Ilmiöt

Miten rajallisilla resursseilla toimiva yritys voi tehdä vastuullisuudesta kilpailuedun? Asiantuntija nostaa esiin kolme tärkeää kohtaa

Pienen yrityksen, joka haluaa panostaa vastuullisuuteen, täytyy osata priorisoida, sanoo suhdetoimisto Kramin toimitusjohtaja Riina Jokinen.
Kuva:
Unsplash/Headway
Miten rajallisilla resursseilla toimiva yritys voi tehdä vastuullisuudesta kilpailuedun? Asiantuntija nostaa esiin kolme tärkeää kohtaa

Vastuullisuus voi olla tänä päivänä iso valttikortti liiketoiminnassa, ja tämän on ymmärtänyt lähestulkoon kaikki isot yritykset. Vastuullisuutta vaaditaan koko hankintaketjulta, joten vastuullisuus on noussut tärkeäksi tekijäksi niin B2B- kuin B2C-sektorilla.

Maailma on kuitenkin yhä täynnä pieniä yrityksiä, jotka tiedostavat vastuullisuuden merkityksen, mutta jotka eivät ole vielä hyödyntäneet vastuullisuutta liiketoiminnassaan. Jotkut yritykset eivät yksinkertaisesti toimi vastuullisesti, mutta monet niistä, jotka toimivat, eivät ole osanneet kääntää vastuullisuutta kilpailueduksi.

Pienten yritysten kohdalla kyse on usein resurssien ja osaamiseen puutteesta. Vastuullisuuden siirtäminen liiketoiminnan keskiöön nähdään paljon aikaa vievänä, hankalana ja kalliina toimenpiteenä. Tästä syystä monet vastuullisuuden merkityksen tunnistavat, rajallisilla resursseilla operoivat yritykset eivät ole tehneet tarpeeksi ponnisteluja asian eteen.

Suomesta löytyy kuitenkin hyviä esimerkkejä pienistä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet kääntämään vastuullisuuden kilpailueduksi. Sen tekeminen on loppupeleissä helppoa, jos yrityksen toiminnot kestävät päivänvalon.

Suhdetoimisto Kramin toimitusjohtaja Riina Jokinen kertoi MarkkinointiUutisia julkaisevan MarkkinointiKollektiivin MK event: Vastuullisuus B2B-markkinoinnin ja kasvun vauhdittajana -webinaarissa, kuinka pieni B2B-yritys onnistuu vastuullisuusteeman taklaamisessa ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Jokisen mukaan markkinoinnin prosessissa kannattaa keskittyä etenkin kolmeen olennaiseen kohtaan, jotka ovat kärjen valinta, priorisointi ja hukan poistaminen.

– Pääviestinäni on, että kärjen valitseminen on ykkösasia, Jokinen sanoi.

Kärjen valitsemisella hän tarkoittaa vastuullisuusteemaa, joka nousee markkinoinnissa esiin ja jolla luodaan kilpailuetua. Jokinen käyttää esimerkkinä kippokomponentteja valmistavaa yritystä, jossa kärjeksi voi valikoitua esimerkiksi päästövertailu, jos yrityksen päästöt kestävät vertailun kilpailijoihin.

Kärjen valinnan jälkeen prosesseja pitää priorisoida. Rajallisilla resursseilla toimivan yrityksen täytyy miettiä, mikä on järkevää tekemistä, Jokinen sanoo.

– Tässä yritykset kompastuvat usein. Esimerkiksi päästövertailuaiheesta saatetaan tehdä “randomisti” materiaalia eri kanaviin. Tässä tilanteessa pitäisi miettiä, miten päästövertailuraportti saadaan asiakkaille nopeasti, helposti ja luotettavasti. Tällöin voidaan tutkia ja kysyä asiakkaalta hänen tarpeestaan ja priorisoida sen mukaan. Lopputuloksena voi olla, että asiakas haluaa tiedon kasvokkain palavereissa, jolloin vastuullisuusasia saadaan hyvin yksinkertaisesti myynnin portfolioon.

Oikean kanavan löytäminen on siis avainjuttu. Isot globaalit yritykset voivat rummuttaa vastuullisuusteemaa kaikissa kanavissa, mutta pienten yritysten on osattava löytää oikeat väylät tutkimalla ja tiedustelemalla.

Kolmantena Jokinen painottaa hukan poistamista, joka liittyy vahvasti priorisointiin.

– Hukka on resurssien väärinkäyttöä tai jonkin asian alihyödyntämistä. Hukka on ylimääräistä työtä, joka kuormittaa ihmisiä. Esimerkiksi markkinoinnissa se voi näkyä niin, että harhaillaan liikaa “insightin” äärellä.

Jokinen jakaa markkinoinnin hukat kahdeksaan eri kohtaan, joista harhailu on yksi. Muut hukat ovat hänen mukaansa hyödyntämätön osaaminen, keskeneräiset työt, liian monimutkaiset prosessit, huono laatu ja virheet, yliprosessointi, odottelu ja ylimääräiset vaiheet sekä ylituontanto.

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa