Kuvaaja:
Perustava Oy
Brändit

Rakennusalan yritys Perustava tekee myyntiä kymmenien miljoonien eurojen edestä, vaikka yrityksen markkinointi toteutetaan in-housena ja varsin maltillisella budjetilla

21.9.2021 13:45
Toni Rajamäki
Markkinointikumppanien käyttäminen ei ole itsetarkoitus. Vahvalla in-house-osaamisella voidaan tehdä vahvaa tulosta, mistä Perustava on oiva esimerkki.

Useimmat kymmenien miljoonien eurojen liikevaihtoja pyörittävät yritykset ovat tottuneet tekemään yhteistyösopimuksia markkinointitoimistojen kanssa, mutta jotkut yritykset uivat vastavirtaan ja luottavat lähestulkoon kokonaan talon sisällä tehtävään markkinointiin eli in-house-markkinointiin.

In-house-markkinoinnin on ennustettu nostavan päätään globaalisti, ja sille on syynsä: parhaimmillaan investoinnit ovat aiempaa pienemmät, mutta tulokset pysyvät samalla tasolla. Sijoitetun pääoman tuottoaste voi kasvaa huomattavasti.

Kolikon kääntöpuolena on se, että in-house-osasto ei välttämättä ole tarpeeksi osaava, jolloin tuottoaste voi laskea merkittävästi.

In-house-markkinoinnissa onnistuneita yrityksiä on kuitenkin monia. Yksi hyvä esimerkki on rakennusalan yritys, valtakunnallisesti toimiva betonirakentamiseen erikoistunut Perustava, joka on löytänyt toimivan kokonaisuuden ilman toimistojen apua. Kahden miehen in-house-ryhmä vastaa yrityksen markkinoinnista lähes kokonaan ja auttaa osaltaan yritystä pääsemään omiin myyntitavoitteisiinsa.

Tänä vuonna yrityksen liikevaihto kasvaa arviolta 65 miljoonaan euroon. Vaikka kyseessä onkin ison liikevaihdon mahdollistama ala, on tulos erinomainen markkinointi-investointeihin nähden: tänä vuonna yrityksen markkinointibudjetti pyörii parin sadan tuhannen euron paikkeilla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että Perustavalla markkinoinnin tekijöiden palkat lasketaan markkinointibudjetin päälle. Se kasvattaa todellista budjettia.

Perustavan markkinointipäällikkö Valtteri Karjula sanoo MarkkinointiUutisille, että in-house-markkinointi on ollut yritykselle selviö koko ajan.

– Se on ollut parempi vaihtoehto meille. Tällä alalla on hyvin tärkeää ymmärtää rakennusteknisiä asioita, ja talon omalla markkinointiväellä on alan ymmärtämiseen parempi mahdollisuus kuin niillä, jotka eivät tunne alaa kovin hyvin. Silloin on helpompi mainostaa, kun osaamme toimia niin sanotusti tulkkina Perustavan ja asiakkaan välillä, Karjula avaa.

Täysin omalla porukalla yritys ei kuitenkaan toimi. Toimistojen sijaan Perustava hyödyntää paria-kolmea freelanceria, jotka tekevät muun muassa maksettua mainontaa, auttavat graafisessa ilmeessä sekä kouluttavat myynnin ja markkinoinnin käyttämiä järjestelmiä.

– Olemme halunneet panostaa pitkiin kumppanuuksiin, jotta myös käyttämämme markkinointikumppanit ymmärtävät meidän liiketoiminnan ja ylipäätänsä rakennusalan tarpeet.

Olemme halunneet panostaa pitkiin kumppanuuksiin, jotta myös käyttämämme markkinointikumppanit ymmärtävät meidän liiketoiminnan ja ylipäätänsä rakennusalan tarpeet.

Karjula sanoo Perustavan onnistuneen markkinoinnin taustalla olevan muun muassa tarkka rahankäyttö. Aikaa ja rahaa käytetään niihin asioihin, joiden tiedetään tuovan hyvää tulosta ja auttavan yrityksen liiketoimintaa.

