Ilmiöt

Markkinoinnin ammattilaisten lomautukset kasvoivat koronavuonna lähes 750 prosenttia – sadat menettivät työpaikkansa

TE-toimiston Työnvälitystilastosta selviää, että koronavirustilanne on koetellut myös markkinointialan työntekijöitä. Työttömyys ei kuitenkaan näytä enää viime syksynä pahentuneen, työttömyyskassasta kerrotaan.
Kuva:
Unsplash/Kate Sade
Markkinoinnin ammattilaisten lomautukset kasvoivat koronavuonna lähes 750 prosenttia – sadat menettivät työpaikkansa

Korona on vaikuttanut työllisyyteen kaikilla aloilla, eikä markkinointi ole välttynyt työllisyystilanteen heikkenemiseltä, selviää TE-toimiston Työnvälitystilastosta. MarkkinointiUutisten saaman tilaston uusimmat tiedot ovat marraskuulta 2020.

Ennen koronapandemiaa helmikuussa 2020 ilman työtä oli 4226 markkinointialan työntekijää. Koronavuoden lopulla marraskuussa 2020 määrä oli noussut 4874 työttömään. TE-toimiston mukaan koronavuosi siis kasvatti työttömien määrää noin 15 prosentilla.

Lomautettujen määrään pandemia vaikutti vielä merkittävämmin. Helmikuussa 2020 lomautettuna oli 191 markkinoinnin ammattilaista, kun marraskuussa 2020 heitä oli jo 1609. Lomautettujen määrä siis kasvoi helmi-marraskuussa huimat 742 prosenttia.

Koronan vaikutukset näkyivät myös myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa MMA Kassassa*. Työttömyyden perusteella maksetun päivärahan saajien määrä kasvoi helmi-marraskuussa 2020 noin 24 prosenttia. Lomautuksen perusteella maksetun päivärahan saajien määrä kasvoi samalla aikavälillä noin 463 prosenttia.

Kevään lomautuspiikki näkyi työttömyyskassassa

TE-toimiston työnvälitystilaston mukaan markkinointialan työntekijöitä oli eniten työttömänä heinäkuussa, jolloin ilman työtä oli 5349 markkinoinnin ammattilaista. Lomautettujen määrä taas oli suurimmillaan toukokuussa, jolloin 5119 markkinoijaa oli lomautettuna. 

MMA Kassan kassanjohtaja Antti Vienola kertoo, että lomautuksen perusteella maksetun päivärahan saajia oli eniten kesäkuussa, työttömyyden perusteella maksetun päivärahan saajia syyskuussa. Myös näissä luvuissa otantaväli on helmi-marraskuu 2020.

Lomautuksen perusteella maksetun päivärahan saajia oli eniten kesäkuussa, työttömyyden perusteella maksetun päivärahan saajia syyskuussa.

Vienolan mukaan lomautuksia tehtiin erityisesti keväällä. Huhti-toukokuussa MMA Kassa vastaanotti noin 15 kertaa enemmän ensihakemuksia kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Kaiken kaikkiaan ensihakemuksen jätti vuonna 2020 noin 27 prosenttia jäsenistöstä.

Lomautuspiikkiä maksettiin pääasiassa kesä-heinäkuussa, sillä etuudet maksetaan takautuvasti hakemusten perusteella. Piikin vuoksi etuuden saajien määrä kasvoi peräti 2 100 prosenttia.

– Suuri kasvu johtui siitä, että lomautuksia tehdään normaaliaikana vain vähän. Lomautettujen osuus kaikista edunsaajista oli alkuvuonna 2020 noin seitsemän prosenttia, ja kesä-heinäkuussa tuo osuus nousi 61 prosenttiin, Vienola selventää.

Hakemusten käsittely ruuhkautui  

Lomautusaalto asetti MMA Kassalle suuria toiminnallisia haasteita, koska hakemusten määrän kasvaessa myös niiden käsittelyyn tarvittava työmäärä kasvoi.

– Käsittely ruuhkautui keväällä, mutta loppukesästä pahin ruuhka oli jo purettu, Antti Vienola kertoo.

Työttömyyskassa sai apuja ruuhkan purkamiseen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimistolta. Resursseja siirrettiin järjestön jäsenpalvelusta kassaan. 

Kiirettä tosin piti MMA:n toimistollakin, sillä järjestön jäsenistön yhteydenottojen määrä moninkertaistui.

Ammattijärjestön saamien yhteydenottojen määrä moninkertaistui.

– Teimme useita uudistuksia ja työjärjestelyjä, jotta pystyimme vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin, kertoo MMA:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Tuula Sirén.

Resurssien siirron lisäksi näitä uudistuksia olivat muun muassa useimmin kysyttyihin kysymyksiin vastaava Milla-robotti ja ulkoistettu puhelinvaihde.

Eniten järjestöltä kysyttiin lomautusten pelisäännöistä, irtisanomisista, jäsenmaksuista ja ansiosidonnaisesta päivärahasta. Lomautetut kyselivät myös koulutustarjonnasta, Sirén kertoo.

Työttömyys ei pahentunut syksyllä

Vienolan mukaan markkinointialan työttömyystilanne ei näytä enää syksyllä pahentuneen. Lomautusten määrä laski loppuvuonna, mutta suuri osa lomautuksista jatkui kokopäiväisenä tai osa-aikaisena. 

MMA Kassan jäsenistöstä noin 10 prosenttia kuului kassan edunsaajiin joulukuussa 2020. Se on noin 1,5 kertaa enemmän kuin ennen koronapandemiaa.

*MMA Kassa sulautui 1.1.2021 Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOon.


Korona iski markkinointialaan ympäri maailman

Pandemia ja siitä aiheutunut taantuma ovat vaikuttaneet merkittävästi markkinointialan työntekijöihin myös Ruotsissa. Ruotsalaismedia Resumé kertoi syyskuussa, että 1500 ruotsalaista markkinoinnin ammattilaista on menettänyt työpaikkansa koronapandemian alettua. 

Myös Yhdysvalloissa tilanne on huolestuttava. Business Insider on arvellut maan suurimpien mainostoimistojen joutuvan irtisanomaan koronapandemian seurauksena jopa 50 000 työntekijää vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2019 lopussa yhdysvaltalaisten mainostoimistojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 250 000, joten ennustettu irtisanottujen määrä on noin viidesosa kaikista toimistoissa työskentelevistä.


Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa