Luovuus

Millaista työtä content specialist tekee? Työstään kertoo SEKin Sara Pitzén

15.9.2021 14:45
Toni Rajamäki
“Tehtävä vaatii hyviä kirjoitustaitoja sekä kiinnostusta erilaisia toimialoja ja trendejä kohtaan”, Pitzén sanoo.

MarkkinointiUutisten uudessa juttusarjassa avataan markkinointialan titteleitä, jotka eivät aina kerro työnkuvasta paljoa. Juttusarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan content specialistin työhön. 

Sana “content” viittaa sisältöön, joten content specialist tekee tietenkin sisällöntuotantoa. Sisällöntuottajat ovat kuitenkin erilaisia, ja myös sisällöt vaikuttavat työnkuvaan, joten terminä sisällöntuottaja on hyvin monitahoinen.

Content specialistien tehtävät vaihtelevat yrityksestä riippuen, mutta yhteistä on se, että työ vaatii monipuolista kirjoitusosaamista. 

– Päätehtäviini kuuluu sisältöjen suunnittelu ja tuottaminen. Pitkät tekstisisällöt ovat omaa erityisalaani. Kirjoitan muun muassa artikkeleita, referenssitarinoita ja oppaita. Sisältöjen lisäksi teen myös strategista viestintää, kuten pääviestien suunnittelua ja viestien jalkautusta aina artikkelisisällöistä muihin brändillisiin materiaaleihin, sekä PR-työtä, avaa bränditoimisto SEKin viestinnän content specialistina toimiva Sara Pitzén.

Pitzénin työpäivät ovat hyvin monivaiheisia. Päivät pitävät sisällään muun muassa haastattelua, kirjoittamista, editointia sekä suunnittelua. Työssä onnistuminen vaatii hänen mukaansa “ajan hermolla” pysymistä sekä tietenkin vahvaa kirjoitustaitoa.

– Tyypillisen työpäivän aikana haastattelen, kirjoitan, editoin ja julkaisen tekstejä, koordinoin sisältöjä asiakkaan ja tiimin kesken sekä suunnittelen asiakkaan tarpeita vastaavia uusia sisältöjä. Pidän siitä, että saan saman päivän aikana työskennellä eri asiakkaiden kanssa. Työssäni tarvitaan vaihtelevien toimialojen syvää ymmärrystä, mitä karttuu esimerkiksi haastatteluista.

– Tehtävä mielestäni vaatii hyviä kirjoitustaitoja sekä kiinnostusta erilaisia toimialoja ja trendejä kohtaan. Viestintätaidot ja empaattisuus ovat ehdottoman tärkeitä, sillä työssäni viestin eri yleisöjen lisäksi myös päivittäin sisäisesti asiakkaalle, tiimille ja haastateltaville. Projektinhallintataidoista ja visuaalisuudesta on myös hyötyä.

Miten content specialistiksi sitten päädytään? Luonnollisesti reittejä on monia, mutta usealla on aiempaa markkinointi- tai viestintätaustaa

Pitzén on itse valmistunut filosofian maisteriksi Vaasan yliopistosta pääaineenaan organisaatioiden viestintä. Lisäksi hän suoritti vaihto-oppilaana journalismin opintoja Varsovan yliopistossa ja IT- ja mediaopintoja Aarhusin yliopistossa. Kouluaikanaan hän kirjoitti ja suunnitteli juttuja Vaasan ylioppilaslehteen.

Ennen SEKille siirtymistään Pitzén kartutti kokemusta A-lehdillä ja TBWA\Helsingillä.

– Aloitin urani opintojen ohella. Olin ensimmäistä kertaa oman alan työharjoittelussa naisten ja nuorten toimituksessa A-lehdillä. Kirjoitin juttuja aikakausilehtiin, päivitin somekanavia ja tuotin SEO-optimoituja verkkosisältöjä. Tehtävät ovat siis osittain pysyneet samana ihan ensimmäisestä harjoittelustani lähtien. A-lehtien jälkeen työskentelin TBWA\Helsingin viestinnässä ensin harjoittelijana ja myöhemmin viestinnän asiantuntijana. TBWA:lla kehityin sisältöjen suunnittelun ja tuotannon parissa sekä opin paljon uutta strategisesta viestinnästä ja PR:stä, Pitzén kertaa.Pitzénin urapolku on ollut tyypillinen, mutta hän muistuttaa, että content specialistiksi ei ole yhtä oikeaa reittiä.– Viestinnän tai markkinoinnin opintotausta on yleinen, mutta content specialistina loistaa myös lahjakas kirjoittaja, joka on opiskellut kieliä tai asiakkaan toimialaa vastaavan tutkinnon. Tutkinto vaikkapa elintarvikealalta voi tuoda juuri sitä syvää ymmärrystä, jota sisältöjen parissa tarvitsee, jos asiakas on elintarvikealalla. Myös toimittajataustasta on suuri apu.