Unsplash / Roman Wimmers
Ilmiöt

Tutkimus paljastaa: Suomalaiset aikovat säästää tänä vuonna eniten ulkona syömisestä, vaateostoksista ja matkailusta

18.1.2023 7:45
Iina Kansonen
MarkkinointiUutisten ja IROResearchin tutkimuksen mukaan 51 prosenttia suomalaisista kokee ostovoimansa heikentyneen viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

MarkkinointiUutiset ja tutkimustoimisto IROResearch selvittivät, mitä suomalaiset ajattelevat ostovoimastaan ja sen vaikutuksesta kuluttamiseensa vuonna 2023. Tutkimukseen vastasi yhteensä tuhat ihmistä.

Tutkimuksen mukaan 19 prosenttia suomalaisista kokee ostovoimansa heikentyneen selvästi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 32 prosenttia kertoo ostovoimansa heikentyneen hieman ja 40 prosenttia sen pysyneen samana. Vain neljä prosenttia ilmoittaa ostovoimansa parantuneen hieman ja kaksi prosenttia selvästi.

Naiset kertoivat aikovansa elää jonkin verran miehiä säästeliäämmin.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Tutkimuksessa kysyttiin myös, onko vastaajilla aikomus elää vuonna 2023 säästeliäämmin kuin vuonna 2022. Selvästi säästeliäämmin ilmoitti elävänsä 25 prosenttia ja hieman säästeliäämmin 37 prosenttia vastanneista. Kuluttamista kertoi jatkavansa samalla tavalla kuin ennenkin 29 prosenttia, mutta vain neljä prosenttia kertoi aikovansa käyttää kuluvana vuonna hieman tai selvästi enemmän rahaa kuin edellisvuonna.

Naiset kertoivat aikovansa elää jonkin verran miehiä säästeliäämmin. Miehet taas vastasivat useammin aikovansa kuluttaa samaan malliin kuin edellisvuonnakin.

Eniten säästetään ulkona syömisestä

Suomalaiset suunnittelevat säästävänsä eniten ravintolassa syömisestä (57 %), vaateostoksista (53 %), matkailusta (43 %) ja ruoasta (40 %). Naiset aikovat säästää erityisesti vaate- ja ruokaostoksista sekä ravintolassa syömisestä, miehet puolestaan ravintolassa syömisestä, matkailusta, autoilusta ja vaateostoksista.

Ikäryhmien vastaukset säästökohteista poikkeavat jonkin verran toisistaan. Nuoremmat ikäryhmät ilmoittavat säästävänsä selvästi useammin ruoasta kuin iäkkäämmät ihmiset. Iäkkäämmät ihmiset taas ilmoittavat selvästi nuorempia useammin aikovansa säästää energiankulutuksesta.

Tutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tiedonkeruuaika oli 8.–19.12.2022. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.