Kuvaaja:
Nahel Abdul Hadi / Unsplash
Digitaalisuus

Kysely: 40 prosenttia suomalaisista käyttää somea aina tai joskus anonyymina – ilmiö voi olla yhteydessä vihapuheen yleistymiseen

11.8.2023 15:39
Mikko Perttunen
Nuoret toimivat netissä useammin kasvottomina.

45 prosenttia suomalaisista miehistä ja 37 prosenttia naisista käyttää sosiaalista mediaa aina tai joskus anonyymina. Tutkijoiden mukaan anonyymius lisää vihapuhetta verkossa. Suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan tuota sisältöä someen säännöllisesti, vaikka käyttää kanavia päivittäin. Tiedot selviävät viestintätoimisto Aivelan teettämästä ja Tutkimusyhtiö Bilendin tekemästä valtakunnallisesta sosiaalisen median käyttötutkimuksesta.

Anonyymi toiminta on erityisesti nuorten suosiossa: yli puolet 15–24-vuotiaista toimii anonyymina sosiaalisessa mediassa aina tai joskus. Vanhempienkin joukossa kasvoton sometoiminta on yleistä: 25–34-vuotiaista 55 prosenttia ja yli 35-vuotiaista 35 prosenttia toimii somessa toisinaan paljastamatta henkilöllisyyttään.

Anonyymi toiminta voi olla osasyy kärjekkään, vastakkainasetteluja luovan yhteiskunnallisen keskustelun taustalla. Helsingin yliopiston tutkija, dosentti Janne Matikainen toteaa, että anonyymina toimiminen lisää riskiä vihapuheen määrään.

–Jo 1970-luvulla tutkittiin, että tietokonevälitteinen anonyymius lisää aggressiivisuutta ja vihapuhetta. Johtavassa asemassa olevat ihmiset eivät ehkä halua profiloitua omalla nimellään ja toisaalta heillä voi olla hyvinkin radikaaleja mielipiteitä yhteiskunnasta, Matikainen toteaa tiedotteessa.

Sukupolvien välisiä eroja selittää osin myös se, että nuoret käyttävät vanhempia enemmän esimerkiksi Jodelia, jossa toimitaan anonyymisti. Toisaalta 84 prosenttia kyselyyn vastanneista ei käytä ollenkaan Jodelia. Lähes seitsemän kymmenestä ei käytä Suomi24-keskustelupalstoja ja 61 prosenttia ei käytä ollenkaan Twitteriä.

Aktiivinen somen sisällöntuotanto on kyselytutkimuksen mukaan vain harvojen suomalaisten harrastus.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Suuri osa on somessa vain sisällön kuluttaja – ei tuottaja

Aktiivinen somen sisällöntuotanto on kyselytutkimuksen mukaan vain harvojen suomalaisten harrastus. Tulokset osoittavat, että 70 prosenttia suomalaisista ei julkaise säännöllisesti mitään sosiaalisessa mediassa. Eniten julkaisuja tehdään harrastuksista (24 %) sekä matkoista (16 %). Vain murto-osa (6 %) julkaisee eniten sisältöä yhteiskunnallisista asioista kuten uutisista tai poliittisista kysymyksistä.

Järvinen muistuttaa nyrkkisäännöstä, jonka mukaan 90 prosenttia sosiaalisen median käyttäjistä vain urkkii eikä julkaise mitään.

Vain kaksi prosenttia kyselyyn vastanneista julkaisee päivittäin sisältöä sosiaaliseen mediaan. Eniten julkaistaan lyhyitä tekstejä kuten statuspäivityksiä, joita julkaisee vähintään viikoittain useampi kuin joka neljäs (26 %) vastaajista. Kuvia julkaisee päivittäin viisi prosenttia vastaajista ja viikoittain hieman useampi kuin viidesosa (22 %).

Vaikka Facebookin suosion hiipumisesta on puhuttu pitkään, joka neljäs vastaaja nimeää sen tärkeimmäksi sosiaalisen median kanavakseen. Suomen väestö ikääntyy, mikä näkyy kyselyvastauksissa. 60 prosenttia vastaajista käyttää Facebookia päivittäin. Vain 17 prosenttia suomalaisista ei kyselyn mukaan käytä Facebookia ollenkaan.

Kuvapalvelu Instagram on Facebookin jälkeen toiseksi suosituin somealusta, jonka nimeää tärkeimmäksi alustakseen reilu kymmenesosa vastaajista (14 %). Instagramin käyttäjistä lähes joka toinen (46 %) käyttää alustaa päivittäin. Joka kolmas suomalainen ei käytä Instagramia ollenkaan. Twitteriä ja LinkedIniä käyttää päivittäin 12 prosenttia vastaajista.

Tutkimusyhtiö Bilendi kartoitti suomalaisten sosiaalisen median käyttöä valtakunnallisella sähköisellä kyselytutkimuksella joulukuussa 2022 viestintätoimisto Aivelan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1201 henkilöä, jotka ovat 15–75-vuotiaita. Vastaajista 45 prosenttia oli miehiä ja 55 prosenttia naisia. Otos edustaa suomalaista aikuisväestöä.