Courtney Clayton / Unsplash
Digitaalisuus

Viesti ry huolestui somepäivystämisen korvauksista ja valmistelee nyt yhteistä suositusta: "Sitä ei aina ymmärretä työksi"

28.4.2023 12:11
Mikko Perttunen
Yli neljäsosa viestijöistä jää tällä hetkellä ilman minkäänlaista korvausta.

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry valmistelee alalle yhteistä suositusta somepäivystämisen korvauskäytänteisiin. Yli neljäsosa Viestinnän ala 2021 -tutkimukseen vastanneista viestijöistä kertoo, ettei somepäivystämiseen käytettyä aikaa korvata millään tavalla. Viesti ry pitää tietoa huolestuttavana, sillä somepäivystämisellä on olennainen rooli muun muassa organisaatioiden maineenhallinnassa.

Somepäivystämisellä tarkoitetaan työnantajan määräämää, säännöllisen työajan ylittävää somekanavien seuraamista, jota tehdään esimerkiksi maineenhallinnan vuoksi.

"Päivystystyö on tärkeä havaita ja korvata asianmukaisesti."
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

– Sosiaalista mediaa ja siihen liittyvää päivystämistä ei aina ymmärretä työksi, joka kuormittaa, haittaa palautumista ja kuluttaa vapaa-aikaa. Päivystystyö on tärkeä havaita ja korvata asianmukaisesti, muistuttaa Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo tiedotteessa.

Somepäivystys on Viestin mielestä rinnastettavissa työaikalaissa määriteltyyn varallaoloon. Työaikalain mukaan varallaolon aikana työntekijän on oltava työnantajan tavoitettavissa niin, että hänet voidaan kutsua työhön. Käytännössä tämä tarkoittaa puhelimen päällä pitämistä ja siitä kuuloetäisyydellä olemista.

– Sosiaalisen median päivystys tarkoittaa kuitenkin säännöllistä somekanavien seuraamista eli koneen tai puhelimen avaamista sekä tarkistelua tiettyinä aikoina, mikä on jo huomattavasti kuormittavampaa kuin pelkkä puhelimen pitäminen kuuloetäisyydellä, Repo painottaa.

Viesti muistuttaa tiedotteessaan, että sosiaalisen median päivystys voi myös johtaa useassa työehtosopimuksessa viitattuun hälytystyöhön, joka viestinnän alalla tarkoittaa yleensä kriisiviestintätilannetta tai reagointia sosiaalisessa mediassa käytyyn keskusteluun.

Sosiaalisen median päivystys voi myös johtaa useassa työehtosopimuksessa viitattuun hälytystyöhön.

Viestinnän alalla ei ole laajasti käytössä olevaa tai yleissitovaa työehtosopimusta, joten käytössä olevat korvauskäytänteet vaihtelevat:

– Usein korvaukset ovat kuitenkin pieniä, eivätkä välttämättä huomioi sosiaalisen median luonnetta ja esimerkiksi hälytyskorvauksia tai sunnuntailisiä. Toisinaan sosiaalisen median päivystystyö saattaa olla vain yhden henkilön vastuulla, jolloin kuormituksen jakautumista ei koeta tasapuoliseksi, Repo sanoo.

Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen mukaan osalle viestijöistä maksetaan korvausta somepäivystyksestä esimerkiksi tietyllä prosentilla kuukausi- tai tuntipalkasta. Osalle taas korvataan päivystämiseen käytetyt tunnit vapaa-aikana. Myös kiinteitä kertakorvauksia maksetaan päivystysvuorojen määrän mukaan.

Viesti ry on avannut aiheesta myös kyselyn, jonka vastauksia hyödynnetään somepäivystyksen korvaussuosituksen kokoamiseen.