Chad Madden / Unsplash
Digitaalisuus

Viesti ry: Lähes puolet viestinnän ammattilaisista jää ilman korvausta päivystystyöstä sosiaalisessa mediassa

19.6.2023 9:39
Mikko Perttunen
Organisaation somen kanssa ollaan naimisissa myös vapaa-ajalla.

Somekanavien päivystämiseen käytettyä aikaa ei korvata lähes puolelle viestinnän ammattilaisista, selviää Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n tekemästä kyselystä.

Kyselyn mukaan säännöllisen työajan ylittävään sosiaalisen median päivystystyöhön kuluu 1–100 tuntia kuukaudessa. Tällaista työtä tekevistä viestinnän ammattilaisista kuitenkin 45 prosenttia kertoo, että somekanavien päivystämiseen käytettyä aikaa ei korvata mitenkään. Vastaajista 26 prosenttia kokee sosiaalisen median päivystystyön kuormittavaksi tai melko kuormittavaksi.

Vain kuusi prosenttia vastaajista saa erikseen sovitun päivystys- tai varallaolokorvauksen rahana. Noin kolmasosa kertoo saavansa somekanavien päivystämisestä korvauksen esimerkiksi vastaavana vapaana tai että päivystystyö on huomioitu kokonaispalkassa. Vastaajista yhdeksän prosenttia ei tiedä, saako korvausta vai ei.

"Ongelmana on, että nykyinen työlainsäädäntö tai työ- ja virkaehtosopimukset eivät tunnista sosiaalisen mediaan liittyvää päivystystyötä."
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Sosiaalisen median päivystystyötä tehdään organisaatioiden kriisin- ja maineenhallinnan, luottamuksen rakentamisen sekä sidosryhmien sitouttamisen vuoksi.

– Ongelmana on, että nykyinen työlainsäädäntö tai työ- ja virkaehtosopimukset eivät tunnista sosiaalisen mediaan liittyvää päivystystyötä, joka ei ole varsinaista varallaoloa, muttei aina varsinaista hälytystyötäkään. Sosiaalisen median päivystystyö on aktiivista tarkistelua ja aiheuttaa kognitiivista kuormitusta eri tavoin kuin pelkkä puhelimen pitäminen taskussa, mitä perinteisellä varallaolon määritelmällä tarkoitetaan. Viestinnän työssä varallaolosta ei välttämättä makseta mitään, osassa ei edes silloin kun tilanne edellyttää vaativiakin kriisinhallintatoimia, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo kommentoi tiedotteessa.

Työaikalaki kuitenkin edellyttää, että työnantaja ja työntekijä sopivat varallaolon korvauksista. Työehtosopimuksissa on usein sovittu tarkemmista korvauksista. Viesti ry:n tiedotteessa muistutetaan, että esimerkiksi kunta- ja hyvinvointialan työehtosopimuksessa jokaiselta varallaolotunnilta pitäisi maksaa rahakorvauksena 20–30 prosenttia tuntipalkasta tai korvata varallaoloaika vastaava vapaana. Reagointia vaativasta hälytystyöstä pitäisi maksaa erillinen korvaus.

– Kyselymme vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että viestinnän päivystystyössä ei aina sovelleta edes työehtosopimusten varallaolokorvauksia. Tilanteet vaihtelevat, eikä selviä pelisääntöjä välttämättä ole. Organisaation somen kanssa ollaan naimisissa helposti myös vapaa-aikana, koska työnantajan tilit on usein kytketty henkilökohtaisiin tileihin. Tällöin työstä irtautuminen vapaa-ajalla voi olla vaikeaa, Repo sanoo.

Viesti ry on julkaisemassa sosiaalisen median päivystämiseen korvaussuosituksen syksyn 2023 aikana.

Somepäivystyskysely toteutettiin toukokuussa 2023 ja siihen vastasi 212 viestinnän ja sosiaalisen median ammattilaista. Vastaajista suurin osa kertoo työskentelevänsä yksityisellä sektorilla, kunnalla, järjestöissä tai valtiolla.