Digitaalisuus

Kysely kertoo: Joka neljäs organisaatio ottaa markkinoinnin automaation käyttöön seuraavan vuoden sisällä

13.4.2023 11:19
Mikko Perttunen
Sijoitetun pääoman tuotto nousi vastauksissa nyt keskeisimmäksi hyödyksi.

Liana Technologiesin toteuttama kysely kertoo, että 27,4 prosenttia organisaatioista aikoo ottaa markkinoinnin automaation käyttöön seuraavan vuoden aikana. Vain 13,3 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että näin ei tulla tekemään heidän organisaatiossaan.

Kyselyyn vastasi 291 markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaa Suomesta, Ruotsista, Ranskasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista. Liana toteutti kyselyn nyt kolmatta kertaa. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2017 ja toinen vuonna 2020. Liana Technologies ei ole riippumaton taho, vaan myös itse digitaalisen markkinointiviestinnän toimija.

Markkinoinnin automaation käytön ennustettiin kasvavan vuodessa 10–14 prosenttia.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää markkinoijien tämänhetkisiä ajatuksia markkinoinnin automaatiosta konseptina ja automaatioiden käyttöastetta organisaatioissa. Kyselyssä tiedusteltiin, mitkä ovat automaation merkittävimmät hyödyt ja haasteet, kuinka tärkeäksi se nähdään organisaatioissa, ja kuinka yritykset aikovat tulevaisuudessa investoida automaatioon.

Markkinoinnin automaation käytön ennustettiin kasvavan vuodessa 10–14 prosenttia. Vastaajat näkivät automaation ensisijaisiksi hyödyiksi sijoitetun pääoman tuoton eli ROI:n parantumisen ja markkinoinnin tehokkuuden, viestien paremman kohdennettavuuden, parantuneen asiakaskokemuksen, kustannustehokkuuden ja liidien määrän kasvun.

Kolmen vuoden takaisessa kyselyssä tärkeimpänä hyötynä koettiin viestien parempi kohdennettavuus, mutta nyt parantunut ROI arvioitiin keskeisimmäksi hyödyksi. Kustannustehokkuus oli kasvattanut suosiotaan tämän vuoden kyselyssä 26 prosentista 33 prosenttiin.