Kuvaaja:
Luovuus

”Monimuotoiset tiimit ovat luovempia ja innovatiivisempia kuin homogeeniset”

30.11.2023 15:25
Iina Kansonen
Vielä miljoona vuotta sitten erilaisuus viesti aivoille vaarasta, mutta emme elä enää kuten miljoonia vuosia sitten. Nykyään tiedämme, että diversiteetti on bisnekselle hyvä asia, sanoi Slushin lavalle noussut Anna Gullstrand.

”Parhaiten suoriutuvat tiimit ovat psykologisesti turvallisia tiimejä. ”

Torstai-iltapäivänä Slushin Builder-lavalle nousi ruotsalaisen Mentimererin Chief People and Culture Officer Anna Gullstrand, joka puhui monimuotoisen tiimin rakentamisesta.

”Kun saavumme ihmisryhmään esimerkiksi työpaikalla, aivomme arvioivat ensin, olemmeko turvassa. Jos koemme, ettemme ole, emme suoriudu työstämme parhaalla mahdollisella tavalla”, Gullstrand sanoi.

Monimuotoisen tiimin rakentaminen onnistuu todennäköisemmin, jos etsii osaajia myös oman verkostonsa ulkopuolelta.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

On tärkeää, että olonsa voi kokea töissä turvalliseksi, hän muistutti. Gullstrand palasi puheenvuoronsa alussa miljoonien vuosien taakse. Hänen mukaansa ihmisaivot vieroksuvat erilaisuutta, sillä ne ovat tottuneet siihen.

”Miljoonia vuosia sitten selviytyivät ne, jotka huomasivat, jos joukossa oli joku tai jotain poikkeavaa. Se viesti, että olet vaarassa. Mutta emme elä enää kuten miljoona vuotta sitten. Tiedämme, että bisneksessä diversiteetti on hyvä asia.”

Gullstrandin mukaan inklusiivisuus ja diversiteetti siis tekevät hyvää bisnekselle, sillä inklusiivinen ja diversiteettiä vaaliva työkulttuuri on sellainen, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus suoriutua parhaansa mukaan.

Diversiteetin ja inkluusion toteutumista tulisi mitata systemaattisesti.

”Monimuotoiset tiimit ovat keskimäärin luovempia ja innovatiivisempia kuin homogeeniset tiimit. Niillä on myös parempi mahdollisuus ymmärtää asiakkaiden tarpeita.”

Monimuotoisen tiimin rakentaminen onnistuu todennäköisemmin, jos etsii osaajia myös oman verkostonsa ulkopuolelta ja on valmis panostamaan aikaa yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseksi, Gullstrand sanoi. Hänen mukaansa diversiteetin ja inkluusion onnistumista tulisi myös systemaattisesti mitata ja huomiota kiinnittää muun muassa palkkatasa-arvoon.

Gullstrand muistutti, että inkluusiossa on lopulta kyse siitä, kuinka käyttäydymme: Ketä kuuntelen? Keneltä otan vaikutteita? Kenen suorituksia nostan?

”Turvallisesta ja inklusiivisesta työilmapiiristä hyötyvät kaikki tiimin jäsenet.”