Canva Pty Ltd
Ilmiöt

Oma ikä koetaan suurimmaksi työllistymisen esteeksi – erityisesti yli 55-vuotiaiden ikäluokassa

17.4.2024 12:20
Mitra Vasara
”Jos 70-vuotiaat pitää saada työelämään, ei 50-vuotias voi mitenkään olla liian vanha töihin.”

Iän merkitys työllistymisen esteenä kasvaa yli 45-vuotiailla. Yli 55-vuotiaista ylivoimainen enemmistö nimesi ikänsä työllistymisen esteeksi. Korkeakoulutetut kokevat ikänsä yhtä suureksi esteeksi työllistymiselle kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Tulokset ovat YTK Työttömyyskassan Jäsenpulssi-kyselystä, johon vastasi lähes 23 000 YTK:n jäsentä. Vastaajia oli kaikilta toimialoilta ympäri Suomea.  

– Keskustelu työurien pidentämisestä käy kuumana, ja myös eläkeiän nosto on ollut viime aikoina esillä. Jos 70-vuotiaat pitää saada työelämään, ei 50-vuotias voi mitenkään olla liian vanha töihin. Tässä onkin asenteiden tuuletuksen paikka, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Työttömät ja osa-aikatyötä tekevät kokevat oman ikänsä suurimmaksi esteeksi työllistyä. Iän nimesi työllistymisen esteeksi 31 prosenttia työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista.  Kokemus iän merkityksestä työllistymisen esteenä kasvaa yli 45-vuotiailla vastaajilla. 55–64-vuotiaista vastaajista jo ylivoimainen enemmistö nimesi ikänsä työllistymisen esteeksi. Toisaalta alle 35-vuotiaat eivät juurikaan koe ikänsä rajoittavan työllistymistään.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Iän jälkeen yleisin syy oli koulutus. 24 prosenttia työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista koki, ettei heidän koulutuksensa vastaa työnantajien vaatimuksia. Koulutuksensa kokevat työllistymisen esteeksi etenkin peruskoulun tai toisen asteen tutkinnon suorittaneet työnhakijat. Korkeakoulutetuista harvempi nimesi koulutuksen työllistymisensä esteeksi.  

Soveltuvan kokoaikatyön puutteen työllistymisen esteeksi nimesi 23 prosenttia työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista, soveltuvien kokoaikatöiden liian pienen palkkatason puolestaan 17 prosenttia samasta joukosta.  

Avoimissa vastauksissa moni työtön vastaaja kertoi, että avoimiin paikkoihin on niin runsaasti hakijoita, että edes haastatteluun pääseminen on vaikeaa.  

Myös työttömyys itsessään koettiin työllistymisen esteeksi.