Unsplash/Marten Bjork
Ilmiöt

Mikä saa ihmiset sitoutumaan työnantajaansa? Markkinointialan toimitusjohtajat painottavat työn mielekkyyden ja työyhteisön merkitystä

3.3.2022 8:30
Minna Lehto
Mielenkiintoiset työtehtävät ovat sitoutumisen kannalta tärkeämpiä kuin palkka, selviää kyselytutkimuksesta.

Rekrytointiyritys aTalent tutki viime kesänä suomalaisten asenteita ja odotuksia työelämää kohtaan. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat vähemmän sitoutuneita ensimmäiseen työnantajaansa ja miehet painottavat palkkausta naisia enemmän.

Tutkimuksesta paljastui, että viisi työsuhteeseen sitouttavinta tekijää ovat mielenkiintoiset työtehtävät, hyvä esihenkilö, palkkaus, itselle sopiva työkulttuuri ja etenemismahdollisuudet.

Lue myös: Tutkimus: Yritykset panostavat aiempaa enemmän työnantajabrändiin

– Hieman yli puolet naisista sanoi palkan olevan sitouttava tekijä ja sitä tärkeämpää olivat työtehtävät ja hyvä esihenkilö. Miehille palkka oli taas selkeästi tärkein tekijä ja myös etenemismahdollisuudet nousivat miehillä mukaan sitouttavien tekijöiden viiden kärkeen, aTalentin toimitusjohtaja Niklas Huotari avaa tuloksia tiedotteessa.

Huotarin mukaan on fakta, että palkka sitouttaa ihmiset työnantajaan. Sen vuoksi palkkaan tuleekin kiinnittää huomiota, jos haluaa pitää hyvistä tyypeistä kiinni.

– Tuloksista kuitenkin ilmenee, että myös työtehtävillä on suuri vaikutus viihtyvyyteen, sillä suurin osa vastanneista kertoi mielenkiintoisten työtehtävien olevan tärkeämpää kuin palkka, Huotari jatkaa.

Sama on huomattu myös suomalaisissa markkinointitoimistoissa.

Suomen Digimarkkinoinnin toimitusjohtaja Jaakko Suojanen kertoo heidän toimistonsa sitouttavimmaksi tekijäksi mielekkään työn. Hasan-ryhmän toimitusjohtaja Simo Kajaste taas nostaa tärkeimpänä tekijänä esiin työyhteisön ja sen luoman kulttuurin.

– Palkan ja etujen täytyy olla kilpailukykyisiä, mutta ne eivät erityisesti sitouta, jos edellä mainitut horjuvat, Kajaste sanoo.

Lue myös: Yritykset ovat alkaneet panostaa työnantajabrändin kehittämiseen rekrytointihaasteiden kasvettua, mutta rekrytointiprosesseissa tehdään usein virheitä

Nuoret vähemmän sitoutuneita työnantajaansa

Tutkimuksesta selviää, että nuoret ovat vanhempia sukupolvia vähemmän sitoutuneita ensimmäiseen työnantajaansa. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta vuotta he uskovat työskentelevänsä tai työskentelivät ensimmäisessä koulutustaan vastaavassa organisaatiossa. Suosituin vastaus (26 prosenttia) oli 5–10 vuotta.

Vastaus oli erityisen suosittu yli 43-vuotiaiden keskuudessa, jossa 34 prosenttia vastaajista kertoi viettäneensä tai viettävänsä 5–10 vuotta ensimmäisessä organisaatiossa. Nuorempien keskuudessa ei oltu valmiita sitoutumaan yhtä pitkään: 18–26-vuotiaiden keskuudessa vain 23 prosenttia ja 27–34-vuotiaiden joukossa joka neljäs sanoi viettävänsä ensimmäisellä työnantajallaan 5–10 vuotta.

Suojanen kertoo, että Suomen Digimarkkinoinnilla työuraansa aloittelevat viettävät heillä keskimäärin kolme vuotta. Hasan & Partnersin Kajaste sanoo, että vastaava luku heillä on keskimäärin kaksi vuotta.

– Ensimmäiseen valmistumisen jälkeiseen työsuhteeseen sitoutuminen on muuttunut ajan myötä jatkuvasti kevyemmäksi. Työelämä on itsessään toki muuttunut, mutta lisäksi nuoremmat ikäluokat ovat kasvaneet läpi elämänsä entistä suurempiin määriin vapautta, nopeutta ja vaihtoehtoja. Tämä heijastuu työsuhteiden odotuksiin ja asettaa selvän haasteen työnantajille, aTalentin Huotari toteaa.

Kajaste kertoo, että myös Hasan & Partnersilla on huomattu työntekijän iän vaikuttavan toimistoon sitoutumisen kestoon.

– Uransa alkuvaiheessa olevat hakevat enemmän vaihtelua ja kasvunpaikkoja, Kajaste sanoo.

Suomen Digimarkkinoinnilla taas ei ole huomattu samaa ilmiötä.

– Emme ole huomanneet, että ikä vaikuttaisi sitoutumiseen, Suojanen kertoo.

Tutkimukseen vastanneista lähes kolmannes (30 prosenttia) suomalaisista vietti tai uskoo viettävänsä kaksi vuotta ensimmäisessä koulutustaan vastaavassa työtehtävässä. Vastaavasti vajaa kolmannes (30 prosenttia) kertoo viettävänsä tai viettäneensä ensimmäisessä työtehtävässään vuoden tai alle vuoden. Naisvastaajien kesken luku nousee 34 prosenttiin, kun taas miehillä vastaava luku on kaksi prosenttia.

– Monesti uran alkuvaiheen työntekijöillä on kova into edetä haastavampiin tehtäviin. He myös vielä etsivät omaa paikkaansa työelämässä, eivätkä kokemuksen puutteen myötä välttämättä osaa sanoa missä ovat vahvimmillaan. Tilanne on muuttunut selvästi ajan myötä ja nykyään vaihtelua odotetaan selvästi nopeammin, Huotari lisää.

Lue myös: Kestävä työnantajabrändi rakennetaan sisältä ulospäin – näin Aava & Bang onnistui siinä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)