Jyväskyläläisen markkinointitoimisto Flumenian perustaja ja strategi Sanna Virtanen. Kuva: Flumenia
Mainonta

Kysely: Kolme viidestä b2b-yritysjohtajasta näkee markkinoinnin kasvuinvestointina – ennakkoasenne markkinointiin vaikuttaa tutkimuksen mukaan moneen asiaan

7.6.2024 9:18
Mikko Perttunen
Strategi: ”Usein yritysjohto asettaa tavoitteet liian korkealle, tai ne keskittyvät ainoastaan abstrakteihin kysymyksiin.”

Markkinointitoimisto Flumenia selvitti pk-yritysten johtajille suunnatulla kyselyllä, minkälainen rooli markkinoinnilla on liiketoiminnan kasvulle 5–50 miljoonan euron liikevaihdolla toimivissa b2b-yrityksissä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 64 yritysjohtajaa ympäri Suomen.

Noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista pk-yritysten johtajista suhtautuu markkinointiin kasvuinvestointina. Markkinointiin uskovissa yrityksissä johtajisto suhtautuu markkinointiin strategisena työkaluna, jolla on suora vaikutus yrityksen liiketoiminnan kasvuun.

Näistä vastaajista 82 prosenttia kertoo, että markkinointi on vaikuttanut positiivisesti yrityksen kasvuun. Heistä 91 prosenttia näkee markkinoinnin olevan tärkeä osa yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

– Nämä yritysjohtajat kykenevät hyödyntämään markkinointia laajasti liiketoiminnan kehittämisessä. Markkinointi tekee tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä myynnin kanssa, tuottaa dataan perustuvaa näkemystä strategiseen päätöksentekoon, mutta on myös olennainen osa tuote- ja palvelukehitystä, Flumenian perustaja ja strategi Sanna Virtanen kertoo tiedotteessa.

Kyselyssä markkinointiin skeptisesti suhtautuvia johtajia yhdistää muun muassa se, että yritysjohto asettaa markkinoinnin onnistumiselle mittarit, joilla on perinteisesti pyritty mittaamaan mainonnan tuloksia. Tällöin markkinoinnin tavoitteet liittyvät tyypillisesti yrityksen tunnettuuden kasvattamiseen kampanjamaisesti ja lyhytjänteisesti.

Todentaminen on haastavaa myös markkinointiin uskovissa yrityksissä.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

– Usein yritysjohto asettaa tavoitteet liian korkealle, tai ne keskittyvät ainoastaan abstrakteihin kysymyksiin, kuten tunnettuuden kasvattamiseen. Tällöin on vaikeaa osoittaa tuloksia tai sitä, miten markkinointi vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan, Virtanen arvioi.

Tutkimuksen perusteella markkinoinnin vaikutuksen todentaminen on haastavaa myös markkinointiin uskovissa yrityksissä. Kolmasosa markkinointiin uskovien yritysten johtajista pitää markkinoinnin tulosten mittaamista haasteellisena.

Skeptikoista puolestaan 60 prosenttia kertoo, että markkinointipanostusten vaikutusten todentaminen on vaikeaa.

Markkinointiin uskovista vastaajista 50 prosenttia kertoo tietävänsä, mikä osa myynnistä on markkinoinnin tuottamaa. Skeptisesti suhtautuvien keskuudessa luku on vain 15 prosenttia.

Markkinointiin uskovissa organisaatioissa markkinointiinvestoinnit elävät liiketoiminnan tavoitteiden mukana. Budjetti voikin kasvaa merkittävästi tavoitteiden kasvaessa. Markkinointiin uskovien yritysten johtajista 58 prosenttia kertoo liiketoiminnan tavoitteiden ohjaavan markkinointibudjetin määrittelyä, skeptisesti suhtautuvissa organisaatioissa näin ei tapahtunut yhdessäkään.

Kyselyssä mukana olleista markkinointiin uskovista b2b-yrityksistä 70 prosenttia hyödyntää aktiivisesti digitaalisia kanavia markkinoinnissaan, skeptikoista osuus on 41 prosenttia. Saman suuntaisesti nähdään myös sosiaalisen median merkitys osana markkinointia.

Muokattu klo 10.00: Artikkelia muokattu kauttaaltaan.

Flumenia Oy:n tilaaman tutkimuksen toteutti Nsight Oy. Kysely toteutettiin 5.1.–5.3.2024 välisenä aikana, ja se suunnattiin b2b-markkinassa toimiville yrityksille, joiden vuosittainen liikevaihto on 5–50 miljoonaa euroa. Kyselyyn vastasi 64 yritysjohtajaa ympäri Suomea.