Ilmiöt

MarkkinointiKollektiivin urakyselystä selvisi huolestuttava piirre: työntekijöistä joka neljännes ei voi hyvin nykyisessä työpaikassaan

Kyselyn mukaan markkinointialalla isona ongelmana on vähäiset etenemismahdollisuudet ja liian iso työkuorma.
Kuva:
Unsplash/Laura Davidson
MarkkinointiKollektiivin urakyselystä selvisi huolestuttava piirre: työntekijöistä joka neljännes ei voi hyvin nykyisessä työpaikassaan

MarkkinointiUutisia julkaisevan MarkkinointiKollektiivin teettämä markkinointialan urakysely paljastaa, että lukuisat alan työntekijät eivät koe voivansa hyvin nykyisessä työssään. Selvityksen mukaan jopa 25 prosenttia vastaajista kokee näin.

Vastaajista 58 prosenttia työskentelee organisaation sisäisessä markkinointi- tai myyntiyksikössä. 20 prosenttia työskentelee puolestaan toimistopuolella. Loput vastaajista edustavat markkinoinnin teknologiatoimittajia tai automaatiotoimistoja, mediaa, yrittäjiä tai jotain muuta ryhmää, kuten työnhakijoita, järjestöjä ja yliopistoja.

Selvityksessä esitettiin väitteitä, joista eräs kuului “Koen voivani hyvin nykyisessä työyhteisössäni”. Kaikista vastaajista seitsemän prosenttia kertoo, että väite ei pidä ollenkaan paikkaansa. 18 prosenttia sanoo, että väite ei pidä juurikaan paikkaansa. Loput 75 prosenttia ajattelee toisin, ja heistä joka kolmannes sanoo väitteen pitävän täysin paikkansa.

Tyytymättömien työntekijöiden osuus on kuitenkin valtava. Kysely antaa myös vastauksia siihen, miksi joka neljännes ei koe voivansa hyvin. Jopa 35 prosenttia kaikista vastaajista kertoo, etteivät he saa esimieheltään tarpeeksi tukea oman työn johtamiseen. Myös etenemismahdollisuuksien puutteella saattaa olla iso vaikutus tuloksiin, sillä yli puolet vastaajista kokevat, etteivät he pysty etenemään nykyisessä työpaikassaan.

Vastauksista nousi esiin myös työkuorman negatiivinen vaikutus. 51 prosenttia vastaajista sanoo, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa olla luova työssään. Yli joka kolmannes sanoo, etteivät he ehdi tehdä tehtäviään kahdeksan tunnin työpäivän aikana. Ajanpuute paitsi kuormittaa mutta myös vie aikaa ammatilliselta kehitykseltä. Noin puolet vastaajista haluaisi kehittää osaamistaan, mutta ajan, taloudellisten resurssien ja suunnitelmallisuuden puute vaikeuttavat kehittymistä.

Ongelmaa lisää myös se, että monet kokevat työn kuormittavuudesta ja jaksamisesta puhumisen vaikeaksi. 42 prosenttia kokee, että näistä asioista puhuminen ei ole helppoa.

Kyselyssä saatiin myös positiivisia tuloksia. Työntekijät muun muassa ymmärtävät hyvin, mitä heiltä odotetaan työssään. Näin kokee jopa 92 prosenttia kaikista vastaajista. Valtaosa myös kokee hallitsevansa itselle asetetut työtehtävät hyvin. Näin kokee 84 prosenttia vastaajista.

Koronapandemialla ollut alaan iso vaikutus

Myös markkinointialan työntekijät ovat joutuneet muuttamaan työtapojaan merkittävästi koronapandemian takia. Monet ovat olleet jo yli vuoden etätöissä, mikä on voinut vaikuttaa muun muassa työn sujuvuuteen, työkuorman kasvamiseen ja työyhteisön ilmapiirin heikentymiseen. Näillä kaikilla asioilla on yhteys työntekijän henkiseen hyvinvointiin.

– Koemme, että näiden asioiden esiintuominen on tärkeää, varsinkin nyt kun pieniä viitteitä paluusta normaaliin on nähtävissä. On tärkeää miettiä, miten kuluneesta erikoisvuodesta palaudutaan työyhteisöissä ja mitä työtapoja jätetään jatkuvaan käyttöön. Tämä vaatii kaikilta organisaatioilta avointa keskustelua, sanoo MarkkinointiKollektiivin ura- ja rekrytointipalveluista vastaava Sanna-Kaisa Koivisto.

Koronapandemia on myös aiheuttanut valtavia taloudellisia ongelmia monille organisaatioille, mikä on näkynyt konkursseina, työsuhteiden irtisanomisina sekä lomautuksina.

– Koronan johdosta organisaatiot ovat keskittyneet taistelemaan olemassaolostaan. Mielestäni olisi tärkeää tässä vaiheessa viimeistään muistaa kääntää katseet omaan henkilöstöön, joka on joutunut lujille, ja varmistaa, että he kokevat tulevansa arvostetuksi ja että myös oman talon sisällä kehittymismahdollisuuksia on tarjolla.

Lue myös:

Markkinoinnin ammattilaisten lomautukset kasvoivat koronavuonna lähes 750 prosenttia – sadat menettivät työpaikkansa

Valtaosa markkinointialan työntekijöistä uskoo tarvitsevansa uutta osaamista lähivuosina – kolmasosa ei tiedä, millaisia taitoja tulevaisuudessa vaaditaan

MacWellin HR-johtaja Cristian Vuorivirta toivoo, että mainostoimistojen johtamisessa hypättäisiin 2020-luvulle – “Toimistoissa on johdettu pelolla ja itkettämällä työntekijöitä”

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa