Damian Zaleski / Unsplash
Toimistot

Ajankäyttö työajalla keskeisin este markkinointi- ja viestintäalan ammattilaisten osaamisen kehittämiselle

21.8.2023 13:43
Mikko Perttunen
Vastaajien mielestä työnantajalta kaivataan joustoa ja tukea, jotta asiantuntijoiden osaaminen pysyy ajan tasalla.

Rastor-instituutti teetti keväällä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa tutkimuksen markkinointi- ja viestintäalan ammattilaisille oman osaamisen kehittämistarpeista.

Lähes puolet kaikista vastaajista tunnistaa tarpeen syventää tai laajentaa osaamistaan. Erityisesti osaamisen kehittäminen korostuu niillä, jotka tekevät asiantuntijatyötä. Lisäksi 41 prosenttia vastaajista haluaa edetä nykyisellä urallaan vaativampiin tehtäviin. Tutkimuksen mukaan vastaajat tunnistavat omat kehittymistarpeensa ja haluavat edistää ammatillista kasvua vahvistamalla osaamistaan.

Kolme neljästä vastaajasta pitää tärkeänä pysyä ajan tasalla omassa osaamisessaan ja jopa 65 prosenttia vastaajista kokee, että työ edellyttää jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Markkinointi- ja viestintätehtävät kehittyvät nopeasti ja ammattilaisilta vaaditaan ajan hermolla pysymistä ja uuden tiedon omaksumista. Osaamisen päivittämisen merkitys korostuu, ja tarve pysyä kehittyvän alan vaatimusten sekä trendien perässä kasvaa.

Vastaajat kohtaavat useita haasteita osaamisen kehittämiselle.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Vastaajat kohtaavat useita haasteita osaamisen kehittämiselle, ja näistä suurin este on ajankäyttö työajalla. Kiireiset päivät ja suuri työmäärä vaikeuttavat mahdollisuutta varata aikaa koulutuksiin tai opiskeluun.

Vastaajat toivovatkin, että työnantaja voisi mahdollistaa opiskelun työn ohessa joustavasti, koska vapaa-aika tarvitaan palautumiseen kiireisen työn vastapainoksi. Lisäksi vastaajat kaipaavat tarpeisiinsa räätälöityjä koulutuksia, joita voi suorittaa omaan elämäntilanteeseen soveltuvassa muodossa.

Rahan puutteen mainitsi esteeksi tai hidasteeksi 26 prosenttia, sopivien vaihtoehtojen puutteen 24 prosenttia ja työantajan tuen puutteen 16 prosenttia vastaajista.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2023 ja siihen osallistui yhteensä 264 markkinoinnin ja/tai viestinnän tehtävissä toimivaa henkilöä.