Emil Kalibradov / Unsplash
Ilmiöt

Tutkimus kertoo: Joka kolmas suomalainen uskoo nyt inflaation vaikuttavan omiin kulutusmahdollisuuksiinsa

8.2.2023 13:18
Mikko Perttunen
MarkkinointiUutisten ja IROResearchin kyselytutkimuksen mukaan alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevista 43 prosenttia uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa heikkenee vuoden aikana.

MarkkinointiUutiset ja tutkimustoimisto IROResearch selvittivät, millaisena suomalaiset näkevät taloudellisen tilanteensa vuonna 2023. Tutkimukseen vastasi yhteensä tuhat ihmistä.

34 prosenttia suomalaisista arvelee inflaation vaikuttavan omaan elintasoonsa ja kulutusmahdollisuuksiinsa erittäin tai melko paljon.

Naiset uskovat miehiä enemmän inflaation vaikuttavan omaan tilanteeseensa.

Eniten inflaation vaikutusta pelkäsivät 25–44-vuotiaat.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Eniten inflaation vaikutusta pelkäsivät 25–44-vuotiaat, joista 18 prosenttia uskoo sen vaikuttavan omaan elintasoonsa ja kulutukseensa paljon.

65 vuotta täyttäneistä näin uskoi vain 5 prosenttia vastaajista. Samasta ikäluokasta 13 prosenttia eli noin nelinkertainen osuus 25–44-vuotiaisiin nähden uskoi, että inflaatio vaikuta omaan elintasoon tai kulutukseen lainkaan.

Koulutustason, ammattiryhmän ja tulojen osalta vastaukset noudattelivat suunnilleen ennalta-arvattavaa kaavaa: mitä matalampi koulutus, alempi ammattiryhmä tai pienemmät tulot, sitä todennäköisempänä nähtiin inflaation vaikutus omaan elintasoon.

Esimerkiksi alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevista 55 prosenttia uskoo, että inflaatio vaikuttaa omaan elintasoon ja kulutusmahdollisuuksiin erittäin tai melko paljon. Yli 70 000 euroa tienaavien parissa vastaava luku on vain 22 prosenttia.

Pienillä paikkakunnilla inflaation peikko ei ole niin suuri kuin pääkaupunkiseudulla tai yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. Alle 50 000 asukkaan kaupungeissa tai pienemmissä kunnissa vain 29 prosenttia uskoo inflaation vaikuttavan paljon tai melko paljon.

Taloudellinen tilanne ennemmin heikkenee kuin paranee

35 prosenttia tutkimukseen vastanneista uskoo taloudellisen tilanteensa heikkenevän vuoden 2023 aikana. 13 prosenttia on toiveikkaampia, ja näkee taloudellisessa tilanteessaan kehitystä parempaan kuluvan vuoden aikana. Vajaa puolet vastaajista siis arvelee tilanteensa pysyvän suunnilleen ennallaan.

Tilanteensa paranemiseen uskoivat ennen kaikkea nuorimmat ikäryhmät. Esimerkiksi 18–24-vuotiaista 27 prosenttia uskoo taloudellisessa tilanteessaan tapahtuvan vuoden aikana askeleita parempaan suuntaan.

Alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevista 43 prosenttia uskoo, että heidän taloudellinen tilanteensa heikkenee. Kyselyn korkeimmassa tuloluokassa eli yli 70 000 euroa ansaitsevien keskuudessa ei uskottu tilanteen kehittyvän merkittävästi kumpaankaan suuntaan. 62 prosenttia tästä ryhmästä arvelee taloudellisen tilanteensa pysyvän aika lailla ennallaan vuonna 2023.

Tutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tiedonkeruuaika oli 17.–25. tammikuuta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.