Unsplash/Mathias P.R. reding
Ilmiöt

Liki neljäsosa suomalaisista aikoo kuluttaa aiempaa kestävämmin IPCC:n tuoreen ilmastoraportin tulosten seurauksena

29.4.2022 11:50
Toni Rajamäki
Etenkin nuoret aikuiset ovat valmiita muuttamaan kulutustottumuksiaan. Liki puolet suomalaisista kokee, että aiemmat muutokset ovat riittäviä.

YK:n alaisen kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n huhtikuussa julkaistun raportin mukaan maailmalta vaaditaan entistä kovempia toimia ilmastonmuutoksen hillintään. Raportin mukaan tavoitteisiin pääseminen vaatii merkittäviä samanaikaisia toimia.

Tavoitteena on, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 celsiusasteeseen ja että maailman päästöt kääntyvät laskuun viimeistään vuonna 2025. Nykyisillä toimilla jäädään raportin mukaan kauas tavoitteista, sillä nykyisillä keinoilla toimiminen johtaisi 3,2 celsiusasteen nousuun.

Muutokseen vaaditaan jokaista valtiota, yritystä ja yksilöä, sillä kaikki pystyvät omilla teoillaan olemaan mukana ilmastotalkoissa. Yrityksille nykytilanne tarkoittaa myös sitä, että niiden täytyy entistä tarkemmin tutkia, mitä asiakkaat haluavat ja miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu vai muuttuuko se ollenkaan.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

MarkkinointiUutiset ja tutkimustoimisto IROResearch selvittivätkin, onko tuoreella IPCC:n raportilla vaikutusta suomalaisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tulosten mukaan osa suomalaisista on valmis kuluttamaan entistä kestävämmin, mutta suuri osa ei ole valmis tekemään muutoksia uusimman raportin tulosten myötä, koska he ovat jo aiemmin muuttaneet omaa kuluttamistaan ympäristön kannalta parempaan suuntaan.

Tuhannesta suomalaisvastaajasta noin neljäsosa, 24 prosenttia, aikoo muuttaa kulutustottumuksiaan aiempaa kestävämpään suuntaan tuoreen raportin tulosten myötä. Naisista näin sanoo 26 prosenttia, miehistä 21 prosenttia.

Etenkin nuoret aikuiset ovat valmiita muuttamaan kuluttamistaan: 18–24-vuotiaista suomalaisista 36 prosenttia aikoo muuttaa ostamistaan raportin tulosten myötä, ja 25–34-vuotiaista samaa sanoo 30 prosenttia. Toisesta päästä löytyvät 45–54-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat, joissa molemmissa 18 prosenttia sanoo muuttavansa kulutustaan aiempaa kestävämmäksi.

Tuloluokkia vertaillessa voidaan vetää selkeä johtopäätös siitä, että mitä enemmän taloudessa tienataan, sitä valmiimpia ollaan kuluttamaan aiempaa ympäristöystävällisemmin. Yli 70 000 euroa vuodessa tienaavassa taloudessa asuvista 31 prosenttia aikoo muuttaa kuluttamistaan, kun taas alle 30 000 euron taloudessa asuvista samaa sanoo 20 prosenttia.

Kaikista vastaajista 45 prosenttia sanoo muuttaneensa kulutustottumuksiaan jo aiemmin, eikä siksi aio tehdä muutosta tuoreimman raportin tulosten takia. Naisista näin sanoo 49 prosenttia, miehistä 41 prosenttia. Ikäluokkavertailussa yli 65-vuotiaat saavuttavat suurimman lukeman, 53 prosenttia.

Melkein kaksi kolmasosaa muuttanut kulutustottumuksiaan

IROResearchin toteuttaman kyselyn mukaan 64 prosenttia suomalaisista on jo aiemmin – ennen uusinta raporttia – muuttanut kuluttamistaan entistä kestävämpään suuntaan. Naisista näin on tehnyt melkein kolme neljäsosaa, 73 prosenttia, ja miehistä reilut puolet, 55 prosenttia.

Ikäryhmittäin trendi on selkeä: nuoret ovat muuttaneet kuluttamista aiempaa kestävämmäksi ahkerammin kuin vanhemmat ikäluokat. 18–24-vuotiaista 73 prosenttia on jo aiemmin muuttanut ostamistaan, kun taas esimerkiksi 45–54-vuotiaista saman on tehnyt 54 prosenttia.

Kaikista vastaajista 28 prosenttia kertoo, ettei ole aiemminkaan muuttanut kulutustottumuksiaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Miehistä 37 prosenttia ei ole muuttanut, ja naisista samaa sanoo 19 prosenttia. 45–54-vuotiaat erottuvat negatiivisimmin, sillä heistä 36 prosenttia ei ole muuttanut kuluttamistaan. 18–24-vuotiaat erottuvat jälleen edukseen, sillä heistä vain viidennes kertoo, ettei ole tehnyt muutosia.

Lue myös: Tällaisia ilmastotekoja suomalaiskuluttajat ovat tehneet: kierrättäminen ja pikamuodin karsiminen suosiossa, rahalahjoitukset vain harvojen juttu

Tutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa, osana Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä. Tutkimuksen tilasi MarkkinointiUutiset.