelemaan hakkuilta. Myös Suomessa metsäyhtiöt ovat jääneet kiinni hakkuusuunnitelmista jopa ikimetsissä, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Oona Käyhkö.

Ikean PR-johtaja Marjukka Hilden toimitti Markkinointiuutisille yhtiön globaalin konserniviestinnän lausunnon:

– Greenpeacen julkaisemaa raporttia käydään parhaillaan Ingka-konsernissa perusteellisesti läpi. Avoin vuoropuhelu nähdään tervetulleena ja konsernimme suhtautuu tällaisiin toimintaamme liittyviin epäilyihin erittäin vakavasti. Laittomasti tai huonojen metsätalouskäytäntöjen kautta tuotetulla puulla ei ole paikkaa IKEA-arvoketjussa. Kaikki tällaiseen toimintaan viittaavat seikat tutkitaan perusteellisesti. Mikäli konsernimme selvityksissä ilmenee väärinkäytöksiä, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin mukaan lukien liiketoimintakumppanuuksien päättäminen.

Ingka on holdingyhtiö, joka halllinnoi valtaosaa maailman Ikea-tavarataloista.

Lisätty Ikean globaalin konserniviestinnän uusi tiedonanto 11.04.2024 klo 10.32:

Inter IKEA -konserni on perehtynyt Greenpeacen 10. huhtikuuta julkaisemaan Romanian metsätaloutta koskevaan selvitykseen ja on vahvasti eri mieltä siinä esitetyistä väitteistä, joiden mukaan suojelluista ikimetsistä peräisin oleva puu päätyisi IKEA-tuotteisiin. Inter IKEA -konserni painottaa, että IKEA-tuotteisiin ei hyväksytä suojelluista ikimetsistä peräisin olevaa puuta. Greenpeacen selvityksessä esitetyt puunhankintakäytännöt ovat laillisia ja noudattavat sekä paikallisia että EU:n säännöksiä, minkä lisäksi ne on sertifioitu Forest Stewardship Councilin (FSC) toimesta.

Inter IKEA -konsernin kanta on, että metsien luonnollisen monimuotoisuuden säilyttämisessä tarvitaan laajamittaista suojelua. Avoin vuoropuhelu nähdään myönteisenä, mutta konserni ei voi hyväksyä selvityksessä esitettyjä väitteitä, koska vanhojen metsien ja suojeltujen ikimetsien (Old-Growth Forests, OGF) välisissä tulkinnoissa vaikuttaa olevan eroavaisuuksia.