Näkökulma

Turhautuminen keski-ikäiseen ja -luokkaiseen journalismiin paljastaa, minkä puolesta joukko milleniaaleja ja zilleniaaleja haluaa tehdä töitä

Tiimini ei ole ainoa, joka kokee tarvetta journalismin muutokselle. Median on jo vuosia ollut vaikea tavoittaa nuoria, kirjoittaa Vilma Rimpelä.
Kuva:
Turhautuminen keski-ikäiseen ja -luokkaiseen journalismiin paljastaa, minkä puolesta joukko milleniaaleja ja zilleniaaleja haluaa tehdä töitä

Yksi tiimini suurimmista motivaatioista oman median rakentamisessa on ollut turhautuminen journalismin nykyiseen tilaan. Koska tekijäkunta on yksipuolinen, ovat sitä myös näkökulmat ja median kuvasto.

Moni mediatutkija todistaa huomiomme oikeaksi: Journalismin kenttä on tällä hetkellä hyvin valkoinen, keski-ikäinen ja keskiluokkainen. Pyrimme tiedostamaan tämän omassa työssämme. Toivomme monipuolisuutta median representaatioihin ja näkökulmiin niin pienten kuin isojenkin toimijoiden tuottamissa medioissa.

Turhautumisemme liittyy myös valtamedian kerronnan keinoihin. Jutut ovat usein hyvin tekstilähtöisiä ja muodoltaan perinteisiä.

Teemme töitä sen eteen, että median ja journalismin kenttä olisi moninaisempi ja inklusiivisempi esimerkiksi kouluttamalla nuoria toimittajia aiheesta. Näin opimme myös itse jatkuvasti uutta. Haluamme rohkaista ikäisiämme ja meitä nuorempia tekijöitä tuomaan ääntänsä kuuluviin ja vaatimaan muutosta. 

Turhautumisemme liittyy myös valtamedian kerronnan keinoihin. Jutut ovat usein hyvin tekstilähtöisiä ja muodoltaan perinteisiä. Tällaisia juttuja tarvitaan, mutta haluamme tuoda kentälle lisää kuvavetoista kerrontaa ja formaatteja, jotka ovat helposti lähestyttäviä erityisesti nuorelle yleisölle. Tähän meitä on inspiroinut erityisesti sosiaalinen media. 

On hyvä muistaa, ettemme ole ainoita, jotka kokevat tarvetta muutokselle. Median on jo vuosia ollut vaikea saavuttaa nuoria. 

Visuaalisen tarinankerronnan ammattilaisina haluamme uudistaa erityisesti kestävästä kehityksestä viestimisen tapoja. Pohdimme päivittäin, miten kääntää tutkittua tietoa nuorta yleisöä inspiroivaksi sisällöksi ja miten paketoida hankala yhteiskunnallinen aihe helposti kulutettavaan muotoon. Omakohtaisuus motivoi meitä tässäkin.

Usein yrityksen toiminnan alkuvaiheessa on mietittävä paljon rahaa. Toiminta on saatava kannattavaksi, jotta se voi olla kestävää. Lopulta kuitenkin mieleenpainuvimmat ja eniten vaikutusta tekevät työt kumpuavat sisäisesti motivoituneesta tekijäporukasta. Vaikka raha tuo ulkoista motivaatiota, se kaipaa rinnalleen myös sisäsyntyistä paloa tekemiseen.

Vahva arvopohja oli yksi tärkeimpiä asioita tätä yritystä perustaessani, ja se on kantanut pitkälle. Siitä on ollut hyötyä myös tiimin motivaation kannalta. Sekä tutkimusten että oman kokemukseni mukaan zilleniaalit ja milleniaalit haluavat työskennellä arvojensa puolesta. 

Vilma Rimpelä on yrittäjä, toimitusjohtaja ja visuaalisen viestinnän ammattilainen, jonka työn ytimessä ovat sosiaalinen vastuullisuus ja tiimityö. Rimpelä uudistaa ja haastaa journalismin ja median kenttää yhdessä tiiminsä kanssa.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa