Toimistot

Millaista työtä PR-strategi tekee? Työstään kertoo TBWA\Helsingin Saana Simander

7.12.2021 9:10
Toni Rajamäki
PR-strategin tehtävänä on arvioida uutisarvoa ja tarvittaessa kehittää jonkin asian ympärille uutisarvoa.

Tässä MarkkinointiUutisten juttusarjassa avataan markkinointialan titteleitä, jotka eivät aina kerro työnkuvasta paljoa. Tällä kertaa perehdytään PR-strategin työhön.

PR on lyhenne sanoista “public relations”, joka tarkoittaa tiedotus- ja suhdetoimintaa. Se on monille yrityksille yksi oleellisimmista markkinointiviestinnän keinoista, mutta samalla myös yksi haastavimmista tavoista tehdä markkinointia.

Mitä PR-henkilö sitten tekee? Kuuluuko tehtävään muutakin kuin vain mediatiedotteiden kirjoittamista? MarkkinointiUutiset haastatteli vahvasta PR-osaamisestaan tunnetun TBWA\Helsingin PR-strategi Saana Simanderia ja kysyi, mitä hänen työhönsä kuuluu, miten PR-strategiksi edetään ja mitä hyvältä PR-henkilöltä vaaditaan.

Simander kiteyttää päätehtävänsä PR-strategina näin:

– Hybriditoimistossa ideoita suunnitellaan kanava- ja keinoriippumattomasti, joka on nähdäkseni johtanut myös oman roolini syntymiseen. Vastaan toimistomme uniikista PR-prosessista ja sen kehittämisestä. Pääasiallinen työtehtäväni on tiimien sparraaminen ansaittuun mediaan liittyvissä asioissa ja toisaalta median edustajien palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla, hän sanoo.

Konkreettisesti puhuen PR-henkilön täytyy osata tunnistaa, millainen uutisarvo jollakin asialla on. Tai millaisen uutisarvon jollekin asialle voi kehittää.

– Riippuen asiakkuudesta ja briiffistä hyppään mukaan joko aivan projektin alkuvaiheessa, jolloin suunnittelua vasta käynnistellään, tai viimeistään siinä kohtaa, kun pysähdymme suunnittelijoiden kanssa arvioimaan luovan idean uutisarvoa. Tehtäväni on auttaa arvioimaan, onko käsillä oleva idea jo uutisarvoinen tai vaihtoehtoisesti auttaa viemään sitä oikeaan suuntaan. Strategin tittelistä huolimatta teen myös hyvinkin käytännönläheistä ja niin sanotusti "kädet savessa" -töitä aina lehdistötiedotteiden kirjoittamisesta medialistojen kasaamiseen, Simander jatkaa.

Tehtäväni on auttaa arvioimaan onko käsillä oleva idea jo uutisarvoinen tai vaihtoehtoisesti auttaa viemään sitä oikeaan suuntaan.

Simanderin työpäivien tehtävät vaihtelevat paljon, mutta tietyt jutut pysyvät aina mukana.

– Useimmat päiväni sisältävät suunnittelupalavereita sekä sisäisesti että asiakkaiden kanssa. Lisäksi suunnittelen tulevien projektien PR-prosesseja, kartoitan ansaitun median kulmia, kirjoitan lehdistötiedotteita sekä esittelen aiheita medioille. Toisinaan osallistun myös sosiaalisen median suunnitteluun ja tuotan sisältöjä. Tällä hetkellä teemme viikkotasolla noin 2–3 PR-lähtöä, ja silloin päiväni kuluu pitkälti soitellen ja sähköpostitellen toimittajien kanssa.

Tosin jokainen asiakas on uniikki ja vaatii erilaisia asioita. Siksi työ saattaa heitellä laidasta laitaan.

– Toisinaan työtehtäväni yllättävät itsenikin. Muutama viikko sitten vietin muun muassa pari tuntia supermarketin kylmävarastossa pahvittamassa jäätelöpurkkeja kampanjan materiaaleihin ja osallistuin pro-bono-kampanjan kuvauksiin mallin roolissa. Moni saattaa miettiä, että kuulostaapa hölmöltä, mutta itse koen näiden kummallisten päivien olevan jopa työni suola, Simander kertoo.

