Ilmiöt

Tutkimus: Urheilukumppanuuksissa nähdään paljon mahdollisuuksia, mutta vaikuttajasisältöjen laadussa on vielä tekemistä

Kaupalliset yhteistyöt urheilijoiden kanssa kiinnostavat etenkin brändihyötyjen näkökulmasta.
Kuva:
Unsplash/Fitsum Admasu
Tutkimus: Urheilukumppanuuksissa nähdään paljon mahdollisuuksia, mutta vaikuttajasisältöjen laadussa on vielä tekemistä

Urheilumarkkinointiin keskittynyt 10.fi-sivusto ja sen taustalla toimiva startup 10 Sports Marketing Hub ovat julkaisseet Sponsorointi ja urheilumarkkinointi 2022 -raportin, jonka mukaan markkinoijat näkevät urheilijoiden kanssa tehdyissä kaupallisissa yhteistöissä paljon mahdollisuuksia.

Kyselyyn vastasi 131 markkinoinnin ja urheilun parissa toimivaa suomalaista ammattilaista vuoden 2021 lopussa. Erilliseen mutta asiaan linkittyvään kyselyyn urheilumarkkinoinnista ja kaupallisista yhteistöistä vastasi 87 urheilufania.

Markkinoijista valtaosa uskoo sosiaalisen median tarjoamiin hyötyihin urheilukumppanuuksissa. 86 prosenttia on täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuluttajat voivat löytää urheilijoiden sosiaalisen median kanavista uusia tuotteita tai palveluita.

Urheilufanien kyselystä selviää, että markkinoijien uskomukselle löytyy perusteita, sillä 86 prosenttia faneista sanoo kiinnittäneensä huomiota urheilijoiden ja urheiluseurojen kaupallisiin yhteistöihin sosiaalisessa mediassa. Faneista 43 prosenttia kertoo ostaneensa tuotteita tai palveluita, joita urheilija tai jokin seura on mainostanut.

Urheilukumppanuuksissa ei ole kuitenkaan vielä lunastettu koko potentiaalia Suomessa, sillä vaikuttajien sisältöjen laadussa riittää kyselyn mukaan tekemistä. Vain 58 prosenttia kaikista vastaajista sanoo sisältöjen olevan mielenkiintoista. 37 prosenttia kuvailee sisältöjä laadukkaaksi ja 45 prosenttia tehokkaaksi.

Selittävänä tekijänä lienee ainakin se, ettei sosiaalinen media ole urheilijoiden päivätyö. Urheilu on elämän keskiössä, joten some jää useimmiten vähemmälle huomiolle, vaikka se on tänä päivänä tärkeä tekijä urheilu-uran rahoittamisessa.

Kyselyyn vastanneista urheilijoista yli puolet, 54 prosenttia, sanoo päivittävänsä somea silloin tällöin, mutta somella ei ole merkittävää roolia uralla. 39 prosenttia puolestaan kertoo rakentavansa somessa henkilöbrändiä ja hyödyntävänsä somea kumppanuuksissa.

Usein urheilijan sosiaalisen median käyttö lisääntyy ja ammattimaistuu vasta menestyksen myötä tulleiden yhteistöiden kautta. Suomesta löytyy kuitenkin myös hyviä esimerkkejä urheilijoista, jotka ovat tehneet ammattimaista somea jo ennen todellista menestystään urheilukentillä ja saaneet sitä kautta rahoitettua ammattilaiselämäänsä.

Some vakiintunut yleisimpänä kanava

Sponsorointi ja urheilumarkkinointi 2022 -tutkimuksessa selvitettiin myös kumppanuuksissa käytettäviä kanavia. Kyselyn mukaan urheilijan tai seuran sosiaalisen median kanavat ovat odotetusti vakiinnuttaneet asemansa tärkeimpänä kanavana, mutta myös logonäkyvyys ja kilpailu- tai ottelunäkyvyys ovat edelleen kärkijoukossa.

Urheilijan tai seuran some sekä logonäkyvyys ovat mukana yli 75 prosentissa kumppanuuksista. Kilpailu- tai ottelunäkyvyys ja sponsorin somekanavat ovat mukana hiukan alle 75 prosentissa kumppanuuksista.

Merkittävää kasvua on tapahtunut maksetun mainonnan hyödyntämisessä kumppanuuksissa: maksettua mainontaa kertoi käyttäneensä 41 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 27 prosenttia.

Mielenkiintoista on myös se, että 12 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä urheilumarkkinointia ja sponsorointia yksinomaan digitaalisissa kanavissa. Vuodessa kasvua tapahtui kaksi prosenttia.

Brändinrakennus tärkeintä

Urheilukumppanuuksissa ylivoimaisesti tärkeintä on brändinrakennus ja PR-hyödyt, sanovat markkinoijat.

Jopa 92 prosenttia nostaa brändinrakentamisen tärkeimmäksi tekijäksi. Muun markkinointiviestinnän nähdään olevan toiseksi tärkeintä, ja sitä seuraavat uusien asiakkaiden hankinta ja myynnin kasvattaminen.

– Yhä useampi yritys on huomannut, että urheilukumppanuudet ovat tuottavaa ja tuloksellista markkinointia. Kun urheilu tuodaan osaksi markkinointimixiä, sille halutaan myös asettaa entistä konkreettisempia tavoitteita ja parempia mittareita. Näihin tarpeisiin digitaaliset kanavat ja urheilullinen vaikuttajamarkkinointi sopivat erinomaisesti, kertoo 10.fin toimitusjohtaja Erkko Simsiö tiedotteessa.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa