Kuvaaja:
Josefa nDiaz / Unsplash
Toimistot

Toimialatutkimus kertoo: Aiempaa selvästi useampi visuaalisen viestinnän ammattilainen on palkkatöissä

12.10.2023 10:56
Mikko Perttunen
Tekoäly koetaan sekä uhkana että mahdollisuutena.

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia toteutti alkuvuodesta toimialatutkimuksen, johon vastasi reilut 200 järjestön noin 1200 jäsenestä.

Grafialaisista selvästi yli puolet eli 58,4 prosenttia kertoo koronapandemian muuttaneen pysyvästi omia työskentelytapoja. Etätyön koetaan tuoneen kaivattua vapautta ja myös tehokkuutta, mutta toisaalta se on saattanut myös häivyttää työn ja vapaa-ajan rajaa.

Tekoälyä on hyödyntänyt työssään kolmannes vastaajista. Grafialaiset kokevat sen sekä uhkana että mahdollisuutena. Tekoälyn pelätään korvaavan ihmisiä tekijöinä, mutta useampi uskoo sen toimivan apuvälineenä työssä.

Alan palkansaajien osuus on kasvanut tuntuvasti. Heitä oli nyt vajaat 46 prosenttia vastaajista, kun edellisessä kyselyssä osuus oli reilut 37 prosenttia. 71 prosenttia palkansaajista on työllistynyt yksityiselle sektorille.

Tyypillisin grafialaisen palkansaajan työpaikka löytyy mainonta- ja markkinointialalta, joka työllisti noin 27 prosenttia vastaajista. Lähes 20 prosenttia visuaalisen viestinnän suunnittelijoita työllistyy eri alojen in-house suunnittelijoina. Toimialoista kustannus- ja media-ala on menettänyt merkitystään grafialaisia työllistävänä alana.

Työnkuvissa on paljon vaihtelua.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Valtaosa Grafian jäsenistä työskentelee yritysilmeiden ja visuaalisten identiteettien parissa, mutta työnkuvissa on paljon vaihtelua. Työtä tehdään yhtä lailla digitaalisen suunnittelun ja kuvituksen kuin konseptisuunnittelun parissa.

Työsuhteiden jatkuvuus koetaan pääosin melko tai erittäin varmaksi. Toisaalta joka kymmenes kokee jatkuvuuden melko tai erittäin epävarmaksi.

Kyselyyn vastanneiden palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio on 4097 euroa. Miesten keskiansiot ovat vastaajien keskuudessa noin tuhat euroa suuremmat kuin naisilla. Noin puolet vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen palkkatasoonsa nykyisellä työmäärällä.