Ennen siirtymistä markkinointi- ja viestintäalalle Simander työskenteli kaupan alalla, josta hän lähti tavoittelemaan ammatillista unelmaansa: työskentelemistä luovassa toimistossa. Ura alkoi TBWA:lla puolen vuoden harjoittelujaksolla viestintätiimissä, vaikka alun perin hän havitteli sosiaalisen median harjoittelin roolia.

Harjoittelujakson päätyttyä Simander jäi taloon viestinnän asiantuntijan rooliin, ja nopeasti hänen työnsä alkoi painottua PR-tehtäviin. Tästä syksystä lähtien Simanderin tittelinä on ollut PR-strategi.

Simander uskoo, että yksi parhaimmista väylistä edetä PR-tehtäviin on perehtyä laajalti markkinointiin ja viestintään.

– Meillä TBWA:lla suositaan niin kutsuttua T-mallin osaamista. Ensin otetaan haltuun tonttia laajalti markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuudesta, minkä jälkeen useat valitsevat yhden tai muutaman syväosaamisalueen, joissa asiantuntijuutta syvennetään. Sanoisin, että hyvät lähtökohdat PR-strategiksi saa hakeutumalla erilaisiin viestinnän asiantuntijatehtäviin. Kokemuksen kartuttua voi pikkuhiljaa alkaa laajentaa repertuaariaan esimerkiksi luovan suunnittelun puolelle ja sitä kautta kasvaa hiljalleen strategisempaan rooliin.

– Rohkaisen kaikkia vastaaviin työtehtäviin tähtääviä suhtautumaan avoimesti eteen tuleviin haasteisiin ja yksinkertaisesti luottamaan itseensä sekä tarttumaan rohkeasti toimeen.

Hyvät lähtökohdat PR-strategiksi saa hakeutumalla erilaisiin viestinnän asiantuntijatehtäviin

Mitä piirteitä hyvältä PR-henkilöltä sitten vaaditaan? Simander painottaa intohimoa työtään kohtaan. Se on lähtökohta. Intohimo ei kuitenkaan riitä, jos ei seuraa maailmanmenoa. Se on PR-henkilön yksi tärkeimmistä ominaisuuksista.

– Uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan ja ylipäätään ajankohtaisista asioista perillä pysyminen ovat ehdottomasti etu. Kun tietää, mitä maailmalla tapahtuu, on helppo reagoida nopeallakin aikataululla trendaaviin aiheisiin. Hyväkin idea saattaa kaatua uutispäivän ruuhkaan tai joutua törmäyskurssille yhteiskunnallisen keskustelun muuttuessa. Tästä päästäänkin siihen, että hetkessä elämisen lisäksi on hyvä pysyä kartalla siitä, mitä vähintäänkin seuraavan vuoden aikana tapahtuu sekä kotimaassa että maailmalla. Tämä auttaa tekemään entistä pitkäjänteisempää ja strategisempaa suunnittelua myös ansaitun median saralla.

PR:n henkilön täytyy hyväksyä myös se, että aina ei tule onnistumisia. Hyväkin toteutus voi jäädä ilman median huomiota. Hyvä PR-henkilö ymmärtää tämän.

– Koen, että hyvältä PR-strategilta vaaditaan kykyä sietää myös pettymyksiä ja muutoksia. Aina loistavatkaan ideat eivät täytä median kriteerejä ja voivat näin ajautua uutisvirran hännille, jos muut päivänpolttavat aiheet painavat päälle. Kun näin tapahtuu, on turha jäädä tuleen makaamaan. Nopeallakin aikataululla idean kulmaa täytyy esimerkiksi ajankohtaistaa. Joskus sekään ei riitä ja täytyy pystyä myöntämään, että kaikki kortit on katsottu ja on aika siirtyä kohti uusia ideoita, Simander kiteyttää.