Kuvaaja:
Emmi Ekilä
Kolumni

Markkinointiväki jakautui yhtä totuutta kannattaviksi lahkoiksi, ja se vaarantaa yritysten kilpailukyvyn

1.11.2022 12:45
Leena Komulainen
Markkinoinnin haasteet ovat yhä kompleksisempia, eikä niihin ole helppoja ratkaisuja, vaikka joku niin yrittäisikin vakuuttaa, kirjoittaa Leena Komulainen.

Olen keskustellut palvelumuotoilijan kanssa, joka vakuutti, että ”mitään muuta markkinointia ei tarvita, jos palvelu on kunnossa”. Olen istunut palaverissa, jossa kasvua on vakuutettu tulevan ainoastaan performance marketingin avulla ja todettu, että ”brändiä ei ole olemassa”. Olen kuullut, että äänimainonta on ainoa oikea tapa rakentaa brändiä ja että sosiaalinen media on ainoa kanava, jota markkinoinnissa kannattaa hyödyntää.

Markkinointikentän polarisaatio ja yhden asian puolestapuhujat ovat tulleet jäädäkseen, ja se ei ole hyvä asia.

Polarisoituneen ajattelun riskinä on, että todelliset haasteet jäävät huomaamatta ja saavat paisua rauhassa, kun keskitytään vain yhteen asiaan.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Kaikki tätä kolumnia lukevat tietävät, että kuluttajakäyttäytyminen on pirstaloitunut. Ihmisiä on yhä vaikeampi tavoittaa, vakuuttaa ja sitouttaa. Markkinointi-ihmisen ja -budjetin on taivuttava ja riitettävä moneen, ja ratkaistavat haasteet ovat yhä laveampia ja vaikeampia. Näkymä eteenpäin on epävarma. Tiedämme vain, että kaikki voi muuttua hetkessä. Ajatus siitä, että vaikeisiin kysymyksiin olisi yksinkertaisia vastauksia, on ihana ja houkutteleva. Mutta useimmiten se on myös vaarallinen. 

Yhden asian puolesta saarnaavien markkinoinnin evankelistojen määrä on lisääntynyt yli kymmenen vuotta, eikä ilmiölle näy loppua – päinvastoin. Taantuma kolkuttelee nurkan takana, ja samalla kasvavat eri asioihin erikoistuneiden toimistojen myyntipaineet. Sitä myydään, mitä on tarjolla. Ja kuten sanotaan, jos sinulla on vasara, alkavat kaikki ongelmat näyttää nauloilta.

Polarisoituneen ajattelun riskinä on, että todelliset haasteet jäävät huomaamatta ja saavat paisua rauhassa, kun keskitytään vain yhteen asiaan. Tulee kalliiksi huomata jälkikäteen, ettei esimerkiksi brändi ole enää kohderyhmille lainkaan relevantti, tuotteet eivät ole kehittyneet oikeaan suuntaan tai että kohderyhmiä ei tunneta enää juuri lainkaan. Pelissä on paitsi markkinointibudjetit myös yrityksen kilpailukyky. Sillä välillä, kun itse on heilutellut vasaraa, on moni kilpailija saattanut ehtiä rakentaa kokonaisen talon useammalla työkalulla.

Vastuu markkinoinnin polarisoinnin ehkäisystä ja alan haasteiden moninaisuuden tunnustamisesta on meillä kaikilla.

Vastuu markkinoinnin polarisoinnin ehkäisystä ja alan haasteiden moninaisuuden tunnustamisesta on meillä kaikilla. Asiakkailta vaaditaan sinnikkyyttä ja valveutuneisuutta. Heidän on pohdittava, mitkä haasteet halutaan oikeasti ratkaista ja mitkä ovat sekä pitkän että lyhyen aikavälin mitattavat tavoitteet. Mitä arvoa asiakkaasi sinulta oikeasti kaipaavat?

Toimistoväeltä polarisaation vähentäminen taas vaatii rehellisyyttä ja aitoa halua oppia ja kyseenalaistaa omaa ajatteluaan. Palvelusi saattaa olla asiakkaalle hyväksi, mutta se tuskin on ainoa asia, mitä asiakkaasi tarvitsee. Avoimuus ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ovat omiaan lisäämään luottamusta sinun ja asiakkaasi välillä. Voisitko jopa suositella asiakkaalle oman palvelusi lisäksi toista kumppania, joka ratkaisee sellaisen haasteen, mitä itse et osaa ratkaista?

Markkinoinnin polarisoitumisen hidastaminen ja ehkäiseminen on vaikeaa. Vaakakupeissa kun killuvat niin muutos kuin mukavuudenhalukin. Samalla ilmiön pysäyttäminen on äärimmäisen tärkeää: kokonaisvaltaisesti ja ammattimaisesti rakennettu brändi suojaa kovenevalta kansainväliseltä kilpailulta niin taantumassa kuin sen jälkeenkin. Pidemmällä aikavälillä kyse on lopulta myös koko Suomen tulevaisuudesta. Bruttokansantuotteen kasvattamiseen tarvitaan muutakin kuin vasara ja nauloja.

Leena Komulainen on toimitusjohtaja ja kirjailija, joka uskoo arvopohjaiseen ja ihmislähtöiseen johtamiseen ja markkinointiin. Kolumneissa pohditaan muun muassa sitä, mikä on markkinoinnin ammattilaisen vastuu paremman maailman rakentamisessa ja sopivatko kunnianhimo ja merkityksellisyyden kaipuu yhteen.