– Ainahan voisimme tehdä esimerkiksi ison brändikampanjan ja kotisivu-uudistuksen, joihin palaisi yhteensä sata tuhatta euroa, mutta me mietimme aina, mikä on siinä hetkessä tarpeellista ja mikä on meidän sisäinen kyvykkyys. Mieluummin valitsen rumat ja tehokkaat kotisivut kuin paljon maksavat uudet ja näyttävät kotisivut, Karjula kiteyttää.

Valtteri Karjula viihtyy myös Perustavan työmailla. Kuva: Perustava Oy

Puhtaasti in-house-tekemiseen luottavassa yrityksessä yhtenä iso etuna on jatkuvuus, Karjula uskoo.

– Asioita ei nähdä aina vaan projekteina, vaan päivittäisenä kehitystyönä. Se vapauttaa tekemään erilaisia pieniä tekoja, jotka vievät kohti suurempia tavoitteita. Koskaan ei ole menossa mikään muutaman viikon projekti, vaan samaa työtä tehdään hamaan tappiin asti.

– Toimistojen kanssa sovitaan usein tarkasti hinnoista ja ajankäytöstä. Ne eivät välttämättä lisää luovuutta tai ponnistelua. Tiukat aikamääreet saattavat jopa ahdistaa.

Toimistojen kanssa sovitaan usein tarkasti hinnoista ja ajankäytöstä. Ne eivät välttämättä lisää luovuutta tai ponnistelua.

On kuitenkin selvää, että in-house-markkinointi ei sovi kaikille. Jokainen ala ja jokainen yritys poikkeaa toisistaan. Perustava on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että ilman toimistojen apua voi saada aikaan vaikuttavia tuloksia.

In-house-markkinointi toimii vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että tehtäviin löytyy juuri oikeat henkilöt. Karjula ja Antti Korpi vastaavat kahdestaan Perustavan markkinoinnista ja luovat yhdessä toimivan kombinaation. Se on ollut ainut keino menestyä.

– Olemme Antin kanssa markkinoijina kuin yö ja päivä, joten täydennämme toisiamme. Sillä tavoin saamme kahdestaan aikaiseksi hyvää jälkeä, Karjula painottaa.

Näin Perustava toteuttaa markkinointiaan

Karjulan ja Korven tiimissä kaiken keskiöön on tuotu verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Verkkosivut on kaikista tärkein “liidikanava”, sillä rakennuksen perustuksien tekijää etsivät ihmiset hakevat tietoa ensisijaisesti hakukoneiden kautta.

– Kotisivut on meidän digitoimisto. Ei ole väliä, missä asukas asuu tai rakentaa, niin voimme kohdata verkkosivuilla. Markkinoinnin tehtävänä on ajaa porukat verkkosivuillemme. Siinä hyödynnämme sisällöntuotantoa, maksettua mainontaa ja aktiivista somea.

Sisältömarkkinointi on siis kaiken a ja o. Uutiskirjeet, blogit ja oppaat ovat arkipäivää Perustavan markkinoinnissa. Ne ovat myös Karjulan vahvinta osaamista.

– Antti puolestaan pitää videosisältöjen tekemisestä. Sisältöjen tarkoituksena on auttaa ihmisiä raksaongelmien kanssa. Haluamme kertoa asioista, mistä he eivät tiedä mitään. Tietty osuus sisällöistä konvertoituu aina tarjouspyynnöksi.

Tietty osuus budjetista on varattu maksetulle mainonnalle. Muun muassa perinteinen lehtimainonta toimii alueellisesti.

– Tärkein markkinointikeino on meidän tekemä työnjälki. Samoin työautot ja asentajat, jotka ajelevat ympäri Suomea ja ovat päivittäin työmailla parkissa lukuisten ohikulkijoiden nähtävissä, Karjula lisää.

Karjulan puheista on helppo huomata, että yritys luottaa markkinoinnissa tyypillisiin ja varmoihin keinoihin. Kanavien ja markkinointitapojen suhteen ei ole lähdetty kikkailemaan. Onnistuminen juontaa juurensa systemaattisesta markkinoinnin toteuttamisesta ja asiakkaan pulmien ratkaisemisesta. Vastaavanlaisella strategialla moni muukin yritys voisi saada markkinointi-investointejaan matalammaksi ja tuottoprosenttia suuremmaksi.

Juttua muokattu 21. syyskuuta 2021: Korjattu tieto markkinointibudjetista ja markkinoinnin tekijöiden palkoista.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)