Paul Teysen / Unsplash
Ilmiöt

Kysely toimitusjohtajille kertoo: Luottamus talouden kasvuun Suomessa muita maita positiivisempaa

19.2.2024 11:23
Mikko Perttunen
Suomessa vaikutetaan olevan hyvässä vauhdissa generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Lisäksi miltei puolet suomalaisista toimitusjohtajista on valmiita hyväksymään investoinnin pienemmät tuotto-odotukset ilmastosyistä.

Suomalaiset toimitusjohtajat suhtautuvat muuta maailmaa myönteisemmin maailmantalouden kasvuun sekä yrityksensä kasvunäkymiin, selviää PwC:n tekemästä vuosittaisesta Global CEO -tutkimuksesta, johon vastasi yli 4 700 toimitusjohtajaa 105 maasta. Tutkimus tehtiin nyt 27. kerran. Suomesta mukana oli 41 toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun on kohonnut selvästi edellisvuodesta: kun viime vuonna 18 prosenttia vastaajista uskoi talouskasvun vahvistuvan seuraavan vuoden aikana, tänä vuonna vastaava luku on yli kaksinkertainen eli 38 prosenttia. Tästä huolimatta vastaajista 45 prosenttia arvioi, että maailman talouskasvu hidastuu seuraavan vuoden aikana.

Suomalaiset toimitusjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan positiivisempia, ja vain kolmannes uskoo maailmantalouden kasvun hidastumiseen. Suomalaisjohtajat luottavat myös edellisvuotta voimakkaammin Suomen talouskasvun vahvistumiseen, vaikka kasvun hidastumista povaakin lähes puolet vastaajista.

– Suunta on selvästi positiivisempi kuin vuosi sitten, jolloin lähes 90 prosenttia vastaajista uskoi Suomen talouskasvun hidastuvan, PwC Suomen toimitusjohtaja Kauko Storbacka toteaa.

Ruotsalaisista 52 prosenttia ennustaa maailmantalouden ja 64 prosenttia Ruotsin talouskasvun hidastumista.

"Generatiivinen tekoäly kehittyy ja sen hyödyntäminen lisääntyy kovaa tahtia."
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Tutkimus osoittaa, että Suomi sijoittuu Norjan ja Japanin kanssa kärkeen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Suomessa 49 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on alkanut hyödyntää generatiivista tekoälyä, kun vastaava luku on Norjassa 53 prosenttia ja Japanissa 50 prosenttia. Sen sijaan Ruotsissa vain 18 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on ottanut generatiivisen tekoälyn käyttöön, mikä on lähes puolet vähemmän kuin koko maailman keskiarvo (32 %).

– Generatiivinen tekoäly kehittyy ja sen hyödyntäminen lisääntyy kovaa tahtia. Tekoäly muuttaa jo tällä hetkellä tapaamme tehdä töitä, ja vauhti vain kiihtyy, Storbacka sanoo.

Noin kaksi kolmasosaa kaikista tutkimukseen vastanneista toimitusjohtajista kertoo, että heidän johtamissaan yrityksissä on käynnissä toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Noin puolet toimitusjohtajista kertoo, että meneillään on myös toimia ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

– Tutkimus osoittaa, että Suomessa on tehty muuta maailmaa enemmän ilmastoon liittyviä toimenpiteitä. Miltei puolet suomalaisista toimitusjohtajista on myös valmiita hyväksymään investoinnin pienemmät tuotto-odotukset ilmastosyistä, Storbacka toteaa.

– Vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta yritykset ovat ryhtyneet muuttamaan liiketoimintamallejaan, investoivat teknologiaan ja ihmisiin sekä pyrkivät reagoimaan ilmastonmuutokseen. Jos yritykset haluavat menestyä, niiden on kuitenkin vielä vauhditettava uudistumista, Storbacka lisää.