Digitaalisuus

Selvitys markkinoijan tärkeimmistä taidoista: kolme neljästä pitää dataan pohjautuvaa päätöksentekoa erittäin tärkeänä, ohjelmointikielten osaamiselle ei anneta suurta painoarvoa

Markkinointialalla ymmärretään hyvin datan merkitys. Yllättäviä tuloksia saatiin muun muassa datan visualisoinnin arvosta.
Kuva:
Santeri Kallio
Selvitys markkinoijan tärkeimmistä taidoista: kolme neljästä pitää dataan pohjautuvaa päätöksentekoa erittäin tärkeänä, ohjelmointikielten osaamiselle ei anneta suurta painoarvoa

Quru Oy:ssa web-analyytikkona työskentelevän Santeri Kallion tuoreessa pro gradu -tutkielmassa selvitettiin markkinoijien tärkeimpiä taitoja vuonna 2021. Etenkin datan merkitystä käsiteltävässä osuudessa saatiin yllättäviä tuloksia.

Markkinoinnissa puhutaan tänä päivänä laajalti datasta ja sen merkityksestä liiketoiminnassa. Vuosia jatkunut puhe on tehonnut, sillä Kallion tutkimuksen mukaan markkinointialalla valtaosa sanoo, että datan käyttö päätöksenteossa on erittäin tärkeää.

Tutkimukseen vastasi MarkkinointiUutisia julkaisevan MarkkinointiKollektiivin jäseniä. Vastaajista lähes kolme neljäsosaa pitää dataan pohjautuvaa päätöksentekoa erittäin tärkeänä. Vastaajista 24 prosenttia pitää sitä tärkeänä, joten lähes kaikki vastaajat ajattelevat datan käytön olevan relevanttia päätöksenteossa.

– Datasta puhutaan paljon, ja omassa työssäni on helppo orientoitua datan tärkeyteen, mutta tulokset yllättivät siitä huolimatta, Kallio sanoo MarkkinointiUutisille.

Toisin sanoen datan käyttäminen ja ymmärtäminen on tänä päivänä tärkeää alalla. Vastaajista yli 80 prosenttia kokee datan raportoinnin työkalujen taidokkuuden tärkeäksi tai todella tärkeäksi. Miesten ja naisten välillä nähtiin joitain eroja, kuten se, että datan trendien ymmärtäminen on tärkeää erityisesti naisille. Myös pienten ja suurten yritysten edustajien vastauksissa on eroja. Pienissä yrityksissä datan keräämiseen käytettävien työkalujen tärkeys korostui.

Kallio arvioi, että datan painoarvon kasvamisen taustalla on monta syytä.

– Ensinnäkin se, että datasta puhutaan paljon ja että siitä on alettu jakaa tietoa enemmän kuin aiemmin, vaikuttaa suhtautumiseen myönteisesti. Myös teknologian kehitys auttaa, koska työkalut ovat nykyään helppokäyttöisiä. Kuka tahansa pystyy saamaan niistä dataa ja tekemään sen perusteella tulkintoja.

Yksi mielenkiintoisimmista huomioista koskee datan visualisointia. Tutkimuksen mukaan datan visualisointi on tärkeää kaikissa ryhmissä. Erityisesti johtoasemassa olevat henkilöt korostivat visualisoinnin roolia.

Vähiten tärkeänä taitona esiin nousi ohjelmointikielten osaaminen eli koodaus. Vastaajista 59 prosenttia ei koe ohjelmointikielten osaamista tärkeäksi.

– Se on todella yllättävä luku. Ero ohjelmoinnin ja muiden taitojen tärkeyden välillä on kuin yöllä ja päivällä. Vain joka kymmenes pitää sitä tärkeänä, Kallio kommentoi.

Vastauksista kuitenkin ilmenee, että alalla kolme vuotta tai vähemmän työskennelleet pitävät koodausta hieman tärkeämpänä kuin selvästi kokeneemmat työntekijät.

– Ohjelmointikieliin suhtautuminen saattaa siis olla muuttumassa. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että koodaamisesta ei ole markkinoinnissa tarpeeksi hyötyä suhteessa siihen työhön, mitä sen opiskelu vaatii.

Voit lukea tutkimusraportin tästä.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa