Ilmiöt

Kyselytutkimus: Suomalaiset naiset kokevat teknologia-alan tylsänä ja monimutkaisena

30.3.2022 15:05
Toni Rajamäki
Naiset hakeutuvat edelleen alalle miehiä harvemmin.

Muun muassa digitaalisia palvelukokemuksia luovan teknologiayritys Tietoevryn tuore kyselytutkimus kertoo, ettei teknologia-ala ole vieläkään houkutteleva naisten silmissä ja että naiset hakeutuvat edelleen alalle miehiä harvemmin.

Kyselyn mukaan suomalaisten naisten mielikuva teknologia-alasta on tylsä ja monimutkainen. Myös naisten tietotaso alaan liittyvistä uramahdollisuuksista on heikompi kuin miehillä. Teknologia-alalla naiset ovat olleet aliedustettuina jo pitkään. Tällä hetkellä Suomessa alan osaajista arviolta vain 22  prosenttia on naisia.

Ongelma on merkittävä, sillä Suomessa on iso tarve teknologiaosaajille. Osaajien puutteesta kärsivät yritykset ja sen myötä koko Suomen talous. Osaajista on pulaa myös markkinointitoimistoissa, joissa teknologiaosaaminen nousee koko ajan suurempaan ja suurempaan rooliin.

Tietoevryn Kyselyyn vastanneista 15–25-vuotiaista koulua käyvistä tai opiskelevista naisista vain kuusi prosenttia sanoo tietävänsä hyvin uramahdollisuuksista teknologia-alalta. Miehillä tilanne oli selvästi parempi, sillä 26 prosenttia kokee uramahdollisuuksiin liittyvän tietotasonsa hyväksi.

Koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa suuntautumista teknologia-alalle harkitsee 16 prosenttia naisista, kun taas miehistä samaa sanoo 33 prosenttia.

– Tutkimuksen tulosten perusteella naiset näyttävät kokevan alan monimutkaisena ja miesvaltaisena. Miehillä mielikuvissa korostuu taas jännittävyys. Yhteiskuntamme digitalisoituessa teknologia-alalla on yhä enemmän valtaa tulevaisuuden rakentamisessa. Vaikutukset koskettavat meitä kaikkia ja palveluiden on huomioitava ihmiset monenlaisista lähtökohdista – siksi myös alalle tarvitaan laajasti erilaisia osaaja sekä monenlaisista taustoista tulevia ammattilaisia, sanoo Tietoevryn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen tiedotteessa.

Tutkimuksessa kysyttiin kantaa myös siihen, miten toimialan houkuttelevuutta voidaan lisätä. Vastaajat kokevat, että uravalintoihin vaikuttavat omat vanhemmat ja lähipiirissä olevat roolimallit. Kyselyyn vastanneista 15–25-vuotiaista naisista 68  prosenttia kokee tarpeelliseksi sen, että yritykset tekevät näkyvämmäksi erilaisia uramahdollisuuksia teknologian ja IT:n parissa, ja puolet toivoo näkevänsä enemmän teknologian parissa toimivia naispuolisia roolimalleja. Lisäksi kolmasosan mielestä yritysten pitää tehdä näkyvämmäksi sen, miten tärkeä rooli teknologialla on yhteiskunnan kehityksessä.

Lähde: Tietoevryn tiedote