Kuvaaja:
Jason Goodman / Unsplash
Brändit

Markkinointi on yksi elementti tuotejohtamisessa, jossa suomalaisyrityksillä voisi olla kehittämistä

17.4.2023 14:50
Mikko Perttunen
Tuotekehityksen ja markkinoinnin toimiva yhteistyö on parhaimmillaan valtava kilpailuetu.

Tuotejohtaminen on lyhykäisyydessään tuotteen kilpailukyvystä huolehtimista. Siihen kuuluu esimerkiksi tuotestrategian luominen ja sen ylläpitäminen sekä markkinaymmärrys tuotteen tarpeesta. Tuotejohtaminen kattaa periaatteessa koko tuotteen elinkaaren aina idean kehittämisestä tuotteen loppuun saakka.

Janetta Ekholm digitoimisto Futuricelta arvioi, että pienillä markkinointibudjeteilla operoivat suomalaisyritykset voisivat saada merkittävää kilpailuetua panostamalla juuri tuotejohtamiseen. Parhaimmillaan tämä voisi jopa vähentää varsinaisen markkinoinnin tarvetta.

Markkinointia tulisi usein tuoda lähemmäksi tuotekehitystä.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

– Ajatus tuotteen itsensä helpommin myymisestä perustuu siihen, että kun tuotteen kehittämisen aikana on hyödynnetty monipuolisesti ymmärrystä siitä, ketkä ovat kohderyhmää ja mitä kautta heidät tavoittaa, on tuotteen jalkautuksen hetkellä suoraviivaisempaa lähestyä oikeita ihmisiä oikeita kanavia pitkin, Ekholm tiivistää.

Markkinointi on myös yksi tärkeä osa tuotejohtamisen toimintakenttää. Ekholm uskoo, että markkinointia tulisi usein tuoda lähemmäksi tuotekehitystä, jotta päästään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käsiksi niihin teemoihin, jotka ovat tuotteen menestyksen näkökulmasta tärkeitä, ja joihin markkinoinnilla on annettavaa.

Jos taas markkinointi ja tuotekehitys ovat arjessa kaukana toisistaan, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa markkinointi aloitetaan liian myöhään suhteessa tuotteen elinkaaren tärkeisiin hetkiin.

– Kun askeleita otetaan yhdessä eteenpäin, kasvaa kaikkien ymmärrys käyttäjiä kiinnostavista aiheista ja tuotteen vision osuvuudesta, Ekholm sanoo.

Janetta Ekholm muistuttaa tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteistyön tärkeydestä.

Erityisen tärkeää yhteistyö ja sen kautta tapahtuva nopea reagointi on Ekholmin mukaan uusissa ja yhteisöllisissä tuotteissa, joissa opittavaa käyttäjäkunnasta riittää enemmän, ja joissa he saattavat myös itse luoda tuotteen sisältöä.

– Käyttäjien tunteminen on tärkeä osa-alue sekä tuotejohtamisessa että markkinoinnissa. Näistä näkökulmista onkin hyvä kysyä, että missä oikein menevät markkinoinnin ja tuotekehityksen budjettien ja tekemisen rajat? Ekholm pohtii.

Nimenomaan markkinoinnilla on usein hyvä kohderyhmän tuntemus, ja liian usein Ekholmin mukaan tuotteita johdetaankin ratkaisu ja teknologia edellä, kun ensin pitäisi miettiä, kenelle tuotteita lähdetään tekemään, ja mihin ongelmaan ne tuovat ratkaisun.

– Markkinoinnilla on vahva ymmärrys myös brändistä ja siitä, mihin brändiä voi ja kannattaa käyttää. Pahimmillaan tuote, joka ei sovi brändiin, voi epäonnistua, vaikka tarve tuotteelle olisi aito ja se vastaisi tarpeeseen hyvin, Ekholm toteaa.