Kaitlyn Baker / Unsplash
Viestintä

Edita Groupin asiakasviestintäpalvelujen liiketoiminta-aluetta ei kaupatakaan pohjoismaiselle viestintäkonsernille

10.1.2024 7:45
Mikko Perttunen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoitti, että yritysjärjestelyyn liittyisi todennäköisesti lisäehtoja.

Edita Group ja PostNord Strålfors luopuvat Edita-konserniin kuuluvan Edita Priman yrityskaupasta.

Edita Group Oyj tiedotti kesäkuussa 2023 myyvänsä tytäryhtiönsä Edita Prima Oy:n pohjoismaiselle viestintäratkaisujen tarjoajalle PostNord Strålforsille. Jo tuolloin todettiin, että yrityskauppa on ehdollinen ja vaatii Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Joulukuussa KKV ilmoitti kaupan osapuolille, että tähänastisen tutkinnan valossa olisi epätodennäköistä, että yritysjärjestely voitaisiin toteuttaa ilman erityisehtoja. Edita Group ja PostNord Strålfors ovat siksi yksimielisesti päättäneet keskeyttää kaupan ja jatkaa liiketoimintaansa erillisinä yrityksinä.

– Yrityskaupan peruuntuminen on hyvin valitettavaa. Vaikka KKV ei vielä ollut antanut lopullista ratkaisuaan asiassa, emme nähneet enää mahdollisuuksia jatkaa yrityskauppaprosessia. Edita Prima jatkaa toimintaansa painetun ja digitaalisen asiakasviestinnän palvelujen tarjoajana osana Edita Groupia kuten ennenkin, Edita Groupin va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja Kristiina Kujala toteaa tiedotteessa.

Edita-konserniin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta. Suunniteltu yrityskauppa koski organisaation asiakasviestinnän palveluita. Edita Oppiminen ja Edita Lakitieto puolestaan tuottavat opettajien ja juristien työn tueksi oppimateriaaleja, verkkopalveluita, kirjoja ja koulutuksia. Konsernin liikevaihto kesäkuussa 2022 päättyneellä 18 kuukauden pituisella tilikaudella oli yhteensä 87,3 miljoonaa euroa, josta valtaosa muodostui Edita Priman liikevaihdosta.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)