Unsplash
Ilmiöt

Näin paljon suomalaiset ovat valmiita maksamaan vastuullisuudesta

13.10.2022 8:40
Toni Rajamäki
Liki puolet suomalaisista sanoo olevansa aina tai melko usein valmis maksamaan vastuullisuudesta, kertoo MarkkinointiUutisten ja IROResearchin tekemä tutkimus.

MarkkinointiUutisten ja IROResearchin tekemän tutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa valmis maksamaan kallimpaa hintaa vastuullisesta tuotteesta. Vain 24 prosenttia vastaajista kertoo, ettei ole valmis maksamaan vastuullisuudesta. 12 prosenttia ei osaa ottaa kysymykseen kantaa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka paljon enemmän kuluttaja on valmis maksamaan vastuullisesta tuotteesta verrattuna halvimpaan ei-vastuulliseen vaihtoehtoon. Tutkimuksen mukaan yleisin vaihtoehto on 10–19 prosenttia. 27 prosenttia vastaajista kertoi olevansa valmis maksamaan sen verran enemmän vastuulliseksi merkitystä tuotteesta.

Toiseksi suosituin vaihtoehto on 1–9 prosenttia, jonka valitsi 21 prosenttia vastaajista. 15 prosenttia vastaajista sanoo olevansa valmis maksamaan vastuullisuudesta 20 prosenttia tai jopa enemmän.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Miesten ja naisten vastauksissa on eroja. Naisista 19 prosenttia ei ole valmis maksamaan vastuullisesta tuotteesta ekstraa, kun taas miehistä samaa sanoo 29 prosenttia. Niistä miehistä, jotka ovat valmiita maksamaan vastuullisuudesta, isoin ryhmä on valmis maksamaan 1–9 prosenttia enemmän. Naisista taas isoin joukko on valmis maksamaan 10–19 prosenttia enemmän.

Nuoret aikuiset erottuvat selkeästi ikäluokkien vertailussa. 18–24-vuotiaista vain yhdeksän prosenttia ei ole valmis maksamaan vastuullisuudesta, kun taas 45–64-vuotiaissa lukema nousee yli 30 prosenttiin. Nuorista aikuisista suuri osa, 33 prosenttia, on valmis maksamaan vastuullisuudesta 10–19 prosenttia enemmän.

Kuinka paljon enemmän kuluttajat ovat valmiita maksamaan vastuullisesta tuotteesta verrattuna halvimpaan ei-vastuulliseen tuotteeseen?

1. 10–19 prosenttia enemmän (27 prosenttia vastaajista)

2. Ei ole valmis maksamaan enempää (24 prosenttia)

3. 1–9 prosenttia enemmän (21 prosenttia)

4. Ei osaa sanoa (12 prosenttia)

5. 20–29 prosenttia enemmän (11 prosenttia)

6. 30–49 prosenttia enemmän (3 prosenttia)

7. 50 prosenttia tai enemmän (1 prosentti)

IROResearchin toteuttaman kyselyn mukaan liki 70 prosenttia suomalaisista pitää itseään edes jossain määrin vastuullisena kuluttajana. Kahdeksan prosenttia pitää itseään erittäin vastuullisena kuluttajana ja 61 prosenttia jossain määrin.

Liki puolet sanoo ostavansa aina tai melko usein vastuullisimman tuotteen hinnasta riippumatta. Kolme prosenttia ostaa aina, 42 prosenttia melko usein. 44 prosenttia sanoo ostavansa harvoin ja 10 prosenttia ei koskaan.

Ympäristötekijät tärkein vastuullisuusteema

MarkkinointiUutiset ja IROResearch selvittivät myös, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat kuluttajille tärkeimpiä. Selkeäksi ykköseksi nousi ympäristötekijät, joka sai 51 prosenttia eli yli puolet äänistä. Naisista 58 prosenttia nostaa ympäristötekijät ykköseksi, miehistä 43 prosenttia.

Toiseksi tärkein teema on yhteiskuntavastuu, joka sai 28 prosenttia kaikista äänistä. Naisista yhteiskuntavastuun valitsi tärkeimmäksi teemaksi 24, miehistä 32 prosenttia. 

Ikäluokkavertailun perusteella 18–34-vuotiaat välittävät eniten ympäristötekijöistä, joskin muissakin ikäluokissa ympäristötekijät nousi ykköseksi.

Mielenkiintoista on etenkin se, että 18–24-vuotiaat antoivat muita ikäluokkia selvästi enemmän ääniä hallintotavalle, joka sai koko kyselyssä vain kolme prosenttia äänistä. Nuorista aikuisista hallintotavan nosti tärkeimmäksi vastuullisuusteemaksi kahdeksan prosenttia.

Tutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa, osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.