Framme
Toimistot

Framme yhtiöitti oman digitaalisen palvelunsa, jotta mainostajat pystyvät tekemään entistä vastuullisempia päätöksiä

16.5.2022 14:50
Toni Rajamäki
Framme kehitti työkalun ympärille uuden brändin, jotta innovatiivisesta keksinnöstä saadaan revittyä paras potentiaali irti.

Brändien kumppanina fyysisissä markkinointi- ja brändituotannoissa sekä niiden jakelussa toimiva markkinointitoimisto Framme on päättänyt yhtiöittää oman digitaalisen työkalunsa, jonka sanotaan tuovan mainostajille suurta lisäarvoa.

Kyseessä on Framme-brändin alla toiminut työkalu, jolla mainostajat pystyvät kontrolloimaan markkinointimateriaalien tilauksiaan helposti ja tehokkaasti. Palvelu siirtyy Sam and the Brand -nimisen työkalua varten perustetun tytäryhtiön alle. Ratkaisu on Frammen toimialalla poikkeuksellinen. Lisäksi yritys on linjannut, että työkalulla ei tarvitse tehdä tilauksia Frammelta, vaan mainostajat ja markkinoijat voivat tehdä tilaukset myös nykyisten tuotanto- ja varastokumppaniensa kautta.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Frammen toimitusjohtajana toiminut Jani Modig (kuvassa vasemmalla) siirtyy nyt uuden brändin toimitusjohtajaksi, ja Frammen perustaja Marko Heino (oikealla) ottaa takaisin emoyhtiön toimitusjohtajan roolin.

Tavoitteena on tuoda työkalu yhä useampien mainostajien tietoisuuteen ja hakea sitä kautta kasvua koko Framme-perheelle. Kenties suurin tavoite on kuitenkin se, että tällä tavalla toimisto pystyy tuomaan entistä suuremman panoksen yhteiskuntaan, sillä työkalu on vastuullinen vaihtoehto markkinointimateriaaleja valitessa.

– Jos haluaa nykymaailmassa luoda merkityksellistä bisnestä, niin yrityksen pitää pystyä skaalautumaan, jotta saadaan aikaiseksi vaikuttavuutta. Digipalvelut ovat tässä isossa roolissa. Ideologisella tasolla juuri tästä syystä haluamme kasvattaa toimintaamme, kertoo Heino.

Työkalu antaa mainostajille tilauksista arvokasta dataa, jonka avulla yritykset pystyvät tilaamaan juurioikean määrän materiaaleja, Modig ja Heino sanovat. Se lisää kustannustehokkuutta mutta myös vähentää hukkaa, sillä ilman tarkkaa dataa oikean materiaalimäärän tilaaminen voi olla haastavaa ja kestävän kehityksen kannalta ongelmallista. Esimerkiksi Wolt tilaa vuosittain 500 000 kappaletta eri markkinointimateriaaleja yli 20 eri maahan, joten tilausten optimointi brändeille hyvin tärkeää.

Frammelle palvelun yhtiöittäminen onkin paitsi kasvutekijä myös vastuullisuusteko. Vastuullisuus on leivottu yrityksen dna:han, mistä kertoo muun muassa se, että Frammesta tuli tänä vuonna ensimmäinen pohjoismainen markkinointitoimisto, jolle on myönnetty B Corp -sertifikaatti.

– Haluamme auttaa brändimarkkinoijia. Useilla yrityksillä on tavoitteena esimerkiksi puolittaa hiilidioksidipäästönsä tai päästä kokonaan hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, ja on pomminvarmaa, että asiaa mietitään myös markkinointiin liittyvien mittareiden kannalta. Työkalullamme markkinoijat pystyvät datan perusteella tilaamaan juuri tarvitsemansa määrän materiaaleja, mikä vähentää päästöjä, sanoo Modig.

Tarkoituksena on kehittää työkalusta entistä läpinäkyvämpi, jotta mainostajat pystyvät tekemään aiempaa kestävämpiä päätöksiä.

– Syksyn aikana saamme varmasti työkalusta entistä paremman. Meillä on kehitystyö jo pitkällä muun muassa sen suhteen, että palvelusta näkee tuotteiden ja niiden pakkausten hiilijalanjäljen. Silloin markkinoija pystyy valitsemaan vastuullisimmat tuotteet helposti ja vähentämään kokonaisen kampanjan päästöjä. Tulevaisuudessa haluamme, että työkalusta näkisi myös logistiikan hiilijalanjäljen, Modig kertoo suunnitelmista.

Vastuullisuuden lisäksi Modig ja Heino painottavat työkalun tuovan brändeille ajansäästöä sekä brändihyötyä.

– Ajansäästö on selkeä. Ajanpuute on usein iso ongelma, koska tuotteita etsitään ja tilataan eri paikoista. Nyt kaiken pystyy tekemään helposti ja nopeasti yhden työkalun avulla, Modig kertoo.

– Brändihyötyä puolestaan saadaan materiaalien yhteneväisyydestä. Monet asiakkaamme, kuten Wolt ja Xiaomi, toimivat useilla eri markkinoilla, ja on tärkeää, että brändi on linjassa joka paikassa. Tällä työkalulla saadaan samanlaiset materiaalit vaivattomasti kaikkiin paikkoihin, jatkaa Heino.

Monta syytä uuden brändin luomiselle

On selvää, että Framme näkee palvelun yhtiöittämisessä monia hyötyjä. Ensinnäkin nyt toimisto pystyy tuomaan selkeämmin esiin tarjoomansa, kun Framme tarjoaa materiaalipalvelut ja Sam and the Brand työkalun tilaamiseen.

– Kommunikaatio selkeytyy merkittävästi, kun ei tarvitse kertoa, miten meidän palvelut toimivat yhdessä. Nyt pystymme kertomaan palveluista erillisinä juttuina ja painottamaan aiempaa selkeämmin, ettei digityökalumme ole sidoksissa Frammen palveluihin, Modig selvittää.

Yhtiöittäminen selkeyttää myös Frammen sisäistä toimintaa.

– Aiempaa selkeämmällä tiimijaolla ja roolituksella palvellaan myös asiakkaita paremmin kuin ennen, Modig jatkaa.

Konkreettisesti selkeyttäminen näkyy myös palveluiden kehittämisessä.

– Palveluiden kehittäminen sujuvoituu, kun palvelut eivät ole kiinni toisissaan. Palveluita päästään kehittämään suoraan mainostajien ja markkinoijien tarpeisiin, kun aina ei tarvitse miettiä, miten esimerkiksi työkalun kehittäminen sopii yhteen tuotannon kanssa, Heino lisää.

Yhtenä hyötynä on tietenkin myös skaalautuvuus, joka on vastuullistavoitteen kannalta olennaisin asia. Sam and the Brandin avulla Framme-perheellä on aiempaa paremmat mahdollisuudet kansainvälistyä ja kasvaa merkittävin askelin.

– Kansainvälisyys on todella tärkeä juttu meille koko yhtiöittämisessä. Kuka tahansa voi ottaa Sam and the Brand -työkalun käyttöön heti missä päin tahansa, Modig kiteyttää loppuun.