Brändit

Nordnet, S-Pankki ja OP Ryhmä finanssialan hyvämaineisimmat

4.3.2024 12:26
Mitra Vasara
Tutkittujen finanssialan organisaatioiden maine on keskimääräisesti kohtalaisella tasolla.

T-Median toteuttama finanssialan yritysten Luottamus&Maine-tutkimus paljastaa, että finanssialan hyvämaineisimmat organisaatiot ovat Nordnet, S-Pankki ja OP Ryhmä.

Nordnetin maineluku oli 3,68, S-Pankin 3,63 ja OP Ryhmän 3,60 asteikon ollessa 1–5. Edellä mainitut ovat samalla tutkimuksen ainoat hyvän maineen tasolle yltäneet yritykset.

Yhteensä tutkimuksessa tarkasteltiin 26 finanssialan organisaatiota. Tutkittavien organisaatioiden joukossa oli muun muassa pankkeja, työeläkeyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä.

Suurimman mainenousun tutkimuksessa teki Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka onnistui nostamaan mainettaan 0,15 yksikköä.

Tulokset paljastavat, että tutkittujen finanssialan organisaatioiden maine on keskimääräisesti kohtalaisella tasolla. Tutkimuksessa hyvän maineen rajataso oli 3,50. Tutkitut organisaatiot saivat keskimäärin parhaat arvosanat talouden, johtamisen ja työnantajuuden osa-alueista.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 1.12.30.12.2023.

Tutkimukseen osallistui 5 363 suomalaista.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset (pois lukien Ahvenanmaa). 

Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. 

Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.