Kuva: Emiliano Vittoriosi / Unsplash
Ilmiöt

Tekoälyä käyttävät kunnissa ja hyvinvointialueilla jo esimerkiksi viestintä ja markkinointi

9.4.2024 10:33
Mikko Perttunen
Sovelluksia hyödynnetään esimerkiksi puheiden ja uutiskirjeiden sekä rekrytointi-ilmoitusten tuottamisessa.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla uskotaan, että tekoäly muuttaa lähivuosina työtehtäviä ja tekemisen tapoja myös näissä organisaatioissa. Joka kymmenes Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tekoälykyselyyn helmi–maaliskuussa vastannut arvioi, että tekoäly tulee muuttamaan työtä erittäin paljon.

Tällä hetkellä useimmissa kunta- ja hyvinvointialan työpaikoissa on menossa varovaisen kiinnostuksen vaihe. Tekoälyä hyödyntävät aktiivisimmin HR, markkinointi, viestintä ja hallinto. 

Kyselyyn vastasi 158 johtajaa tai henkilöstöhallinnon edustajaa 155 kunta- tai hyvinvointialan organisaatiosta. Joka kolmas käytti tekoälyä säännöllisesti omassa työssään, mutta runsaat 40 prosenttia vastaajista oli vasta tutustunut tekoälyyn. Joka neljännellä vastaajalla ei ollut vielä kokemusta sen käytöstä. Kyselyyn vastanneet kunnat ja hyvinvointialueet olivat asukasmäärältään keskimääräistä suurempia.

Kunnat ja hyvinvointialueet hyödyntävät tekoälysovelluksia, kuten ChatGPT:tä ja Microsoftin Copilotia, tekstien tuottamiseen, käännöksiin, tiedonhakuun ja tiedon jäsentelyyn. Esimerkkeinä mainittiin muun muassa puheiden ja uutiskirjeiden kirjoittaminen, tiedotteet, kuvitukset, rekrytointi-ilmoitukset sekä henkilöstökyselyt.

HR:ssä tekoälyä hyödynnetään jo esimerkiksi perehdytyksessä, henkilöstösuunnittelussa, rekrytoinnissa, työsuhdeasioissa ja osaamisen johtamisessa. Näissä tehtävissä vastaajat uskovat, että tekoälyä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän.

Organisaatioiden tuki on keskeistä kuntien ja hyvinvointialueiden tekoälyn käyttöönotossa. 15 prosentilla vastaajien organisaatioista järjestettiin jo nyt tapaamisia kokemusten jakamiseksi tai tarjottiin käyttöön maksullinen tekoälysovellus.

Vastauksista kävi ilmi lisäksi, että tekoälyosaaminen tulisi kunta- ja hyvinvointialan työnantajien mukaan liittää osaksi tutkintokoulutusta kaikilla tasoilla. Osaamista tarvitaan myös tekoälyn käyttöön liittyvistä riskeistä, etiikasta sekä lähdekritiikin ja tiedon luotettavuuden merkityksestä. Vastaajien mukaan olisi tärkeää tehdä valtakunnallinen suunnitelma ja ohjeistus tekoälyn sisällyttämiseksi koulutusjärjestelemään.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)