Ilmiöt

Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry:n toiminta siirtyy osaksi Marketing Finlandia

Muutos tuo lisää resursseja käytännön tekemiseen sekä kanavia yrityspäättäjien tavoittamiseen.
Kuva:
Unsplash/Cytonn Photography
Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry:n toiminta siirtyy osaksi Marketing Finlandia

Kolme ja puoli vuotta vanha markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry lakkautetaan erillisenä liittona, ja sen toiminta siirtyy markkinointia ja viestintää tekevien ja ostavien yritysten verkoston, Marketing Finlandin, alaisuuteen.

Muutoksesta tiedotettiin maanantaina.

MAKESin tehtävänä on ollut lisätä alan vaikuttavuutta ja edistää kansantaloutta edistävää markkinointia. Yksi merkittävistä alaan vaikuttaneista toimista on ollut liittojen välisen yhteistyön vahvistaminen. Liittotasolla nähtiin etenkin viime vuonna iso askel, kun Suomen suurimmat tuotantoyhtiöt ja vaikuttajayhteisöt sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL järjestäytyivät Marketing Finlandin alle.

MAKESin jäljelle jäävät tehtävät kuuluvat nyt Marketing Finlandille, joka perustaa kevään aikana MAKESin työtä jatkavan asiantuntijaryhmän, jonne kutsutaan monipuolisesti kotimaisia markkinoinnin ja liiketoiminnan vaikuttajia.

Jäljelle jääneisiin tehtäviin kuuluu muun muassa markkinoinnin strategisen aseman vahvistaminen, aineettomien kaupallisten investointien tason nostaminen Suomessa sekä markkinoinnin koulutuksen kehittäminen. Siirtyminen Marketing Finlandiin tarjoaa tehtävien suorittamiseen selvästi paremmat lähtökohdat, sanoo MAKES ry:n puheenjohtaja Anne Korkiakoski tiedotteessa.

– Markkinoinnilla on edelleen alikehittynyt rooli Suomessa, ja siksi oli tärkeää löytää MAKESin tavoitteille ja tehtäville lisää resursseja käytännön tekemiseen sekä kanavia yrityspäättäjien tavoittamiseen. Etenkin vallitsevassa tilanteessa markkinoinnin merkitys korostuu, sillä kriiseistä ovat historiassa parhaiten selvinneet ne yritykset, jotka ovat panostaneet kriisienkin keskellä markkinointiin, Korkiakoski muistuttaa.

MAKES ry:n varapuheenjohtajan Jaakko Asparan mukaan töitä riittää muun muassa Suomen viennin kehityksen suhteen.

– Vertailtaessa Ruotsiin tai vaikkapa nykyiseen työskentelymaahani Ranskaan Suomessa yritysten strategiat eivät vieläkään ole riittävän markkinaorientoituneita, eivätkä aineettomat kaupalliset investoinnit riittävän suuria euromääräisesti. Tämä on osasyynä kansantaloutemme heikommalle työn tuottavuudelle sekä myös kansainvälisille markkinoille vietävien lopputuotteidemme heikommalle vientiarvolle.

Lähde: MAKES ry:n ja Marketing Finlandin tiedote

Seuraa MarkkinointiUutisia sosiaalisessa mediassa ja saat tuoreet uutiset helposti feediisi.

Lisää luettavaa